Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-DMP

Menadżer produkcji doskonalenie kompetencji osobistych

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zarządczych wyższego szczebla kierowniczego w firmie produkcyjnej. 
 • Uczestnicy mają możliwość oceny swoich predyspozycji menadżerskich, a tym samym określenia potencjalnych obszarów do samodoskonalenia. 
 • Równie istotnym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń w oparciu o studia przypadków, a także aktualizacja wiedzy na temat zjawisk zachodzących na polskim rynku pracy, które mają istotny wpływ na organizację i późniejszy przebieg procesów produkcyjnych.

Symbol szkolenia

UO-DMP

Terminy i miejsce

26 - 27 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 21 dni 14 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Manager jako przywódca zespołu produkcyjnego:
 • Strategia HR w obliczu zmian zachodzących na rynku pracy.
 • Style przywództwa i ich znaczenie w działalności operacyjnej. 
 • Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.
2. Budowanie zespołu produkcyjnego w organizacji - rozwiązywanie konfliktów w zespole:
 • Etapy tworzenia zespołu.
 • Role pracowników w zespole.
 • Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
 • Błędy w zarządzaniu zespołem.
 • Postępowanie w konflikcie.
3. Rola komunikacji w dziale produkcji, bariery komunikacji:
 • Komunikacja jako ważny element zarządzania.
 • Podstawowe zasady skutecznej komunikacji.
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych (typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania).
 • Aktywne słuchanie i zmniejszanie barier w komunikacji z pracownikami.
4. Delegowanie zadań:
 • Cele delegowania.
 • Adekwatny dobór ludzi do zadań.
 • Wsparcie pracowników oddelegowanych.
 • Sprawdzanie efektów realizacji i wyciąganie konstruktywnych wniosków.
5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji:
 • Plan jako efekt wspólnego działania przełożonych i pracowników.
 • Reguły planowania.
 • Wyznaczanie priorytetów.
 • Zasada Pareto.
 • Zasada ABC.
 • Reguła SMART i SMARTER.
 • Prawo Parkinsona a ustalanie norm wydajnościowych.
6. Motywacja jako narzędzie zarządzania:
 • Definicja, rodzaje motywacji – adekwatne rozwiązania w środowisku produkcyjnym.
 • Znaczenie automotywacji w biznesie.
 • Pieniądze w motywowaniu (wady i zalety).
 • Niewłaściwe motywowanie – skutki w wymiarze indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.
7. Kreatywność w zarządzaniu produkcją:
 • Kreatywność i rutyna w ciągłym doskonaleniu.
 • Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
 • Wykorzystanie kreatywności pracowników produkcji.
8. Zarządzanie zmianą:
 • Zmiany jako stały element życia firmy.
 • Pracownicy jako podmiot wprowadzania zmian.
 • Podejścia do zarządzania zmianami w organizacji.
 • Szacowanie ryzyka niepowodzenia w zmianie na podstawie krzywej innowacyjności Rogers`a.
Ćwiczenia:
 • Analiza fazy rozwoju przedsiębiorstwa Uczestnika szkolenia.
 • Indywidualny pomiar posiadanych kompetencji zarządczych.
 • Określenie naturalnych predyspozycji do pracy zespołowej.
 • Praktyczna analiza czynników motywujących i demotywujących w zakresie wykonywania czynności zawodowych.
 • Multimedia (praca zespołowa /pokoleniowość w zarządzaniu/ rozmowa oceniająca).
 • Studia przypadków z innych firm produkcyjnych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Wykorzystywać w sposób świadomy funkcje kierownicze.
 • Kreować w przedsiębiorstwie rozwiązania adekwatne do obecnego rynku pracy.
 • Wzmacniać efektywność pracy podległego personelu.
 • Optymalnie wykorzystywać dostępne metody motywowania i zapobiegania rotacji pracowników.
Uczestnik dowie się:
 • Jak kształtować politykę personalną na produkcji, w kontekście polskiego rynku pracy.
 • Które czynniki motywacyjne odnoszą obecnie największą skuteczność, a które przestają działać.
 • Które z posiadanych umiejętności zarządczych opanował i w jakim stopniu.
 • Dlaczego zarządzanie oparte na kompetencjach i pracy zespołowej jest dobre dla biznesu.

Adresaci

 • kierownik produkcji,
 • kierownik zakładu.

Opinie użytkowników

22-23.03.2018 r. "Połączenie teorii i praktyki przez trenera i uczestników szkolenia."
14-15.12.2017 r. "Świetna komunikatywność trenera, przykłady z życia wraz z analizą."
15-16.12.2016 r. "Fachowość trenera i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania."
15-16.12.2016 r. "Wysokie kompetencje trenera oraz uświadomienie wielu zagadnień związanych z pracą mistrza."
15-16.12.2016 r. "Prowadzący, w sposób interesujący i rzeczowy, potrafił przekazać posiadaną wiedzę i doświadczenie."
03-04.12.2015 r. "Dobra organizacja, przyjazne podejście, fajna grupa."
03-04.12.2015 r. "Dobry kontakt, otwartość na dyskusję, przystępny język, przykłady z życia."
03-04.12.2015 r. "Wymiana doświadczeń z uczestnikami szkolenia."
03-04.12.2015 r. "Dużo przykładów z życia przedstawionych w polskich realiach. Prawda a nie jedynie książkowe podejście do zagadnień."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2100.00 zł netto
2583.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania