Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZP-ONL
Online

Zarządzanie projektami- szkolenie on-line

Zarządzanie projektami

Cele szkolenia

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. 
Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego.

Symbol szkolenia

ZP-ONL

Terminy i miejsce

26 - 27 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Online
07 - 08 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 19 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.Wprowadzenie:


·                      Sukces i porażka – analiza przypadku


·                      Co to jest projekt?


·                      Od procesu do projektu – czy mówimy tym samym językiem


·                      Parametry projektu – zakres, czas, zasoby


·                      Przegląd modeli zarządczych PMLC (tradycyjny, przyrostowy, iteracyjny…)


·                      Dobre praktyki (PMI, Prince2…)


 


2. Podejście tradycyjne/typowe w zarządzaniu projektami:


·                      Charakterystyka i rola zespołu projektowego


·                      Karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia


·                      Zarządzanie czasem/zasobami


·                      Estymacja czasu realizacji zadań, projektu (podejście deterministyczne CPM i probabilistyczne PERT).


·                      Co to jest ścieżka krytyczna (ćwiczenie)


·                      Optymalizacja ścieżki krytycznej CPM


·                      Wielozadaniowość CCPM


·                      Narzędzia do monitorowania realizacji projektu


·                      Analiza bufora


·                      Analiza trendu kamieni milowych


·                      Analiza EV (ćwiczenie)


 


3. Podejście iteracyjne w zarządzaniu projektami:


·                      Co to jest AGILE? Co to jest SCRUM?


·                      Manifest


·                      Porównanie AGILE z typową metodologią zarządzania projektami (za i przeciw)


·                      Cykl życia projektu AGILE


·                      Zespół AGILE


·                      Charakterystyka


·                      Samoorganizacja


·                      Podział na role i zakres odpowiedzialności


·                      Produkty procesów zarządczych.


·                      Backlog produktu


·                      Priorytyzacja (zasada MoSCoW)


·                      Na czym polega iteracja


Techniki:


·                      Timebox


·                      Sprint (Planowanie, Wykonanie, Zamknięcie)


·                      Monitorowanie realizacji projektu


·                      Burn down chart


 


Ćwiczenia:


Zajęcia warsztatowe indywidualne oraz  w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym
z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.


Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.


 


Uwaga: W ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).

·         Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.

·         Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.

·         Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.?

Adresaci

·         osoby zarządzające przedsiębiorstwem,

·         kierownicy i członkowie zespołów projektowych,

·         osoby odpowiedzialne za jakość,

·         pracownicy działów jakości.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1900.00 zł netto
2337.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania