Cele szkolenia

1.Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia:

  • Założenia koncepcji Lean.
  • Rodzaje strat w procesie wytwarzania.
  • Narzędzia i metody używane przy odchudzaniu procesu produkcyjnego
  • Organizacja stanowiska pracy.

2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Fotorelację ze szkolenia znajdziesz na naszym Facebooku!​​​

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

LM-S-AT

Program i ćwiczenia

Dzień pierwszy:

1. Informacje wstępne, gra integracyjna (30 min).

2. Symulacja 1: produkcja gniazdowa na wydziałach produkcyjnych (cel: maksymalne wykorzystanie stanowisk pracy) (1h).

3. Podstawy TWI, budowa wyrobu, instrukcja montażu, działania usprawniające (1h 5min).

4. Symulacja 2: produkcja po instruktażu, wdrożenie TWI, analiza stanowisk pracy i logistyki wewnętrznej (1h).

5. Podstawowe informacje dotyczące programów 5S, logistyki wewnętrznej, standaryzacji (1h 5min).

6. Symulacja 3: uporządkowanie miejsca pracy, ocena wpływu zmian na wyniki produkcyjne, budowa świadomości konieczności zmian (1h).

7. Podsumowanie (20 min).

Dzień drugi:

1. Przypomnienie poznanych zagadnień (20 min).

2. Podstawowe informacje na temat: wyszczuplania produkcji, Kanban board, FIFO, balansowania linii, zarządzania supermarketem (1h 5min).

3. Symulacja 4: ocena wpływu zmian na wyniki produkcyjne, ocena przepływu ssącego (1h).

4. Podstawowe informacje dotyczące organizacji zgodnie z przepływem jednej sztuki, Poka Yoke, konfekcji materiałów (1h 5min).

5. Symulacja 5: przepływ ciągły, praca zgodnie z opracowanymi zasadami (1h).

6. Podsumowania/feedback/rozdanie certyfikatów (1h 10min).

Adresaci

· osoby powołane do wdrożenia Lean Manufacturing

· pracownicy wszystkich szczebli zarządzania, zaangażowani w ciągłe doskonalenie

· osoby z działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu

· przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych

· osoby z działów jakości

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

Stosować metody i narzędzia dla maksymalnego wykorzystania produkcji gniazdowej

Prowadzenia krótkich instruktarzy wg zasady TWI

Rozróżniać podejście Push od Pull

Planować produkcję wg zasady Kanban

Planować zastosowanie PokaYoke , balansować linię

Planować podejście One Piece Flow

Metodyka

Warsztaty metodą symulacyjną, omówienia przykładów, dyskusje.

Opinie uczestników

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, nacisk na praktyczne informacje, duży plus za przykłady prowadzących z własnych doświadczeń, wysoka jakość, zaangażowani prowadzący, dobra zawartość merytoryczna szkolenia plus otwartość i dostosowanie do potrzeb uczestników.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Lean symulacja
Lean symulacja