Cele szkolenia

Organizacja i działanie systemu KAIZEN” dla członków zespołów KAIZEN ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów.  Przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej i efektywnej współpracy dotyczącej ciągłego doskonalenia w ramach systemu KAIZEN.  Przygotowanie do Kaizen, stosowanie Kaizen, zespołowość, metody rozwiązywania problemów.  Opracowanie standardów operacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności i lepszą jakość pracy pracowników brygad produkcyjnych.

Dostępna wersja ON-LINE - KAIZ-P-ONL

 

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

KAIZ-P

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie:

 • Lean Manufacturing - zdroworozsądkowa redukcja kosztów działania.
 • Poszukiwanie strat w procesie.

2. Istota i geneza KAIZEN:

 • Podstawowe pojęcia.

3. KAIZEN jako proces rozwiązywania problemów:

 • Pojęcie, istota i rodzaje problemów.
 • 7 kroków KAIZEN.
 • Korzyści Kazien.

4. Wdrażanie KAIZEN w przedsiębiorstwie:

 • Struktura odpowiedzialności (uczestnicy zespołów, liderzy, koordynatorzy, zespół decydujący) - role.
 • Organizacja zespołów KAIZEN.

5. Komunikacja w ramach. 6. Eliminacja strat (Muda, Mura, Muri) – znaczenie i podstawowe techniki:

 • Mapa strumienia wartości – krótkie KAIZEN.

7. PDCA – Problem Solving:

 • Istota i cele stosowania.
 • Etapy i fazy postępowania.
 • Zbiór podstawowych narzędzi pomocniczych i ich zastosowanie (5W&2H, wykres Ishikawy, diagram Pareto, 5xwhy?).
 • Istota zespołowo zorientowanego rozwiązywania problemów.
 • Role w zespołach.

8. Metody i techniki stosowane w ramach Kaizen:

 • 5S - Porządek, organizacja i zarządzanie wzrokowe na stanowisku pracy.
 • Znaczenie zarządzania wzrokowego.
 • Wykorzystanie techniki 5S.
 • Przepływ jednej sztuki.
 • TPM.
 • Autonomus maintenance.
 • OEE.

9. Standaryzacja:

 • Znaczenie standaryzacji w procesie KAIZEN.
 • Zasady standaryzowania rozwiązań.
 • Najczęstsze błędy w Kaizen.

10. Test, podsumowanie, ankiety. Ćwiczenia:

 • ćwiczenie MUDA,
 • warsztaty z zastosowania PDCA Problem Solving w procesie doskonalenia,
 • ćwiczenie z 5S,
 • ćwiczenia TPM, OEE,
 • ćwiczenie z zasad standaryzacji.

Adresaci

Pracownicy, których rolą w przedsiębiorstwie będzie/jest współudział w procesie ciągłego doskonalenia – niezależnie od charakteru ich macierzystych jednostek organizacyjnych oraz miejsca w strukturze organizacyjnej.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni nabyć umiejętności:

 • Współpracy z innymi pracownikami w ramach systemu KAIZEN.
 • Organizowania pracy w zespole.
 • Identyfikowania i opisywania pojawiających się przed nimi problemów.
 • Analizy przyczyn rozwiązywanych problemów.
 • Opracowywania i wdrażania rozwiązań.
 • Kontroli uzyskiwanych wyników i standaryzacji rozwiązań w ramach systemu KAIZEN.
 • Wdrażania KAIZEN.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poznanie zasad funkcjonowania i metod stosowanych w ramach systemu KAIZEN, umożliwiających uczestnikom skuteczne i efektywne doskonalenie procesu, produktu, własnego stanowiska.Nabycie umiejętności współpracy w zespole umożliwiających sprawne rozwiązywanie problemów z zakresu ciągłego doskonalenia.

Metodyka

Prezentacja, przykłady, ćwiczenia, dyskusja, film.

Opinie uczestników

06-07.12.2018 r. "Trener bardzo profesjonalnie podszedł do zagadnień jak i do uczestników. Bardzo otwarta, miła osoba, której chciało się słuchać. Godna polecenia. Brawo!"
06-07.12.2018 r. "Profesjonalnie przygotowane. Ciekawa forma ćwiczeń."
10-11.04.2018 r. "Prowadzący dobrze znał tematykę, starał się referować do przykładów, prowadził szkolenie w przyjaznej atmosferze, odpowiadał na zadawane pytania."
10-11.04.2018 r. "Ciekawa tematyka, dobra dynamika prowadzącego."
06-07.06.2017 r. "Szkolenie ciekawe, oparte na przykładach."
06-07.06.2017 r. "Bardzo dobry prowadzący."
07.07.2015 r. "Uzupełnianie wykładu ćwiczeniami praktycznymi."
19.06.2015 r. "Bardzo efektywne szkolenie."
19.06.2015 r. "Dobrze przeprowadzone szkolenie."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek