Cele szkolenia

Przekazanie wiedzy na temat procesu rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody G8D (Global 8 Disciplines) używany od lat w przemyśle motoryzacyjnym do ustalenia źródeł problemu i zdefiniowania efektywnych działań korygujących i zapobiegawczych.
Przeprowadzenie Uczestników przez proces G8D na przykładzie praktycznych zadań, dzięki którym posiądą umiejętność i wiedzę do prowadzenia zespołów doskonalących wewnątrz własnych organizacji.

Dostępna wersja ON-LINE - G8D-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

55%

Symbol szkolenia

G8D

Program i ćwiczenia

D0 Przygotowanie do Ford Global- metoda8D:

 • Podsumowanie narzędzi: Pareto, Wykres trendów.
 • Case Study.

D1 Powołanie zespołu:

 • Dobór członków zespołu, role w zespole, ustanowienie zasad.
 • Case Study.

D2 Opis Problemu:

 • Problem Solving Worksheet (What, Where, When, How big) krok 1 z4.
 • Dodatkowe narzędzia .
 • Case Study.

D3 Tymczasowe działania korygujące:

 • Case Study.

D4 Zdefiniowanie przyczyny i punktów ucieczki:

 • Problem Solving Worksheet krok 2 z 4 “Różnice i zmiany”.
 • Problem Solving Worksheet krok 3 z 4 “Możliwe przyczyny”.
 • Problem Solving Worksheet krok 4 z 4 “Sprawdzenie prawdopodobieństwa przyczyn”.
 • Case Study.

D5 Wybór akcji korygujących dla przyczyn i punktów ucieczek:

 • Decision Making Worksheet.
 • Case Study.

D6 Wprowadzenie i zatwierdzenie akcji korygujących:

 • Problem Prevention Worksheet.
 • Case Study.

D7 Wprowadzenie akcji zapobiegawczych:

 • Problem Prevention Worksheet.
 • Case Study.

D8 Zamknięcie działań:

 • Podsumowanie.

Adresaci

 • pracownicy działów techniczno-technologicznych,
 • pracownicy działu przygotowania produkcji,
 • osoby zajmujące się praktycznymi problemami utrzymania ruchu,
 • osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • prowadził samodzielnie proces rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody G8D,
 • powoływał i prowadził zespół zawiązany do ustalenia źródeł problemu i ścieżki jego rozwiązania,
 • poprawnie definiował efektywne działania korygujące i zapobiegawcze.

Opinie uczestników

29-30.01.2020 r. "Bardzo dobrze prowadzone szkolenie."
27-28.11.2019 r. "Miła atmosfera szkolenia. Fachowa pomoc w warsztatach."
23-24.11.2019 r. "Kompetentny prowadzący, potrafiący nawiązać kontakt z grupą."
28-29.10.2019 r. "Bardzo dobry trener, szkolenie warte uwagi."
18-19.07.2019 r. "Bardzo dobre ćwiczenia praktyczne."
08-09.04.2019 r. "Miła atmosfera. Bardzo otwarty trener."
04-05.12.2018 r. "Bardzo miły Pan prowadzący szkolenie, brak zarzutów."
06-07.11.2018 r. "Szkolenie z bardzo dobrą częścią praktyczną. Super."
06-07.11.2018 r. "Szkolenie dostosowane do poziomu osób biorących udział w szkoleniu. Wiele przykładów praktycznych."
31.10.2018 r. "Przykłady trenera to przykłady "z życia wzięte". Jasne odpowiedzi na zadawane pytania."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek