Ilustracja szkolenia: Wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing – symulacja w warunkach produkcyjnych

Wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing – symulacja w warunkach produkcyjnych

Warsztaty prowadzone w środowisku produkcyjnym

Szczegóły tutaj

Lean symulacja
Lean symulacja

Cele szkolenia

1.Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia:

 • Założenia koncepcji Lean. 

 • Rodzaje strat w procesie wytwarzania.

 • Narzędzia i metody używane przy odchudzaniu procesu produkcyjnego

 • Organizacja stanowiska pracy.

2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

LM-S-AT

Program i ćwiczenia

Dzień pierwszy:

 

 1. Informacje wstępne, gra integracyjna (30 min).
 2. Symulacja 1: produkcja gniazdowa na wydziałach produkcyjnych (cel: maksymalne wykorzystanie stanowisk pracy) (1h).
 3. Podstawy TWI, budowa wyrobu, instrukcja montażu, działania usprawniające (1h 5min).
 4. Symulacja 2: produkcja po instruktażu, wdrożenie TWI, analiza stanowisk pracy i logistyki wewnętrznej (1h).
 5. Podstawowe informacje dotyczące programów 5S, logistyki wewnętrznej, standaryzacji (1h 5min).
 6. Symulacja 3: uporządkowanie miejsca pracy, ocena wpływu zmian na wyniki produkcyjne, budowa świadomości konieczności zmian (1h).
 7. Podsumowanie (20 min).

 

Dzień drugi:

 

 1. Przypomnienie poznanych zagadnień (20 min).
 2. Podstawowe informacje na temat: wyszczuplania produkcji, Kanban board, FIFO, balansowania linii, zarządzania supermarketem (1h 5min).
 3. Symulacja 4: ocena wpływu zmian na wyniki produkcyjne, ocena przepływu ssącego (1h).
 4. Podstawowe informacje dotyczące organizacji zgodnie z przepływem jednej sztuki, Poka Yoke, konfekcji materiałów (1h 5min).
 5. Symulacja 5: przepływ ciągły, praca zgodnie z opracowanymi zasadami (1h).
 6. Podsumowania/feedback/rozdanie certyfikatów (1h 10min).

 

Adresaci

 

 • osoby powołane do wdrożenia Lean Manufacturing
 • pracownicy wszystkich szczebli zarządzania, zaangażowani w ciągłe doskonalenie
 • osoby z działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu
 • przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych
 • osoby z działów jakości

 

 

?

 

?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 

 • Stosować metody i narzędzia dla maksymalnego wykorzystania produkcji gniazdowej
 • Prowadzenia krótkich instruktarzy wg zasady TWI
 • Rozróżniać podejście Push od Pull
 • Planować produkcję wg zasady Kanban
 • Planować zastosowanie PokaYoke , balansować linię
 • Planować podejście One Piece Flow

 

 

?

Metodyka

Warsztaty metodą symulacyjną, omówienia przykładów, dyskusje.?

Opinie uczestników

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, nacisk na praktyczne informacje, duży plus za przykłady prowadzących z własnych doświadczeń, wysoka jakość, zaangażowani prowadzący, dobra zawartość merytoryczna szkolenia plus otwartość i dostosowanie do potrzeb uczestników.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek