Cele szkolenia

​Założenia koncepcji Lean, 

Rodzaje strat w procesie wytwarzania,  Narzędzia i metody używane przy odchudzaniu procesu produkcyjnego,  Ćwiczenia praktyczne.  Szkolenie wspomagane symulacją procesu produkcyjnego i wizualizacją wyników w oparciu o tablicę ANDON.  organizacja stanowiska pracy.

Dostępna wersja ON-LINE - LM-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Symbol szkolenia

LM

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do metodologii Lean:

 • Historia Lean.
 • 5 podstawowych zasad Lean.
 • Lean manufacturinga Six Sigma.
 • Implementacja Lean.
 • Kaizen i Kaikaku.
 • Cele wdrażania Lean w firmie.

2. Lean w zarządzaniu procesami produkcyjnymi:

 • Rodzaje marnotrawstwa.
 • Mapowanie strumienia wartości VSM.
 • TPM i jego narzędzia (OEE, SMED itp.).
 • JiT.
 • Kanban SYMULACJA ciągłego przepływu.

Gra symulacyjna z wykorzystaniem symulacji procesu montażu z wykorzystaniem systemu Andon i monitorowaniem wskaźnika OEE w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mają przypisane zadania i uczestniczą w procesie produkcyjnym obserwując jak organizacja produkcji pływa na przepływ. Obserwowane są przestoje i spowolnienia oraz wskaźnik OEE. Symulacja pobudza wyobraźnię i uwidacznia różnice pomiędzy poszczególnymi typami produkcji.
3. Organizacja stanowiska Pracy:

 • 5S.
 • Elementy standardu procesu.
 • Standard work content.
 • Cycle time - Czas cyklu procesu.
 • Takt time- Takt procesu.
 • Balansowanie linii produkcyjnej.
 • Visual Management.
 • Narzędzia stosowane w LM - Metoda 5"Why" - 5 x dlaczego? Diagram Ishikawy, Burza mózgów.

Ćwiczenia
Omówienie, przykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe:

 • Analiza muda na przykładzie filmu.
 • Rysowanie mapy strumienia wartości krok po kroku.
 • Obliczenie OEE Analiza filmu SMED (4 kroki).
 • Gra symulacyjna Kanban.
 • Gra 5S.
 • Analiza pracy linii/gniazda produkcyjnego.

Adresaci

 • osoby, które zostały powołane do nadzorowania wdrożenia programu LM,
 • pracownicy (przedstawiciele) wszystkich szczebli zarządzania zaangażowanych w ciągłe doskonalenie,
 • osoby z działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu,
 • przedstawiciele działów produkcyjno-technologicznych,
 • osoby z działów jakości.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Nasilone działania w kierunku odchudzonego wytwarzania - Lean Maufacturing (LM), wpływają bezpośrednio na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa.Wprowadzenie metody LM pozwoli na: redukcję braków, wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy, redukcję czasów przezbrojeń maszyn / linii, wzrost wydajności produkcji, redukcję zapasów i robót w toku.

Zastosowanie

Lean Manufacturing, jako strategia działań operacyjnych skupionych na doskonaleniu przepływów. Szkolenie przeznaczone dla firm, dla których kultura ciągłego doskonalenia oraz ciągłego uczenia się ma być wpisana w kod organizacji.

Opinie uczestników

04-06.12.2019 r. "Szkolenie oparte na faktach. Można w bardzo dużym stopniu uporządkować swoją wiedzę i dowiedzieć się bardzo dużo od innych uczestników. Trener na bardzo wysokim poziomie wiedzy i kompetencji."
04-06.12.2019 r. "Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny. Dużo informacji, które są przydatne w mojej pracy."
01-02.08.2019 r. "Dwa dni bardzo ciekawie poprowadzonego szkolenia. Polecam!"
25-26.07.2019 r. "Ciekawe ćwiczenia praktyczne, jasno przekazana wiedza, bardzo dobra organizacja, miły i kompetentny trener."
25-26.07.2019 r. "Duże zaangażowanie trenera, ciekawe ćwiczenia. Szkolenie dopasowane do uczestników, zadawanych pytań i naszej produkcji."
05-07.06.2019 r. "Wysokie kwalifikacje i wiedza prowadzącego szkolenie."
14-15.03.2019 r. "Świetny prowadzący potrafiący w niezwykle ciekawy sposób przekazać wiedzę. Bardzo wartościowe szkolenie."
14-15.03.2019 r. "Bardzo wartościowe i treściwe szkolenie. Trener posiada bardzo dużą wiedzę teoretyczna i praktyczną, którą potrafi w prosty sposób przekazać."
06-08.03.2019 r. "Jasno wyjaśnione zasady Lean, poparte przykładami, które miały miejsce w rzeczywistości. Możliwość nabycia wiedzy praktycznej dzięki ćwiczeniom."
06-08.03.2019 r. "Umiejętność przekazania wiedzy przez prowadzącego."
24-25.10.2018 r. "Prowadzący zaskakuje zdecydowanie pozytywnie, ogromna wiedza oraz duże doświadczenie praktyczne. Dziękuję."
11-13.04.2018 r. "Najlepsze szkolenie na jakim byłem!"

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek