Ilustracja szkolenia: Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie

Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką w firmie

Cele szkolenia

​Szkolenie obejmuje tematykę magazynowania rozumianego jako proces logistyczny w przedsiębiorstwie. 

Część wykładowa (30%) ma na celu wsparcie uczestnika w zrozumieniu roli magazynowania w logistyce firmy a następnie objaśnienie procesów magazynowych oraz technik magazynowania i infrastruktury magazynowej. 
Akcent w części praktycznej położono na metody organizacji prac magazynowych, analizę istotnych parametrów i wskaźników magazynowych oraz analizę ekonomiczną związaną z decyzjami podejmowanymi w tym obszarze. 
Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe), ćwiczenie projektowe i dyskusje w grupach.

Dostępna wersja ON-LINE - LGM-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

LGM

Program i ćwiczenia

1. Koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw.
2. Rola gospodarki magazynowej w organizacji.
3. Podstawowe decyzje dotyczące magazynowania.
4. Budynki i sprzęt magazynowy.
5. Organizacja magazynu i prac magazynowych.
6. Doskonalenie procesów magazynowych.
7. Wykorzystanie przestrzeni magazynowej – metody rozmieszczenia produktów, stosowanie nowoczesnego wyposażenia pomocniczego.
8. Metody rozmieszczania i identyfikacji produktów w magazynie.
9. Obieg informacji w magazynie oraz między magazynem a pozostałymi komórkami organizacji.
10. Pomiar efektywności gospodarki magazynowej i kalkulacja kosztów magazynowania.

Ćwiczenia:

 • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie.
 • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań.
 • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie (wspólnie, w grupach, bądź indywidualnie),
 • Ćwiczenie projektowe – rozbudowane ćwiczenie polegające na opracowaniu w podgrupach całościowego efektywnego planu gospodarki magazynowej w pewnym przedsiębiorstwie.
 • Gra symulacyjna – do wyboru: ćwiczenie polegające na formułowaniu czytelnych instrukcji magazynowych lub ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.

Adresaci

Pracownicy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjaliści i kierownicy niższych szczebli, w szczególności:

 • pracownicy działów magazynowania,
 • pracownicy działów logistyki,
 • pracownicy działów utrzymania ruchu,
 • pracownicy działów zaopatrzenia,
 • pracownicy działów dystrybucji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzupełnienie wiedzy uczestników w wybranej tematyce i jej ugruntowanie. Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji procesu magazynowania i jego monitorowaniu.Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników.Możliwość wprowadzenia korzystnych zmian w systemie logistycznym firmy, przynoszącym korzyść zarówno firmie, jak i klientowi.Redukcja kosztów magazynowania.

Opinie uczestników

16.11.2019 r. "Świetna komunikacja trenera z uczestnikami kursu. Ciekawe ćwiczenia."
04-05.04.2019 r. "Bardzo energiczna prowadząca. Merytoryczne i bogate przykłady."
04-05.04.2019 r. "Konkretnie i na temat."
27.06.2017 r. "Ciekawe materiały szkoleniowe, element warsztatowy, sytuacje, problemy z życia wzięte z opisem ich rozwiązania."
27.06.2017 r. "Profesjonalne prowadzenie, jasno, odpowiedzi wyczerpujące, dużo ćwiczeń."
26.06.2017 r. "Jasny przekaz, dużo ćwiczeń co ułatwiało przyswojenie wiedzy, wiedza przekazana w przyjazny sposób."
08-09.06.2017 r. "Szkolenie ciekawe, pouczające, godne polecenia."
08-09.06.2017 r. "Bardzo fachowa wiedza trenera z bardzo ciekawym i innowacyjnym podejściem do branży, szukające innowacyjnych rozwiązań a nie utartych schematów."
08-09.06.2017 r. "Połączenie teorii i przykładów w praktyce. Częste dyskusje z uczestnikami na przykładach z ich firm."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek