Ilustracja szkolenia: Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016

Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z wytycznymi specyfikacji technicznej dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016.
 • Wymiana doświadczeń z trenerem praktykiem w zakresie specyficznych wymagań IATF 16949:2016 w porównaniu z ISO TS 16949:2009.
Dostępna wersja ON-LINE - IATF-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

IATF-P

Program i ćwiczenia

1. Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Geneza i rozwój.
2. Różnice pomiędzy ISO/TS 16949:2009, a nowym wydaniem IATF 16949:2016.
3. Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016.
4. Charakterystyka ogólna wymagań IATF 16949.
5. Omówienie zakresu merytorycznego standardu IATF 16 949:2016.
6. Specyficzne wymagania Klienta i odpowiedzialność dostawcy.
7. Audyty i audytowanie wg IATF 16949:2016.
8. Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
9. Ciągłe doskonalenie wg standardów branży Automotive. Ćwiczenia:

 • Opracowanie diagramu żółwia dla wybranego procesu systemu zarządzania jakością.
 • Interpretacja punktów standardu IATF 16949:2016.
 • Opracowanie harmonogramu auditów systemu.

 

Przeczytaj artykuł: Standard IATF 16949:2016 - co nowego?

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • właściciele procesów systemu zarządzania jakością,
 • pracownicy działu jakości,
 • pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości,
 • osoby wdrażające systemy jakości wg IATF 16949:2016.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie:

 • poprawnie interpretował punkty standardu IATF 16949:2016,
 • samodzielnie przygotowywał audyty wewnętrzne.

Uczestnik dowie się:

 • jakie są wymagania IATF 16 949:2016,
 • jak interpretować wybrane punkty normy,
 • czego spodziewać się podczas audytu.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Usystematyzowana wiedza nt. wymagań IATF 16949.Poznanie i omówienie standardu wymagań IATF 16949.Możliwość wymiany doświadczeń z trenerem praktykiem.

Metodyka

?

Zastosowanie

?

Opinie uczestników

11-12.12.2019 r. "Szkolenie warte polecenia, jasno przekazywane informacje, czytelna prezentacja, kompetentny prowadzący."
09.10.2019 r. "Wysokie kompetencje, duże doświadczenie teoretyczne i praktyczne trenera."
11-12.07.2019 r. "Bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkolenia, profesjonalne podejście do tematu, przykłady z "życia", jeśli teoria to poparta przykładami."
18-19.03.2019 r. "Ciekawa forma przekazu, duża ilość przykładów praktycznych, dobre podejście trenera."
18-19.03.2019 r. "Właściwe tempo, dobrze przygotowane materiały, umiejętność przekazania dużych ilości informacji."
26.02.2019 r. "Rzeczowo, konkretnie, duża wiedza praktyczna trenera."
25.10.2018 r. "Miły prowadzący, wiedza przekazywana w dostępny, zrozumiały sposób."
11-12.10.2018 r. "Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie prowadzący. Szkolenie i wiedza przekazana w sposób jasny i łatwy do interpretacji."
23-24.07.2018 r. "Szkolenie prowadzone w bardzo interesujący sposób, wiele przykładów z innych firm - wiele porównań."
20-21.04.2018 r. "Prowadzący zaangażowany w prowadzenie zajęć, dobrze przygotowany do szkolenia."
24-25.01.2018 r. "Dobre, pomocne szkolenie przeprowadzone w fachowy sposób. Omawiane tematy podpierane przykładami i odnoszące się do poprzedniej normy ISO TS w celu porównania."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek