Ilustracja szkolenia: Norma laboratoryjna 17025-szkolenie online

Norma laboratoryjna 17025-szkolenie online

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z wymaganiami dla laboratoriów wg. ISO 17025:2017, aby umożliwić wykazanie, że laboratorium jest kompetentnie i może generować ważne wyniki
 • Przedstawienie systemowych elementów, które określają działalność merytoryczną laboratoriów, oraz zarządzanie, administrowanie i działalność techniczną
 • Osiągnięcie przez uczestników sukcesu w projektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania laboratorium zgodnego z ISO 17025: 2017
 • Poprawa skuteczności i efektywności działania laboratorium w oparciu o wymagania ISO 17025:2017
Dostępna wersja stacjonarna - NL

Termin i miejsce

 • 14 - 15 października 2020
  do rozpoczęcia pozostało 63 dni
  Online
 • 3 - 4 grudnia 2020
  do rozpoczęcia pozostało 113 dni
  Online

Symbol szkolenia

NL-ONL

Program i ćwiczenia

Dzień 1

 

8.30-8.45

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

8.45-10.15      sesja 1

1. Ogólne i strukturalne wymagania dla Systemu Zarządzania.

2. Wymagania w zakresie zasobów - Wyposażenie. Kompetencje personelu

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

2. Wymagania w zakresie zasobów:.

Obiekty i warunki środowiskowe.

Dostęp do wyposażenia, wzorcowanie i zdolność uzyskania poprawnych wyników..

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

2. Wymagania w zakresie zasobów:.

Spójność pomiarowa wobec wzorców SI / innych właściwych odniesień.

Pomiary długości i kąta, odchyłki kształtu i położenia,

Badanie cech atrybutowych.

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

3. Wymagania procesowe:

Przegląd zapytań, ofert i umów.

Wybór, weryfikacja i walidacja metod właściwych dla działalności laboratorium.

Podsumowanie dnia pierwszego, Feedback uczestników

Dzień 2

 

8.35-10.15      sesja 1

3. Wymagania procesowe:

Pobieranie próbek i postępowanie z obiektami.

Zapewnienie jakości wyników – ocena niepewności

10.15-10.30

Przerwa

10.30-12.00    sesja 2

3. Wymagania procesowe:

Raportowanie wyników, wymagania dla raportów z badań.

Nadzorowanie danych i informacji.

12.15-12.45

Przerwa

12.45-14.15     sesja 3

4. Wymagania Systemu Zarządzania opcja A:

Zarządzanie dokumentacją dla ISO 17025:2017: Polityki i cele; Procedury, specyfikacje;

Instrukcje pracy; Formularze i szablony, inne dokumenty techniczne

Powiązania pomiędzy ISO 17025: 2017 a ISO 9001: 2015

5. Wymagania Systemu Zarządzania opcja B.

14.15-14.30

Przerwa

14.30-15.30

4. Wymagania Systemu Zarządzania opcja A:

Działania wobec ryzyka (zagrożenia i możliwości).

Feedback uczestników

Adresaci

·         Kierownictwo laboratorium.

·         Pracownicy laboratoriów badawczych i pomiarowych.

·         Osoby, które projektują system zarządzania laboratorium i zmierzają do potwierdzenia jego zgodności wg ISO 17025:2017.

·         Auditorzy wewnętrzni, auditorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·         Zrozumienie wymagań ISO 17025:2017.

·         Umiejętność projektowania, wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania laboratorium.

·         Zapewnienie kompetencji laboratorium i generowania ważnych wyników.

·         Obniżenie kosztów złej jakości poprzez uzyskiwanie pewnych wyników.

·         Optymalizacja metod badania i pomiarów.

·         Przygotowanie laboratorium do auditów na zgodność z ISO 17025:2017 i ISO 9001:2015.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia. 
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.