Cele szkolenia

​Najważniejsze cele stawiane uczestnikom szkolenia to zdobycie odpowiedniej wiedzy i przetransponowanie jej na umiejętności społeczne skutkujące właściwą komunikacją w danych sytuacjach.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

UO-KIPG

Program i ćwiczenia

1. Komunikacja – podstawowe aspekty.
2. Zasady komunikacji interpersonalnej.
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
4. Style zachowań a style komunikacji.
5. Bariery komunikacyjne.
6. Zasady poprawnej komunikacji.
7. Dlaczego warto być asertywnym?
8. Grupa a zespół.
9. Przesłanki do budowania sprawnych zespołów.
10. Cechy efektywnego team-playera.
11. Podsumowanie (komunikacja – asertywność – zespół).

Ćwiczenia:

 • "Symbol – reprezentacja – werbalizacja”.
 • Analiza umiejętności słuchania i postaw.
 • Kwestionariusz analizy zachowania – wizualizacja profilu asertywności Uczestnika.
 • Kwadrat komunikacji S von Thun.

Adresaci

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, które chcą świadomie rozwijać umiejętności komunikacyjne i usprawniać pracę zespołową.
 • Zapraszamy przede wszystkim pracowników obsługi klienta (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz osoby pracujące w zespołach zadaniowych, w których wzajemna komunikacja i sposób kształtowania wzajemnych relacji, mają wpływ na przebieg i poziom realizacji wyznaczonych celów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są teoretyczne podstawy komunikacji interpersonalnej i zespołowej.
 • Dlaczego właściwe określenie własnego stylu komunikacji pomaga w rozumieniu innych.
 • Kiedy zastosować komunikaty dyrektywne, a kiedy stosować narzędzia z grupy swobodnej konwersacji.
 • Które z wymagań komunikacyjnych ma krytyczne zastosowanie.
 • Gdzie znajdują się obszary do poprawy w zakresie komunikacji własnej.

Opinie uczestników

25-26.04.2019 r. "Profesjonalizm prowadzącego - obszerna wiedza, doświadczenie. Łatwość nawiązywania kontaktu. Łatwość przekazywania wiedzy i wzbudzania zainteresowania."
25-26.04.2019 r. "Duża wiedza i profesjonalizm prowadzącego."
18-19.04.2019 r. "Sposób prowadzenia szkolenia oraz komunikatywność trenera są na bardzo wysokim poziomie."
04-05.04.2019 r. "Jasny i prosty przekaz informacji. Rzeczowość i wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania."
04-05.04.2019 r. "Bardzo duże doświadczenie trenera, poczucie humoru na plus, ciekawe przykłady z życia wzięte ułatwiały zobrazowanie niektórych kwestii. Ciekawa tematyka i dużo nowej wiedzy."
28.11.2018 r. "Bardzo pozytywny trener. Duża wiedza teoretyczna i praktyczna."
18.06.2018 r. "Prowadzący kompetentny, komunikatywny, rzeczowy."
09.03.2018 r. "Wysokie kwalifikacje, doświadczenie, wiedza trenera."
09.03.2018 r. "Przydatne szkolenie do kontaktów z pracodawcą oraz współpracownikami."
02.03.2018 r. "Praktyczne spojrzenie na sytuacje, świetna atmosfera, kompetentny prowadzący, rzeczowe odpowiedzi na pytania."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek