Cele szkolenia

• Szkolenie doskonali kluczowe umiejętności osobiste kontrolera jakości w 4 obszarach: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca zespołowa, doskonalenie pracowników wykonawczych.
• W trakcie zajęć Uczestnicy zapoznają się z zasadami efektywnej komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji zwrotnej w kontekście ograniczania braków i doskonalenia procedur.
• Poznają źródła, fazy i przebieg konfliktu, a także ćwiczą sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych.
• Przedstawiana jest również istota pracy zespołowej wraz z charakterystyką i rolą poszczególnych członków zespołu.
• Zajęcia obejmują ponadto tematykę identyfikacji potrzeb szkoleniowych i sposobów doskonalenia pracowników w kontekście wprowadzania zmiany.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

UO-KRKJ

Program i ćwiczenia

1. Perspektywa firmy, perspektywa pracownika:

 • Jakość jako działanie świadome.
 • Cele i misja firmy, a cele pracownika.
 • Rola postaw i motywacji a poziom realizacji zadań.

2. Relacja kontrolujący – kontrolowany:

 • Rozumienie produktu przez pryzmat odbiorcy finalnego.
 • Prawidłowe reagowanie na problemy produkcyjne.
 • Organizacja Służb Kontroli Jakości.
 • Ignorowanie i obchodzenie procedur (case study).

3. Komunikacja i asertywność:

 • Proces komunikacji i kanały komunikacyjne.
 • Bariery komunikacyjne.
 • Rola informacji zwrotnej w procesach produkcyjnych, eliminowaniu braków i doskonaleniu procedur.
 • Aktywne słuchanie i asertywność.

4. Konflikt:

 • Konflikt – źródła, fazy, przebieg (koło konfliktu Moore`a).
 • Koszty konfliktu.
 • Strategie rozwiązywania konfliktów.
 • Stres w pracy.

5. Praca zespołowa:

 • Typy, role i zadania członków zespołu.
 • Wyznaczanie i realizacja celów (SMART).
 • Przekazywanie poleceń, delegowanie zadań, egzekwowanie realizacji.

6.Przekazywanie wiedzy, ciągły proces doskonalenia, zarządzanie zmianą:

 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
 • Szkolenie pracowników.
 • Opór i niechęć jako stały element procesu zmiany.
 • Wprowadzanie zmian (przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie).

Ćwiczenia:

 • Określenie naturalnych predyspozycji do pracy zespołowej.
 • Tworzenie konspektu szkolenia.
 • Inwentarz stylów uczenia dorosłych wg Kolb`a.
 • Opracowanie wzorca zarządzania zmianą.

Adresaci

 • kontrolerzy jakości,
 • kandydaci na stanowisko kontrolera jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Neutralizować konflikty.
 • Efektywnie stosować narzędzia komunikacji.
 • Współdziałać w zespole.
 • Planować szkolenia.
 • Planować zarządzanie zmianą w organizacji.

Uczestnik dowie się:

 • Według jakich zasad uczą się dorośli.
 • Jak umiejętności osobiste wpływają na jakość, efektywność i komfort pracy kontrolera jakości.

Opinie uczestników

30.10.2019 r. "Szkolenie bardzo interesujące. Chciałabym uczestniczyć w takich szkoleniach częściej. Metody i ćwiczenia godne polecenia."
30.10.2019 r. "Miła atmosfera. Szkolenie prowadzone z pełnym zaangażowaniem."
21.10.2019 r. "Trener posiada dużą wiedzę, którą umiejętnie potrafi przekazać."
08-09.10.2019 r. "Najlepsze szkolenie z firmy TQM w jakim uczestniczyłem (przynajmniej 5 z rzędu). Bardzo wartościowe."
08-09.10.2019 r. "Trener nawiązał dobrą więź z grupą. Umiejętnie przekazywał i tłumaczył zagadnienia, które budziły wątpliwości."
05-06.09.2019 r. "Dobre przygotowanie zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Przejrzyste i czytelne materiały szkoleniowe. Przemiła atmosfera oraz profesjonalizm wykładowcy!"
05-06.09.2019 r. "Niesamowity talent w przekazywaniu informacji. Wiele dobrze dobranych przykładów. Ogromna wiedza."
04-05.04.2019 r. "Wybitny prowadzący - dużo przykładów praktycznych."
08.10.2018 r. "Bardzo profesjonalne, wyczerpujące, ciekawe szkolenie. Pełen profesjonalizm i świetne przedstawienie tematu. Chcielibyśmy więcej takich szkoleń."
08.10.2018 r. "Bardzo ciekawe szkolenie, prowadzone z ogromną ilością przykładów."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek