Cele szkolenia

​Najważniejsze cele stawiane uczestnikom szkolenia to zdobycie odpowiedniej wiedzy i przetransponowanie jej na umiejętności społeczne skutkujące właściwą komunikacją w danych sytuacjach.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

UO-KIPG

Program i ćwiczenia

1. Komunikacja – podstawowe aspekty.
2. Zasady komunikacji interpersonalnej.
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
4. Style zachowań a style komunikacji.
5. Bariery komunikacyjne.
6. Zasady poprawnej komunikacji.
7. Dlaczego warto być asertywnym?
8. Grupa a zespół.
9. Przesłanki do budowania sprawnych zespołów.
10. Cechy efektywnego team-playera.
11. Podsumowanie (komunikacja – asertywność – zespół).

Ćwiczenia:

 • "Symbol – reprezentacja – werbalizacja”.
 • Analiza umiejętności słuchania i postaw.
 • Kwestionariusz analizy zachowania – wizualizacja profilu asertywności Uczestnika.
 • Kwadrat komunikacji S von Thun.

Adresaci

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm, które chcą świadomie rozwijać umiejętności komunikacyjne i usprawniać pracę zespołową.
 • Zapraszamy przede wszystkim pracowników obsługi klienta (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz osoby pracujące w zespołach zadaniowych, w których wzajemna komunikacja i sposób kształtowania wzajemnych relacji, mają wpływ na przebieg i poziom realizacji wyznaczonych celów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są teoretyczne podstawy komunikacji interpersonalnej i zespołowej.
 • Dlaczego właściwe określenie własnego stylu komunikacji pomaga w rozumieniu innych.
 • Kiedy zastosować komunikaty dyrektywne, a kiedy stosować narzędzia z grupy swobodnej konwersacji.
 • Które z wymagań komunikacyjnych ma krytyczne zastosowanie.
 • Gdzie znajdują się obszary do poprawy w zakresie komunikacji własnej.

Opinie uczestników

28.11.2018 r. "Bardzo pozytywny trener. Duża wiedza teoretyczna i praktyczna."
18.06.2018 r. "Prowadzący kompetentny, komunikatywny, rzeczowy."
09.03.2018 r. "Wysokie kwalifikacje, doświadczenie, wiedza trenera."
09.03.2018 r. "Przydatne szkolenie do kontaktów z pracodawcą oraz współpracownikami."
02.03.2018 r. "Praktyczne spojrzenie na sytuacje, świetna atmosfera, kompetentny prowadzący, rzeczowe odpowiedzi na pytania."
02.03.2018 r. "Wielkie zaangażowanie trenera."
05.12.2017 r. "Otwartość trenera. Ćwiczenia aktywujące uczestników."
26.08.2017 r. "Mocny przekaz, dobre przykłady, fachowa wiedza."
06.08.2017 r. "Dobra komunikacja, bardzo fajne przykłady, dobre relacje z uczestnikami."
13.01.2017 r. "Szkolenie zwiększyło moją wiedzę odnośnie możliwości komunikacji między pracownikami."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek