Cele szkolenia

"Przekazanie wiedzy Uczestnikom dot. wykorzystania konkretnych metod i narzędzi w procesie realizacji zakupów i zaopatrzenia oraz dotyczących wyboru i oceny dostawców. "

Dostępna wersja ON-LINE - LZA-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Symbol szkolenia

LZA-P

Program i ćwiczenia

1. Relacja zakupów i logistyki – 2 godz. a. Podstawowe pojęcia dla zakupów, zaopatrzenia, logistyki i innych terminów pokrewnych. b. Ewolucja znaczenia i zadań funkcji zakupów w przedsiębiorstwie, organizacja funkcji zakupów i logistyki w firmie. c. Zakupy a koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania relacjami z dostawcami, wpływ zakupów na finanse firmy, analiza studium przypadku.
2. Podstawowe problemy w obszarze zakupów i ich przebieg – 1 godz. a. Typy zakupów, rodzaje dóbr zaopatrzeniowych. b. Analiza faz procesów zakupu i zaopatrzenia (omówienie faz wymienionych procesów i dyskusja).
3. Metody i narzędzia analizy rynku zaopatrzenia – 1 godz. a. SWOT, PEST. b. Zaastosowanie analiz portfelowych w zakupach. c. Narzędzia szczegółowe. d. Studium przypadku.
4. Planowanie w sferze zakupów – 2 godz. a. Formułowanie strategii i planów operacyjnych w obszarze zakupu. b. Budżetowanie.
5. Wybór i ocena dostawców – 2 godz. a. Przebieg procesu wyboru i oceny dostawców. b. Jakościowe i ilościowe kryteria oceny dostawców przed ich wyborem i w trakcie współpracy. c. Narzędzia oceny dostawców, w tym ankiety i audyt.
6. Przegląd strategii zakupów – 2 godz. a. Outsourcing i insourcing, local i global sourcing. b. Strategie produktowe. c. Studium przypadku.
7. Metody ustalania cen przez dostawców – 1 godz. a. Metody naśladownictwa, narzutu na koszty, zwrotu z inwestycji, wartości dla odbiorcy, maksymalnej oczekiwanej korzyści, analizy ilościowe.
8. Wykorzystanie formuł handlowych INCOTERMS w procesach zakupu – 1 godz. a. Omówienie formuł handlowych z przykładami.
9. Zarządzanie bazą dostawców - 1 godz. a. Współczesne trendy, metody i narzędzia. b. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu dostawcami.
10. Logistyka w strategiach zaopatrzeniowych – 2 godz. a. Wykorzystanie strategii JiT i VMI w obszarze zakupu, zadania szczegółowe logistyki zaopatrzenia, wpływ kosztów logistyki zaopatrzenia na koszty generowane w przedsiębiorstwie.
11. Planowanie wielkości i częstotliwości zamówień zaopatrzeniowych – 2 godz. a. Metody optymalizacji zamawianych wielkości i kosztów zaopatrzenia (analizy ilościowe).

Adresaci

 • pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia,
 • pracownicy operacyjni i menedżerowie wszystkich szczebliprzedsiębiorstw produkcyjnych,
 • pracownicy działów utrzymania ruchu,
 • pracownicy działów logistyki,
 • pracownicy odpowiedzialni za planowanie,
 • pracownicy działów zarządzania łańcuchem dostaw,
 • dyrektorzy/kierownicy oddziałów przedsiębiorstw.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy pracowników.Dostarczenie pracownikom konkretnych metod i narzędzi do wykorzystania w procesie realizacji zakupów i zaopatrzenia.Dostarczenie pracownikom metod dotyczących wyboru i oceny dostawców oraz ustalania polityki zaopatrzenia.Uzyskanie wiedzy na temat metod analizy kosztowej niezbędnych przy podejmowaniu decyzji logistycznych dotyczących wsparcia zakupów.Zapoznanie się z tzw. „best practices” - najlepszymi praktykami i najciekawszymi współczesnymi koncepcjami implementowanymi w sferze zakupów zaopatrzeniowych. Możliwość konsultacji / przedyskutowania bezpośrednio ze specjalistą problemów, problemów jakimi pracownicy mają do czynienia na co dzień w przedsiębiorstwie.

Metodyka

Wykład interaktywny, dyskusje.Analizy ilościowe.Analizy studiów przypadków (case studies).

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek