Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
LZA-P-ONL
Online

Logistyka w sprzedaży i zakupach - szkolenie online

Logistyka

Cele szkolenia

Przekazanie wiedzy Uczestnikom dot. wykorzystania konkretnych metod i narzędzi w procesie realizacji zakupów i zaopatrzenia oraz dotyczących wyboru i oceny dostawców.

Symbol szkolenia

LZA-P-ONL

Terminy i miejsce

29 - 30 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 23 dni
Lokalizacja: Online
24 - 25 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 18 dni
Lokalizacja: Online

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Relacja zakupów i logistyki – 2 godz.
a. Podstawowe pojęcia dla zakupów, zaopatrzenia, logistyki i innych terminów pokrewnych.
b. Ewolucja znaczenia i zadań funkcji zakupów w przedsiębiorstwie, organizacja funkcji zakupów i logistyki w firmie.
c. Zakupy a koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania relacjami z dostawcami, wpływ zakupów na finanse firmy, analiza studium przypadku.
 
2. Podstawowe problemy w obszarze zakupów i ich przebieg – 1 godz.
a. Typy zakupów, rodzaje dóbr zaopatrzeniowych.
b. Analiza faz procesów zakupu i zaopatrzenia (omówienie faz wymienionych procesów i dyskusja).
 
3. Metody i narzędzia analizy rynku zaopatrzenia – 1 godz.
a. SWOT, PEST.
b. Zaastosowanie analiz portfelowych w zakupach.
c. Narzędzia szczegółowe.
d. Studium przypadku.
 
4. Planowanie w sferze zakupów – 2 godz.
a. Formułowanie strategii i planów operacyjnych w obszarze zakupu.
b. Budżetowanie.
 
5. Wybór i ocena dostawców – 2 godz.
a. Przebieg procesu wyboru i oceny dostawców.
b. Jakościowe i ilościowe kryteria oceny dostawców przed ich wyborem i w trakcie współpracy.
c. Narzędzia oceny dostawców, w tym ankiety i audyt.
 
6. Przegląd strategii zakupów – 2 godz.
a. Outsourcing i insourcing, local i global sourcing.
b. Strategie produktowe.
c. Studium przypadku.
 
7. Metody ustalania cen przez dostawców – 1 godz.
a. Metody naśladownictwa, narzutu na koszty, zwrotu z inwestycji, wartości dla odbiorcy, maksymalnej oczekiwanej korzyści, analizy ilościowe.
 
8. Wykorzystanie formuł handlowych INCOTERMS w procesach zakupu – 1 godz.
a. Omówienie formuł handlowych z przykładami.
 
9. Zarządzanie bazą dostawców - 1 godz.
a. Współczesne trendy, metody i narzędzia.
b. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu dostawcami.
 
10. Logistyka w strategiach zaopatrzeniowych – 2 godz.
a. Wykorzystanie strategii JiT i VMI w obszarze zakupu, zadania szczegółowe logistyki zaopatrzenia, wpływ kosztów logistyki zaopatrzenia na koszty generowane w przedsiębiorstwie.
 
11. Planowanie wielkości i częstotliwości zamówień zaopatrzeniowych – 2 godz.
a. Metody optymalizacji zamawianych wielkości i kosztów zaopatrzenia (analizy ilościowe).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy pracowników. Dostarczenie pracownikom konkretnych metod i narzędzi do wykorzystania w procesie realizacji zakupów i zaopatrzenia. Dostarczenie pracownikom metod dotyczących wyboru i oceny dostawców oraz ustalania polityki zaopatrzenia. Uzyskanie wiedzy na temat metod analizy kosztowej niezbędnych przy podejmowaniu decyzji logistycznych dotyczących wsparcia zakupów. Zapoznanie się z tzw. „best practices” - najlepszymi praktykami i najciekawszymi współczesnymi koncepcjami implementowanymi w sferze zakupów zaopatrzeniowych. Możliwość konsultacji / przedyskutowania bezpośrednio ze specjalistą problemów, problemów jakimi pracownicy mają do czynienia na co dzień w przedsiębiorstwie.

Adresaci

  • pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia, 
  • pracownicy operacyjni i menedżerowie wszystkich szczebli przedsiębiorstw produkcyjnych, 
  • pracownicy działów utrzymania ruchu, 
  • pracownicy działów logistyki, 
  • pracownicy odpowiedzialni za planowanie, 
  • pracownicy działów zarządzania łańcuchem dostaw, 
  • dyrektorzy/kierownicy oddziałów przedsiębiorstw

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1550.00 zł netto
1906.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych