Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
EXL-A

Analiza i raportowanie w MS Excel

Excel

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą popularnego oprogramowania MS Excel pod kątem oceny własnych potrzeb i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy i przetwarzania danych.
 • Przedstawienie metod i narzędzi koniecznych dla celów statystycznych, opisowych i efektywnego raportowanie wnioskowania dla celów planowania i prognozowania.

Symbol szkolenia

EXL-A

Terminy i miejsce

05 - 06 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 19 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
05 - 06 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 19 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wstępna charakterystyka programu Excel:
 • skoroszyty,
 • arkusze,
 • formaty,
  formatowanie za pomocą tabel
 • dodatki (krótkie omówienie wszystkich dostępnych standardowo dodatków),
 • organizacja pracy
  obliczenia w Excelu, tworzenie i wykorzystanie formuł oraz funkcji wbudowanych
2. Statystyczna analiza danych – Wbudowane funkcje statystyczne:
 • parametry opisowe,
 • rozkłady,
  statystyczna analiza danych z wykorzystaniem dodatku Analysis Toolpak – parametry opisowe, histogram, analiza zachowania parametrów w czasie, testowanie hipotez statystycznych, jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.
3. Graficzna prezentacja danych:
 • standardowe i niestandardowe typy wykresów,
 • zapisywanie,
 • otwieranie i zabezpieczanie wykresów,
 • dane do wykresów,
 • tworzenie wykresów,
 • zmiana wyglądu wykresów,
 • uzupełnianie,
 • aktualizowanie danych i modyfikowanie danych do wykresów.
4. Przetwarzanie danych:
 • listy rozwijane,
 • filtry proste i zaawansowane,
  formatowanie warunkowe,
 • sortowanie,
 • sumy pośrednie,
 • analiza wariantowa (menadżer scenariuszy edycja, usuwanie, szukanie wyniku), optymalizacja z wykorzystaniem dodatku Solver (sterowanie, wybór metody, praca z modelem, definicja celu, raporty, ograniczenia),
 • tworzenie i wykorzystywanie tabeli przestawnych (tworzenie, zmiana układu, wykres przestawny, formatowanie, zmienianie nazw, sumy całkowite i częściowe).
5. Wymiana danych, ochrona:
 • import/export z innymi aplikacjami,
 • współużytkowanie
  ochrona danych (zabezpieczenia, rodzaje zabezpieczeń).
6. Funkcje daty i czasu, funkcje tablicowe:

7. Makrodefinicje, Visual Basic dla Aplikacji (VBA):

 • procedury makr,
 • rejestrowanie i korzystanie (uruchamianie makr),
 • definiowanie i wykorzystywanie funkcji własnych użytkownika z wykorzystaniem VBA,
 • przykładowa aplikacja w Excelu.
 
Ćwiczenia:
 
Ćwiczenia indywidualne na stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel:
 • Możliwości wykorzystania Excela w zakresie podstawowym.
 • Statystyczna analiza danych – obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, testowanie hipotez statystycznych, analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja.
  Graficzna prezentacja danych – tworzenie wykresów.
 • Konstrukcja tabel przestawnych.
 • Czas i data w Excelu – praktyczne wykorzystanie funkcji czasu i daty.
 • Rejestrowanie, modyfikowanie i uruchamianie makrodefinicji w Excelu.
 • Tworzenie i wykorzystanie funkcji własnych z wykorzystaniem Visual Basic dla Aplikacji (VBA).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zapoznanie z możliwościami prowadzenia zaawansowanych analiz za pomocą posiadanego w większości przedsiębiorstw oprogramowania (MS Excel) bez konieczności kupowania specjalistycznych programów statystycznych.Ocena własnych potrzeb i możliwości w zakresie wykorzystania metod analizy danych i programu Excel.Podniesienie kwalifikacji personelu nadzorującego proces.Wymiana doświadczeń na analizy danych i Excela pomiędzy Uczestnikami reprezentującymi różne firmy.

Adresaci

 • osoby zajmujące się analityczną analizą danych,
 • pracownicy działów analiz, jakości i logistyki,
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalących.

Zastosowanie

Szkolenie zaprojektowane z myślą o działach planowania , prognozowania, doskonalenia, analiz danych firm zarówno produkcyjnych jak i handlowych czy usługowych. W zakresie tematycznym szkolenia mieszczą się zarówno zagadnienia związane z techniczną obsługą programu jaki z interpretacją znaczeniową wykorzystywanych funkcji i procedur.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1800.00 zł netto
2214.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania