Cele szkolenia

Poznanie zagadnień i poszerzenie wiedzy z zakresu:
• wybranych metod analizy zagrożeń w procesie produkcji,
• analizy niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment),
• podstawowych technik zapobiegania błędom ludzkim.

Termin i miejsce

 • 10 - 11 Grudzień 2019  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 54 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

ABL

Program i ćwiczenia

1. Błąd ludzki.

 • 1.1. Dlaczego się nim zajmujemy?
 • 1.2. Możliwe powody błędów ludzkich: zmęczenie, problemy osobiste i zawodowe, choroba, brak lub niedostateczne szkolenie, brak zaangażowania w pracę, niewłaściwe stanowisko pracy, brak lub niejednoznaczne standardy pracy.
 • 1.3. Analiza błędu ludzkiego w otoczeniu innych analiz i procesów.

2. Analiza błędu ludzkiego.

 • 2.1. Wprowadzenie.
 • 2.2. Etapy analizy błędu ludzkiego.

3. Wywiad z pracownikiem.
4. Plan działań.
5. Narzędzia jakości w analizie błędu ludzkiego.
6. Ćwiczenia.

Ćwiczenia:

 • Wybrane metody analizy zagrożeń w procesie produkcji – identyfikowanie najbardziej zagrożonych operacji.
 • Analiza niezawodności HRA (Human Reliability Assesstment).
 • Podstawowe techniki zapobiegania błędom ludzkim.
 • Podstawowe błędy przy analizie stanowisk pracowniczych pod katem możliwości popełnienia błędu ludzkiego.
 • Dobre praktyki wdrażania narzędzi prewencyjnych na wypadek popełnienia błędu ludzkiego.

Adresaci

 • osoby związane z usprawnieniami procesów, analizą problemów, obsługą reklamacji, zarządzaniem personelem, (również spoza branży Automotive),
 • menedżerowie, inżynierowie, specjaliści ds. jakości, produkcji, procesu,
 • pracownicy działów: HR, BHP.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

 • jakie są wybrane metody analizy zagrożeń w procesie produkcji,
 • jak zastosować analizy niezawodności HRA (Human Reliability Assessment),
 • jak posługiwać się podstawowymi technikami zapobiegania błędom ludzkim.

Uczestnik uczy się:

 • analizy niezgodności związanej z praca ludzka,
 • przygotowanie raportów naprawczych do problemów związanych z pracą ludzką,
 • wprowadzania działań korygujących i prewencyjnych związanych z pracą ludzką.

Opinie uczestników

14-15.10.2019 r. "Super doświadczenie trenera, którym się dzielił. Wiele przykładów z życia produkcji. Wiele rozwiązań na przedstawiane problemy."
04-05.04.2019 r. "Trener bardzo komunikatywny. Ogromna wiedza i dzielenie się doświadczeniem."
19-20.11.2018 r. "Szkolenie poprowadzone profesjonalnie. Umiejętność radzenia sobie z "trudnymi" pytaniami."
19-20.11.2018 r. "Szkolenie pomogło zwiększyć wiedzę ale również wpłynęło pozytywnie na interakcję w grupie. Zwiększyło otwartość ludzi jak i pomogło w myśleniu o wspólnym rozwiązywaniu problemów."
04-05.10.2018 r. "Świetna energia trenera. Widać było, że praktykuje czynnie - duży plus."
04-05.10.2018 r. "Duża ilość przydatnych przykładów. Łatwe wytłumaczenie problemu na przykładach z różnych dziedzin produkcyjnych."
20-21.06.2018 r. "Szeroka / Wszechstronna wiedza trenera."
04-05.06.2018 r. "Praca na przykładach "z życia"."
22-23.01.2018 r. "Miła atmosfera, informacje wykorzystam w pracy."
13-14.11.2017 r. "Bardzo wysoka kultura osobista prowadzącego. Rewelacyjna komunikatywność. Wiedza na imponującym poziomie."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek