Cele szkolenia

 • Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności i nauczenie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych IATF 16949:2016.
 • Zaznajomienie się z dobrymi praktykami w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych (systemu, wyrobu, procesu). 
 • Udoskonalenie stosowanego podejścia dla zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych w zakresie identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu. 
Dostępna wersja ON-LINE - AW-IATF-ONL

 

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

35%

Symbol szkolenia

AW-IATF

Program i ćwiczenia

Szkolenie uwzględnia studia przypadków:

1. Charakterystyka wymagań IATF 16949 pod kątem auditów wewnętrznych.
2. Wytyczne ISO 19011:2011 i IATF Auditor Guide.
3. Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.
4. Audit wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
5. Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
6. Planowanie programu auditów:

 • częstość auditów,
 • kryteria auditów,
 • zakres auditu,
 • metody audytowania,
 • wybór auditorów,
 • kwalifikacje auditorów.

7. Organizacja i przeprowadzanie auditu:

 • przygotowanie się przez auditora,
 • techniki audytowania, ustalanie niezgodności,
 • dokumentowanie auditów, raporty.

8. Działania poauditowe wg zasady PDCA:

 • planowanie,
 • realizacja,
 • weryfikacja,
 • wpływ wyników weryfikacji na program auditów.

9. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.
10. Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.

Ćwiczenia:

 • Opracowanie planu auditów systemu, procesu i wyrobu.
 • Audit systemu, procesu, wyrobu: inscenizacja na podstawie przykładowej dokumentacji (zespołowo).
 • Interpretacja wymagań i spostrzeżeń: opracowanie raportu z auditu.
 • Zaplanowanie działań korygujących pod kątem uzyskania permanentnego doskonalenia (usunięcie niezgodności oraz przyczyn niezgodności).
 • Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.
 • Test kontrolny.

 

Przeczytaj artykuł: Standard IATF 16949:2016 - co nowego?

Adresaci

 • auditorzy wewnętrzni,
 • kandydaci na auditorów wewnętrznych,
 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działu jakości,
 • osoby wdrażające systemy jakości,
 • konsultanci,
 • auditorzy certyfikujący.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Opracowywać plan auditów systemu, procesu i wyrobu.
 • Prowadzić audit systemu, procesu, wyrobu.
 • Interpretować wymagania oraz opracowywać raport z auditu.
 • Planować działania korygujące.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są „dobre praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych IATF 16949:2016.
 • Na jakie praktyczne aspekty zwracać uwagę podczasauditowania w branży motoryzacyjnej.
 • Jakie są możliwości optymalizacji stosowanego dotychczas podejścia podejścia pod kątem zwiększenia skuteczności auditów wewnętrznych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO/TS 16949.Poznanie „dobrej praktyki” w zakresie wykonywania auditów wewnętrznych jakości różnego typu (systemu, wyrobu, procesu) wg wytycznych ISO/TS 16949.Możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów auditowania w branży motoryzacyjnej ze specjalistą -praktykiem.Możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności auditów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Metodyka

?

Zastosowanie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać zagadnienia auditowania oraz odświeżyć je w przypadku już praktykujących auditorów.
Szkolenie jest bardzo dobrym wprowadzeniem dla osób zajmujących się również Auditem dostawców w branży motoryzacyjnej i innych którym nieobce są wymagania IATF 16949.
Dla zaawansowanych uczestników proponujemy kontynuację szkolenia w postaci warsztatów AW-IATF-W.

Opinie uczestników

19-20.12.2019 r. "Bardzo komunikatywny prowadzący z ogromną wiedzą. Oby więcej szkoleń z tym trenerem."
24-25.10.2019 r. "Kompetentny trener, ciekawie prowadzone zajęcia."
27-28.05.2019 r. "Elastyczność zakresu szkolenia do oczekiwań."
15-16.12.2018 r. "Bardzo wysoki poziom wiedzy teoretycznej jak i praktycznej trenera. Bardzo dobry kontakt z komunikatywność z uczestnikami szkolenia."
15-16.12.2018 r. "Odniesienie do procesów w naszej organizacji. Ułatwia to zrozumienie tematyki szkolenia."
24-25.07.2018 r. "Trener: fachowy, bardzo dobre podejście do tematu i szkolących, bardzo duża wiedza."
13-14.06.2018 r. "Prowadzący bardzo charyzmatyczny, anegdotki rozluźniające atmosferę."
13-14.06.2018 r. "Dużo przykładów z pracy zakładów (przykłady audytów, niezgodności)."
23-24.04.2018 r. "Miła atmosfera podczas szkolenia. Wysoka kultura prowadzącego."
01-02.02.2018 r. "Świetne przygotowanie trenera. Duża wiedza i dobre przykłady z życia. Super."
23-24.01.2018 r. "Szkolenie dobrze przeprowadzone. Szkolenie było prowadzone w sposób zachęcający do wymiany doświadczeń. Otwartość trenera na plus."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek