Cele szkolenia

Poznanie zagadnień i poszerzenie wiedzy z zakresu:
• wybranych metod analizy zagrożeń w procesie produkcji,
• analizy niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment),
• podstawowych technik zapobiegania błędom ludzkim.

Dostępna wersja ON-LINE - ABL-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

ABL

Program i ćwiczenia

1. Błąd ludzki.

 • 1.1. Dlaczego się nim zajmujemy?
 • 1.2. Możliwe powody błędów ludzkich: zmęczenie, problemy osobiste i zawodowe, choroba, brak lub niedostateczne szkolenie, brak zaangażowania w pracę, niewłaściwe stanowisko pracy, brak lub niejednoznaczne standardy pracy.
 • 1.3. Analiza błędu ludzkiego w otoczeniu innych analiz i procesów.

2. Analiza błędu ludzkiego.

 • 2.1. Wprowadzenie.
 • 2.2. Etapy analizy błędu ludzkiego.

3. Wywiad z pracownikiem.
4. Plan działań.
5. Narzędzia jakości w analizie błędu ludzkiego.
6. Ćwiczenia.

Ćwiczenia:

 • Wybrane metody analizy zagrożeń w procesie produkcji – identyfikowanie najbardziej zagrożonych operacji.
 • Analiza niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment).
 • Podstawowe techniki zapobiegania błędom ludzkim.
 • Podstawowe błędy przy analizie stanowisk pracowniczych pod katem możliwości popełnienia błędu ludzkiego.
 • Dobre praktyki wdrażania narzędzi prewencyjnych na wypadek popełnienia błędu ludzkiego.

Adresaci

 • osoby związane z usprawnieniami procesów, analizą problemów, obsługą reklamacji, zarządzaniem personelem, (również spoza branży Automotive),
 • menedżerowie, inżynierowie, specjaliści ds. jakości, produkcji, procesu,
 • pracownicy działów: HR, BHP.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

 • jakie są wybrane metody analizy zagrożeń w procesie produkcji,
 • jak zastosować analizy niezawodności HRA (Human Reliability Assessment),
 • jak posługiwać się podstawowymi technikami zapobiegania błędom ludzkim.

Uczestnik uczy się:

 • analizy niezgodności związanej z praca ludzka,
 • przygotowanie raportów naprawczych do problemów związanych z pracą ludzką,
 • wprowadzania działań korygujących i prewencyjnych związanych z pracą ludzką.

Opinie uczestników

16-17.01.2020 r. "Konkretne, jasne informacje poparte odpowiednimi przykładami z różnych dziedzin."
16-17.01.2020 r. "Szkolenie ciekawe oraz rozwojowe. Przeprowadzone profesjonalnie."
10-11.12.2019 r. "Trener umiejętnie i bardzo fachowo odpowiada na pytania "z życia". Widać duże doświadczenie branżowe."
10-11.12.2019 r. "Bardzo kompetentny, komunikatywny trener. Szkolenie prowadzone w ciekawy sposób z przykładami, które dotyczą mojej pracy."
25-26.11.2019 r. "Szkolenie pomogło lepiej spojrzeć na problemy pojawiające się w toku produkcji. Teoria połączona z praktyką."
14-15.10.2019 r. "Super doświadczenie trenera, którym się dzielił. Wiele przykładów z życia produkcji. Wiele rozwiązań na przedstawiane problemy."
04-05.04.2019 r. "Trener bardzo komunikatywny. Ogromna wiedza i dzielenie się doświadczeniem."
19-20.11.2018 r. "Szkolenie poprowadzone profesjonalnie. Umiejętność radzenia sobie z "trudnymi" pytaniami."
19-20.11.2018 r. "Szkolenie pomogło zwiększyć wiedzę ale również wpłynęło pozytywnie na interakcję w grupie. Zwiększyło otwartość ludzi jak i pomogło w myśleniu o wspólnym rozwiązywaniu problemów."
04-05.10.2018 r. "Świetna energia trenera. Widać było, że praktykuje czynnie - duży plus."
04-05.10.2018 r. "Duża ilość przydatnych przykładów. Łatwe wytłumaczenie problemu na przykładach z różnych dziedzin produkcyjnych."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek