Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZP-ONL
Online

Zarządzanie projektami- szkolenie on-line

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. 
Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego.

Symbol szkolenia

ZP-ONL

Terminy i miejsce

14 - 15 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 13 dni 13 godzin
Lokalizacja: Online
13 - 14 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 12 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 40%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.Wprowadzenie:


·                      Sukces i porażka – analiza przypadku


·                      Co to jest projekt?


·                      Od procesu do projektu – czy mówimy tym samym językiem


·                      Parametry projektu – zakres, czas, zasoby


·                      Przegląd modeli zarządczych PMLC (tradycyjny, przyrostowy, iteracyjny…)


·                      Dobre praktyki (PMI, Prince2…)


 


2. Podejście tradycyjne/typowe w zarządzaniu projektami:


·                      Charakterystyka i rola zespołu projektowego


·                      Karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia


·                      Zarządzanie czasem/zasobami


·                      Estymacja czasu realizacji zadań, projektu (podejście deterministyczne CPM i probabilistyczne PERT).


·                      Co to jest ścieżka krytyczna (ćwiczenie)


·                      Optymalizacja ścieżki krytycznej CPM


·                      Wielozadaniowość CCPM


·                      Narzędzia do monitorowania realizacji projektu


·                      Analiza bufora


·                      Analiza trendu kamieni milowych


·                      Analiza EV (ćwiczenie)


 


3. Podejście iteracyjne w zarządzaniu projektami:


·                      Co to jest AGILE? Co to jest SCRUM?


·                      Manifest


·                      Porównanie AGILE z typową metodologią zarządzania projektami (za i przeciw)


·                      Cykl życia projektu AGILE


·                      Zespół AGILE


·                      Charakterystyka


·                      Samoorganizacja


·                      Podział na role i zakres odpowiedzialności


·                      Produkty procesów zarządczych.


·                      Backlog produktu


·                      Priorytyzacja (zasada MoSCoW)


·                      Na czym polega iteracja


Techniki:


·                      Timebox


·                      Sprint (Planowanie, Wykonanie, Zamknięcie)


·                      Monitorowanie realizacji projektu


·                      Burn down chart


 


Ćwiczenia:


Zajęcia warsztatowe indywidualne oraz  w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym
z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.


Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.


 


Uwaga: W ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).

·         Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.

·         Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.

·         Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.?

Adresaci

·         osoby zarządzające przedsiębiorstwem,

·         kierownicy i członkowie zespołów projektowych,

·         osoby odpowiedzialne za jakość,

·         pracownicy działów jakości.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1750.00 zł netto
2152.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania