Cele szkolenia

Uzyskanie / poszerzenie:   

 • kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie samodzielnego wykonywania auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością,
 • kompetencji w obszarze komunikowania się w trakcie auditu,
 • kompetencji w zakresie audytowania (zarządzania programem auditów, prowadzenia działań audytowych, przygotowania raportu, planowania i nadzorowania działań poauditowych) w oparciu o wytyczne normy ISO 19011,
 • wiedzy o strukturze i wymaganiach normy ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008. 
Dostępna wersja ON-LINE - AW-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

AW-P

Program i ćwiczenia

1. Model Deminga i jego przydatność w praktyce biznesowej. 2. High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania. 3. Znowelizowane zasady zarządzania jakością. 4. Norma ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008:

 • porównanie, istotne zmiany, między innymi: terminy i definicje, kontekst organizacji,
 • zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, system zarządzania jakością i jego procesy, środowisko dla funkcjonowania procesów,
 • przywództwo, podejście oparte na ryzyku, podejście do dokumentacji, wiedza organizacji, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz.

5. Auditowanie systemów zarządzania jakością wg normy ISO 19011, w tym wybrane zagadnienia dotyczące:

 • terminologii - słownik podstawowych pojęć,
 • zasad auditowania,
 • zarządzania programem auditów,
 • działań auditowych,
 • zbierania i weryfikowania informacji, klasyfikacji niezgodności, formułowania dowodu z auditu wewnętrznego, formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności,
 • komunikowania się podczas auditu,
 • przeprowadzenie działań poauditowych,
 • kompetencji i oceny auditorów.

6. Praktyczne wskazówki dla auditora do przeprowadzania skutecznego auditu wewnętrznego. Ćwiczenia: 1. Zasady zarządzania jakością.
2. Audir wewnętrzny - terminy i definicje.
3. Identyfikowanie niezgodności.
4. Działania korekcyjne (natychmiastowe) / korygujące.
5. Cechy i umiejętności auditora.
6. Komunikacja w trakcie auditu.
7. Klasyfikowanie niezgodności.
8. Audit zgodności vs audit skuteczności.
9. Przygotowania i przeprowadzenia symulacji auditu z wykorzystaniem nabytych wiadomości ze szczególnym uwzględnieniem:

 • identyfikowania niezgodności,
 • klasyfikacji niezgodności,
 • formułowania dowodu z auditu,
 • formułowania motywów zaklasyfikowania niezgodności.

Adresaci

 • kandydaci na auditorów wewnętrznych SZJ,
 • auditorzy wewnętrzni SZJ z niewielką praktyką lub bez praktyki,
 • osoby odpowiedzialne za nadzorowanie SZJ w przedsiębiorstwie,
 • auditorzy praktykujący jako szkolenie przypominające.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności: 1. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001 (OHSAS 18001). 2. Zapoznanie uczestników ze strukturą i wytycznymi normy ISO 19011. 3. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania i przeprowadzania auditów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

 • identyfikowaniem niezgodności,
 • klasyfikacją niezgodności,
 • formułowaniem dowodu z auditu,
 • formułowaniem motywów zaklasyfikowania niezgodności,
 • komunikacją w trakcie auditu.

4. Nabycie / poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowania raportu z auditu oraz planowania i nadzorowania opcjonalnych działań poauditowych.
Uczestnicy po szkoleniu będą posiadali kompetencje (wiedzę i umiejętności) do przeprowadzania auditów wewnętrznych w rzeczywistych warunkach.

Metodyka

mini wykład,dyskusja moderowana, analiza przypadków, symulacja i analiza auditu, prezentacja dobrych praktyk, ćwiczenia indywidualne i zespołowe.Zajęcia prowadzone są metodą facylitacji.Facylitacja to pomaganie grupie w osiąganiu wyjątkowych wyników, czyli proces, w którym jedna osoba pomaga innym w realizacji zamierzonych celów i podnosi jakość wspólnej pracy w spokojnej atmosferze, bez napięć i konfliktów.

Opinie uczestników

26.02.2020 r. "Fachowość i wiedza trenera."
25-26.11.2019 r. "Duża część czasu szkolenia poświęcana na kwestie praktyczne i ćwiczenia nabytych umiejętności. "
20-21.11.2019 r. "Bardzo duża wiedza praktyczna szkolącego."
23-24.09.2019 r. "Bardzo interesujące, ciekawe szkolenie."
13-14.06.2019 r. "Wspaniały prowadzący, ciekawie i wciągająco przekazał wiedzę i nauczył wykorzystać w praktyce. Oceniam pracę trenera na 6+"
13-14.06.2019 r. "Bardzo dobry kontakt szkolącego z osobami szkolonymi. Szkolenie w przyjaznej atmosferze."
11-12.04.2019 r. "Profesjonalne podejście do szkolenia przez prowadzącego. Bardzo dobry kontakt ze słuchaczami."
26.10.2018 r. "Ciekawe ćwiczenia praktyczne dla uczestników. Duża elastyczność prowadzącego odnośnie zmiany, dostosowania szkolenia do potrzeby uczestników."
19-20.03.2018 r. "Bardzo dobra komunikacja szkoleniowca z uczestnikami."
19-20.03.2018 r. "Dobra atmosfera, rzeczowość trenera."
13-15.02.2018 r. "Dużo wiedzy praktycznej."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek