Cele szkolenia

•Zwiększenia efektywności programów optymalizacji procesów. 
•Istotne zmniejszenie kosztów zarówno operacyjnych działania systemów produkcyjnych. 
•Zwiększenia kompetencji pracowników poprzez właściwe dedykowanie tematów, metod i narzędzi. 
•Optymalizacja czasu zespołów projektowych. 
•Transparentności programu w stosunku do możliwości poszczególnych metod.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

SOP-P

Program i ćwiczenia

1. Lean Management – przepływ i jego efektywność dla organizacji.
2. Six sigma – optymalizacja produkcji.
3. Kaizen - Ciągłe doskonalenie.
4. Praca operacyjna a projektowa.
5. Zasady zarządzania projektami.
6. Dobór tematu – zastosowanie narzędzi matrycowych.
7. Konsekwencja doboru tematu i metodologii.
8. Koszty procesu – ukryta fabryka.
9. Praca ze sponsorami – komunikacja i stawianie zadań kadrze zarządzającej.
10. Podstawowe narzędzia optymalizacji procesów w odniesieniu do wybranej metodologii.
11. Formułowanie mierzalnych celów i ich nadzorowanie.
12. Struktura podziału celów programu optymalizującego dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
13. Oczekiwania wobec działów wspierających proces optymalizacji.
14. Nadzorowanie programu i raportowanie wyników.
15. Tworzenie kultury organizacji uczącej się.
16. Matryce umiejętności i sposoby jej weryfikacji.

Ćwiczenia:

 • Straty lean – poszukiwanie strat.
 • Pojęcie zmienności w procesie produkcji lub usług.
 • Sztuka obserwacji – koło T Ochno.
 • Kazien – sztuka zrozumienia, komunikacji i inspiracji pracowników
 • Struktura kosztów przedsiębiorstwa.
 • Porównanie podstawowych narzędzi w różnych metodach optymalizacji procesu.
 • Metody uczenia się w organizacji.
 • Weryfikacja rozwoju kompetencji pracowników.

Adresaci

 • referenci i specjaliści ds. produkcji,
 • inżynierowie i koordynatorzy produkcji,
 • inżynierowie jakości i optymalizacji procesu,
 • pracownicy działów optymalizacji produkcji i supply chain,
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji),
 • koordynatorzy produkcji i pracownicy produkcji,
 • studenci.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Dedykować właściwą metodę do problemu lub tematu projektowego.
 • Podejmować decyzje w oparciu o narzędzia dobrane pod katem rodzaju danych.
 • Tworzyć efektywną strukturę organizacyjną programu optymalizacji lub systemu produkcyjnego.
 • Wykorzystywać narzędzia matrycowe do podejmowania decyzji.

Uczestnik dowie się:

 • Jak utrzymywać równowagę w stosowaniu metod.
 • Jakie są zasady efektywnej komunikacji w organizacji.
 • Jak pracować ze sponsorami projektów.
 • Jak raportować i nadzorować efekty programów optymalizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

?

Metodyka

?

Zastosowanie

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się organizacją, zarządzaniem, poprawą i wsparciem procesów optymalizacji kosztów i ciągłego doskonalenia lub zwiększania efektywności przepływów lub pracowników pracujących w ramach systemów produkcyjnych organizacji. Wskazanie roli koordynatora systemów optymalizacji procesów w strukturach organizacji, potrzeby wsparcia w/w stanowiska w celu uzyskania największej efektywności programu.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek