Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EXL-A

Analiza i raportowanie w MS Excel

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą popularnego oprogramowania MS Excel pod kątem oceny własnych potrzeb i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy i przetwarzania danych.
 • Przedstawienie metod i narzędzi koniecznych dla celów statystycznych, opisowych i efektywnego raportowanie wnioskowania dla celów planowania i prognozowania.

Symbol szkolenia

EXL-A

Terminy i miejsce

28 - 29 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wstępna charakterystyka programu Excel:
 • skoroszyty,
 • arkusze,
 • formaty,
  formatowanie za pomocą tabel
 • dodatki (krótkie omówienie wszystkich dostępnych standardowo dodatków),
 • organizacja pracy
  obliczenia w Excelu, tworzenie i wykorzystanie formuł oraz funkcji wbudowanych
2. Statystyczna analiza danych – Wbudowane funkcje statystyczne:
 • parametry opisowe,
 • rozkłady,
  statystyczna analiza danych z wykorzystaniem dodatku Analysis Toolpak – parametry opisowe, histogram, analiza zachowania parametrów w czasie, testowanie hipotez statystycznych, jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.
3. Graficzna prezentacja danych:
 • standardowe i niestandardowe typy wykresów,
 • zapisywanie,
 • otwieranie i zabezpieczanie wykresów,
 • dane do wykresów,
 • tworzenie wykresów,
 • zmiana wyglądu wykresów,
 • uzupełnianie,
 • aktualizowanie danych i modyfikowanie danych do wykresów.
4. Przetwarzanie danych:
 • listy rozwijane,
 • filtry proste i zaawansowane,
  formatowanie warunkowe,
 • sortowanie,
 • sumy pośrednie,
 • analiza wariantowa (menadżer scenariuszy edycja, usuwanie, szukanie wyniku), optymalizacja z wykorzystaniem dodatku Solver (sterowanie, wybór metody, praca z modelem, definicja celu, raporty, ograniczenia),
 • tworzenie i wykorzystywanie tabeli przestawnych (tworzenie, zmiana układu, wykres przestawny, formatowanie, zmienianie nazw, sumy całkowite i częściowe).
5. Wymiana danych, ochrona:
 • import/export z innymi aplikacjami,
 • współużytkowanie
  ochrona danych (zabezpieczenia, rodzaje zabezpieczeń).
6. Funkcje daty i czasu, funkcje tablicowe:

7. Makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA):

 • procedury makr,
 • rejestrowanie i korzystanie (uruchamianie makr),
 • definiowanie i wykorzystywanie funkcji własnych użytkownika z wykorzystaniem VBA,
 • przykładowa aplikacja w Excelu.
 
Ćwiczenia:
 
Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel:
 • Możliwości wykorzystania Excela w zakresie podstawowym.
 • Statystyczna analiza danych – obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.
  Graficzna prezentacja danych – tworzenie wykresów.
 • Konstrukcja tabel przestawnych.
 • Czas i data w Excelu – praktyczne wykorzystanie funkcji czasu i daty.
 • Rejestrowanie, modyfikowanie i uruchamianie makrodefinicji w Excelu.
 • Tworzenie i wykorzystanie funkcji własnych z wykorzystaniem Visual Basic dla Aplikacji (VBA).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych.Ocena własnych potrzeb i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy danych i programu Excel.Podniesienie kwalifikacji personelu nadzorującego proces.Wymiana doświadczeń na analizy danych i Excela pomiędzy Uczestnikami reprezentującymi różne firmy.

Adresaci

 • osoby zajmujące się analityczną analizą danych,
 • pracownicy działów analiz, jakości i logistyki,
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Zastosowanie

Szkolenie zaprojektowane z myślą o działach planowania , prognozowania, doskonalenia, analiz danych firm zarówno produkcyjnych jak i handlowych czy usługowych. W zakresie tematycznym szkolenia mieszczą się zarówno zagadnienia związane z techniczną obsługą programu jaki z interpretacją znaczeniową wykorzystywanych funkcji i procedur.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1550.00 zł netto
1906.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych