Ilustracja szkolenia: Lean Manufacturing w praktyce - szkolenie online

Lean Manufacturing w praktyce - szkolenie online

Cele szkolenia

 • Założenia koncepcji Lean.
 • Rodzaje strat w procesie wytwarzania.
 • Narzędzia i metody używane przy odchudzaniu procesu produkcyjnego.
 • Ćwiczenia praktyczne. 
Dostępna wersja stacjonarna - LM

Termin i miejsce

 • 10 - 12 marca 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 4 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Online
 • 12 - 14 kwietnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 37 dni
  Online

Symbol szkolenia

LM-ONL

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do metodologii Lean:

 • Historia Lean.
 • 5 podstawowych zasad Lean.
 • Lean manufacturinga Six Sigma.
 • Implementacja Lean.
 • Kaizen i Kaikaku.
 • Cele wdrażania Lean w firmie.

2. Lean w zarządzaniu procesami produkcyjnymi:

 • Rodzaje marnotrawstwa.
 • Mapowanie strumienia wartości VSM.
 • TPM i jego narzędzia (OEE, SMED itp.).
 • JiT.
 • Kanban SYMULACJA ciągłego przepływu.

3. Organizacja stanowiska Pracy:

 • 5S.
 • Elementy standardu procesu.
 • Standard work content.
 • Cycle time - Czas cyklu procesu.
 • Takt time- Takt procesu.
 • Balansowanie linii produkcyjnej.
 • Visual Management.
 • Narzędzia stosowane w LM - Metoda 5"Why" - 5 x dlaczego? Diagram Ishikawy, Burza mózgów.

  Każdy dzień szkolenia będzie rozpoczynał się 15-minutowym przywitaniem uczestników, sprawdzeniem kwestii technicznych oraz omówieniem zasad sesji online.

  Zagadnienia szkoleniowe zostały podzielone na 90-minutowe bloki, pomiędzy którymi będą 15-minutowe przerwy.

  Dodatkowo przewidziana jest jedna, długa przerwa obiadowa, trwająca od 30 do 60 minut.

Adresaci

 • osoby, które zostały powołane do nadzorowania wdrożenia programu LM,
 • pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania zaangażowanych w ciągłe doskonalenie,
 • osoby z działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu,
 • przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych,
 • osoby z działów jakości.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Nasilone działania w kierunku odchudzonego wytwarzania - Lean Maufacturing (LM), wpływają bezpośrednio na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa. Wprowadzenie metody LM pozwoli na: redukcję braków, wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy, redukcję czasów przezbrojeń maszyn / linii, wzrost wydajności produkcji, redukcję zapasów i robót w toku.

Zastosowanie

Lean Manufacturing, jako strategia działań operacyjnych skupionych na doskonaleniu przepływów. Szkolenie przeznaczone dla firm, dla których kultura ciągłego doskonalenia oraz ciągłego uczenia się ma być wpisana w kod organizacji.

Opinie uczestników

Bardzo dobry kontakt we wszystkimi uczestnikami (kamerka + mikrofon), przygotowanie prowadzącego, oprogramowanie. Jasne zasady, przejrzyście przedstawione, dobrze omówione wszystkie kwestie. Podobała mi się wiedza trenera, sposób przekazania wiedzy, poruszone tematy. Atrakcyjna forma online. Nowy sposób (nie miałam wcześniej styczności z grupowym spotkaniem online), tempo prezentacji bez zanudzania, świetny jest chat - można zadać pytanie nie przyrywając prezentacji prowadzącemu ani innym uczestnikom.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.