Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-DMP

Menadżer produkcji doskonalenie kompetencji osobistych

Kompetencje menadżerskie

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zarządczych wyższego szczebla kierowniczego w firmie produkcyjnej. 
 • Uczestnicy mają możliwość oceny swoich predyspozycji menadżerskich, a tym samym określenia potencjalnych obszarów do samodoskonalenia. 
 • Równie istotnym celem szkolenia jest wymiana doświadczeń w oparciu o studia przypadków, a także aktualizacja wiedzy na temat zjawisk zachodzących na polskim rynku pracy, które mają istotny wpływ na organizację i późniejszy przebieg procesów produkcyjnych.

Symbol szkolenia

UO-DMP

Terminy i miejsce

02 - 03 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
12 - 13 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 18 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Manager jako przywódca zespołu produkcyjnego:
 • Strategia HR w obliczu zmian zachodzących na rynku pracy.
 • Style przywództwa i ich znaczenie w działalności operacyjnej. 
 • Kompetencje jako wskaźnik sposobu zarządzania.
2. Budowanie zespołu produkcyjnego w organizacji - rozwiązywanie konfliktów w zespole:
 • Etapy tworzenia zespołu.
 • Role pracowników w zespole.
 • Czynniki wpływające na powodzenie pracy zespołu.
 • Błędy w zarządzaniu zespołem.
 • Postępowanie w konflikcie.
3. Rola komunikacji w dziale produkcji, bariery komunikacji:
 • Komunikacja jako ważny element zarządzania.
 • Podstawowe zasady skutecznej komunikacji.
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych (typy rozmów z pracownikami i zasady ich przeprowadzania).
 • Aktywne słuchanie i zmniejszanie barier w komunikacji z pracownikami.
4. Delegowanie zadań:
 • Cele delegowania.
 • Adekwatny dobór ludzi do zadań.
 • Wsparcie pracowników oddelegowanych.
 • Sprawdzanie efektów realizacji i wyciąganie konstruktywnych wniosków.
5. Strategiczne planowanie i podejmowanie decyzji:
 • Plan jako efekt wspólnego działania przełożonych i pracowników.
 • Reguły planowania.
 • Wyznaczanie priorytetów.
 • Zasada Pareto.
 • Zasada ABC.
 • Reguła SMART i SMARTER.
 • Prawo Parkinsona a ustalanie norm wydajnościowych.
6. Motywacja jako narzędzie zarządzania:
 • Definicja, rodzaje motywacji – adekwatne rozwiązania w środowisku produkcyjnym.
 • Znaczenie automotywacji w biznesie.
 • Pieniądze w motywowaniu (wady i zalety).
 • Niewłaściwe motywowanie – skutki w wymiarze indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.
7. Kreatywność w zarządzaniu produkcją:
 • Kreatywność i rutyna w ciągłym doskonaleniu.
 • Źródła kreatywności w pracy związanej z produkcją.
 • Wykorzystanie kreatywności pracowników produkcji.
8. Zarządzanie zmianą:
 • Zmiany jako stały element życia firmy.
 • Pracownicy jako podmiot wprowadzania zmian.
 • Podejścia do zarządzania zmianami w organizacji.
 • Szacowanie ryzyka niepowodzenia w zmianie na podstawie krzywej innowacyjności Rogers`a.
Ćwiczenia:
 • Analiza fazy rozwoju przedsiębiorstwa Uczestnika szkolenia.
 • Indywidualny pomiar posiadanych kompetencji zarządczych.
 • Określenie naturalnych predyspozycji do pracy zespołowej.
 • Praktyczna analiza czynników motywujących i demotywujących w zakresie wykonywania czynności zawodowych.
 • Multimedia (praca zespołowa /pokoleniowość w zarządzaniu/ rozmowa oceniająca).
 • Studia przypadków z innych firm produkcyjnych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:
 • Wykorzystywać w sposób świadomy funkcje kierownicze.
 • Kreować w przedsiębiorstwie rozwiązania adekwatne do obecnego rynku pracy.
 • Wzmacniać efektywność pracy podległego personelu.
 • Optymalnie wykorzystywać dostępne metody motywowania i zapobiegania rotacji pracowników.
Uczestnik dowie się:
 • Jak kształtować politykę personalną na produkcji, w kontekście polskiego rynku pracy.
 • Które czynniki motywacyjne odnoszą obecnie największą skuteczność, a które przestają działać.
 • Które z posiadanych umiejętności zarządczych opanował i w jakim stopniu.
 • Dlaczego zarządzanie oparte na kompetencjach i pracy zespołowej jest dobre dla biznesu.

Adresaci

 • kierownik produkcji,
 • kierownik zakładu.

Opinie użytkowników

22-23.03.2018 r. "Połączenie teorii i praktyki przez trenera i uczestników szkolenia."
14-15.12.2017 r. "Świetna komunikatywność trenera, przykłady z życia wraz z analizą."
15-16.12.2016 r. "Fachowość trenera i wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania."
15-16.12.2016 r. "Wysokie kompetencje trenera oraz uświadomienie wielu zagadnień związanych z pracą mistrza."
15-16.12.2016 r. "Prowadzący, w sposób interesujący i rzeczowy, potrafił przekazać posiadaną wiedzę i doświadczenie."
03-04.12.2015 r. "Dobra organizacja, przyjazne podejście, fajna grupa."
03-04.12.2015 r. "Dobry kontakt, otwartość na dyskusję, przystępny język, przykłady z życia."
03-04.12.2015 r. "Wymiana doświadczeń z uczestnikami szkolenia."
03-04.12.2015 r. "Dużo przykładów z życia przedstawionych w polskich realiach. Prawda a nie jedynie książkowe podejście do zagadnień."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania