Ilustracja szkolenia: Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20

Efektywne rozwiązywanie problemów - Effective Problem Solving - CQI-20

Cele szkolenia

 • Pełna analiza przyczyn źródłowych problemu i generowanie skutecznych rozwiązań.
 • Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów w oparciu o stosowane metodologie i dobre praktyki w dziedzinie zarządzania jakością.
 • Definiowanie faz i optymalizacja procesu rozwiązywania problemów.
 • Poprawa skuteczności rozwiązywania problemów poprzez prawidłową aplikację narzędzi.
 • Przedstawienie ról poszczególnych szczebli zarządzania w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów Effective Problem Solving (EPS).
 • Określenie adekwatności narzędzi do poszczególnych faz procesu rozwiązywania problemów.
 • Implementacja procesu zapobiegania powstawania problemom, przypisane role.

Termin i miejsce

 • 10 - 11 Grudzień 2019  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 26 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

CQI-20

Program i ćwiczenia

1. Zasada PDCA i kroki prowadzące do rozwiązania / zapobiegania problemom.
2. Odpowiedzialność za działania w zakresie rozwiązywania problemów na różnych szczeblach organizacji.
3. Kierowanie organizacją i planowanie strategiczne w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów.
4. Kompleksowy przebieg procesu rozwiązywania problemu:

 • identyfikacja problemu,
 • proces korekty,
 • analiza rodzaju wady,
 • analiza przyczyny źródłowej,
 • działania korygujące,
 • działania zapobiegawcze.

5. Prawidłowa aplikacja narzędzi rozwiązywania problemów z wykorzystaniem matrycy (narzędzie / faza procesu).
6. Podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów:

 • Diagram Ishikawy,
 • diagram koncentracji,
 • matryca decyzji,
 • statystyczny opis populacji,
 • Error-Proofing / Mistake Proofing,
 • Flow Chart,
 • analiza Multi-Vari,
 • przenoszenie działań na podobne wyroby i/lub procesy,
 • projektowanie wyrobu/procesu odporne na zmienność – Taguchi,
 • Wykres Pareto,
 • karty przebiegu / kontrolne,
 • wykres korelacji,
 • histogram.

7. Zastosowanie narzędzi i list kontrolnych do prawidłowego zdefiniowania:

 • problemu (5W/2H, arkusz kontrolny, histogram, analiza Multi-Vari, Jest/Nie Jest, diagram koncentracji),
 • korekty (MSA, Containment Worksheet- plan korekty),
 • wady (FMEA, plan kontroli),
 • przyczyny źródłowej (5Why-EOS Escape/Occurence/ Systemic, Diagram Ishikawy, najlepsze z najlepszych BOB, najgorsze z najgorszych WOW, diagram koncentracji, TRIZ),
 • działań korygujących (Error-Proofing, plan kontroli procesu, Lessons Learned),
 • działań zapobiegawczych (Action Plan & Review Data).

8. Zapobieganie / minimalizacja prawdopodobieństwa błędu za pomocą Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing.

Ćwiczenia:

 • Listy kontrolne do faz procesu rozwiązywania problem.
 • Analiza Jest / Nie Jest.
 • Technika zastosowania metody 5 Why – EOS.
 • Technika zastosowania Diagram Ishikawy.
 • Implementacja analizy Multi-Vari.
 • Zastosowanie Poka-Yoke, Error-Proofing, Mistake-Proofing w wyrobie / procesie produkcyjnym.
 • Przeszkody na drodze do skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Raportowanie procesu skutecznego rozwiązywania problemów.

Adresaci

 • ​właściciele projektów,
 • zespół interdyscyplinarny zaangażowany w realizację nowego projektu w ramach organizacji (zakupy, logistyka, jakość, kontakt z klientem, produkcja, serwis, technologia, konstrukcja, planowanie),
 • pracownicy odpowiedzialni za skuteczne i efektywne rozwiązywanie problemów jakościowych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Przekładać kulturę organizacji na proces skutecznego rozwiązywania problemów z przypisaniem do faz PDCA.
  •Przypisywać odpowiedzialność za proces skutecznego rozwiązywania problemów za pomocą narzędzia RASIC (odpowiedzialny, akceptuje, wspiera, jest informowany, konsultuje).
 • Realizować na swoim poziomie zarządzania proces skutecznego rozwiązywania problemów.
 • Pozna podstawowe narzędzia rozwiązywania problemów.
 • Realizować metody 5 Why - EOS, Diagram Ishikawy, Analiza Multi-Vari.
 • Przeciwdziałać aby problem nie dostał się do procesu produkcji i klientów.

Uczestnik dowie się:

 • Jak pokonywać trudności w analizie problemu i wprowadzaniu działań korygujących.
 • Czym różnią się narzędzia problem solving jak burza mózgów, diagram Ishikawy, 5Why-EOS, Multi-Vari, wykres korelacji.
 • Jak mierzyć efektywność podejmowanych działań?
 • Jak wykorzystywać doświadczenie rozwiązywania problemu do tworzenia dobrych praktyk (Lessons Learned).

Opinie uczestników

15-16.11.2018 r. "Trener bardzo pomocny, oprócz teorii można znaleźć rozwiązania istniejących problemów."
15-16.11.2018 r. "Poszerzenie punktu widzenia problemu, motywacja do poszukiwań rozwiązań."
15-16.11.2018 r. "Działanie na konkretach."
05-06.11.2018 r. "Szkolenie bardzo merytoryczne z dużą ilością szczegółowych informacji. Bardzo dobre przygotowanie trenera do prowadzenia szkolenia."
05-06.11.2018 r. "Duża wiedza prowadzącego."
05-06.11.2018 r. "Dużo przykładów z realnego życia."
01-02.10.2018 r. "Bardzo przyjazne zajęcia, trener bardzo miły, rozluźniający atmosferę."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek