Cele szkolenia

"Przekazanie wiedzy Uczestnikom dot. wykorzystania konkretnych metod i narzędzi w procesie realizacji zakupów i zaopatrzenia oraz dotyczących wyboru i oceny dostawców. "

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

LZA-P

Program i ćwiczenia

1. Relacja zakupów i logistyki – 2 godz.
a. Podstawowe pojęcia dla zakupów, zaopatrzenia, logistyki i innych terminów pokrewnych,
b. ewolucja znaczenia i zadań funkcji zakupów w przedsiębiorstwie, organizacja funkcji zakupów i logistyki w firmie,
c. zakupy a koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania relacjami z dostawcami, wpływ zakupów na finanse firmy, analiza studium przypadku)

2. Podstawowe problemy w obszarze zakupów i ich przebieg – 1 godz.
a. typy zakupów, rodzaje dóbr zaopatrzeniowych,
b. analiza faz procesów zakupu i zaopatrzenia (omówienie faz wymienionych procesów i dyskusja)

3. Metody i narzędzia analizy rynku zaopatrzenia – 1 godz.
a. SWOT, PEST,
b. zastosowanie analiz portfelowych w zakupach,
c. narzędzia szczegółowe,
d. studium przypadku

4. Planowanie w sferze zakupów – 2 godz.
a. formułowanie strategii i planów operacyjnych w obszarze zakupu,
b. budżetowanie

5. Wybór i ocena dostawców – 2 godz.
a. przebieg procesu wyboru i oceny dostawców,
b. jakościowe i ilościowe kryteria oceny dostawców przed ich wyborem i w trakcie współpracy,
c. narzędzia oceny dostawców, w tym ankiety i audyt.

6. Przegląd strategii zakupów – 2 godz.
a. outsourcing i insourcing, local i global sourcing,
b. strategie produktowe,
c. studium przypadku

7. Metody ustalania cen przez dostawców – 1 godz.
a. metody naśladownictwa, narzutu na koszty, zwrotu z inwestycji, wartości dla odbiorcy, maksymalnej oczekiwanej korzyści, analizy ilościowe

8. Wykorzystanie formuł handlowych INCOTERMS w procesach zakupu – 1 godz.
a. omówienie formuł handlowych z przykładami

9. Zarządzanie bazą dostawców - 1 godz.
a. współczesne trendy, metody i narzędzia,
b. wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu dostawcami

10. Logistyka w strategiach zaopatrzeniowych – 2 godz.
a. wykorzystanie strategii JiT i VMI w obszarze zakupu, zadania szczegółowe logistyki zaopatrzenia, wpływ kosztów logistyki zaopatrzenia na koszty generowane w przedsiębiorstwie

11. Planowanie wielkości i częstotliwości zamówień zaopatrzeniowych – 2 godz.
a. metody optymalizacji zamawianych wielkości i kosztów zaopatrzenia (analizy ilościowe)

Adresaci

 • Pracownicy działów zakupów i zaopatrzenia,
 • pracownicy operacyjni i menedżerowie wszystkich szczebliprzedsiębiorstw produkcyjnych,
 • pracownicy działów utrzymania ruchu,
 • pracownicy działów logistyki,
 • pracownicy odpowiedzialni za planowanie,
 • pracownicy działów zarządzania łańcuchem dostaw,
 • dyrektorzy/kierownicy oddziałów przedsiębiorstw.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy pracowników.
 • Dostarczenie pracownikom konkretnych metod i narzędzi do wykorzystania w procesie realizacji zakupów i zaopatrzenia.
 • Dostarczenie pracownikom metod dotyczących wyboru i oceny dostawców oraz ustalania polityki zaopatrzenia.
 • Uzyskanie wiedzy na temat metod analizy kosztowej niezbędnych przy podejmowaniu decyzji logistycznych dotyczących wsparcia zakupów.
 • Zapoznanie się z tzw. „best practices” - najlepszymi praktykami i najciekawszymi współczesnymi koncepcjami implementowanymi w sferze zakupów zaopatrzeniowych.
 • Możliwość konsultacji/przedyskutowania bezpośrednio ze specjalistą problemów, problemów jakimi pracownicy mają do czynienia na co dzień w przedsiębiorstwie.

Metodyka

 • Wykład interaktywny, dyskusje.
 • Analizy ilościowe.
 • Analizy studiów przypadków (case studies).

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek