Cele szkolenia

Nabycie umiejętności przeprowadzania eksperymentu DOE dwupoziomowego w celu zbadania zależności pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi. Poznanie zasad wstępnego doboru parametrów do planowania eksperymentu za pomocą metod matrycowych, zasady Pareto, metoda określających siłę zależności pomiędzy parametrami procesu i screeningu opartego na DOE. Modelowanie równania procesu i wykorzystanie go do sterowania procesem z uwzględnieniem zasad standaryzacji. Poznanie silnych i słabych stron zastosowania planowania Eksperymentu na podstawie praktycznych przykładów z branż wielu branż przemysłowych. Szkolenie ukierunkowane na praktyczne przeprowadzanie eksperymentów i omówienie ich podstaw teoretycznych w zakresie podstawowy pozwalającym na ich wykorzystanie w codziennej pracy.

Dostępna wersja ON-LINE - DOE-P-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Symbol szkolenia

DOE-P

Program i ćwiczenia

 • Idea i cel przeprowadzania eksperymentów
 • Podstawy statystyki przemysłowej
 • Model procesu Y f (x) a przeprowadzanie eksperymentu
 • Wybór wielkości wejściowych do eksperymentu
 • Screening z wykorzystaniem DOE
 • DOE – pojęcia podstawowe
 • Przeprowadzanie eksperymentu dwupoziomowego i jego interpretacja
 • Optymalizacja modelu
 • Praktyczne wykorzystanie DOE w pracy z procesami
 • Standaryzacja jako podstawa działania modelu Y f (x) opartego na DOE
 • Umiejętność efektywnego wykorzystaniametodologii DOE

 

 

 

Adresaci

 • osoby pracujące z danymi,
 • inżynierowie jakości
 • inżynierowie ds. optymalizacji procesów,
 • konstruktorzy,
 • specjaliści ds. ciągłego doskonalenia
 • Six Sigma Green Belt
 • osoby zainteresowane opanowaniem metodyki planowania doświadczeń.

.

Korzyści dla uczestnika

 • Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii DOE
 • Poznanie narzędzi wspomagających przeprowadzanie eksperymentu
 • Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu.
 • Przykłady praktyczne DOE i ich wykorzystanie
 • Nabycie umiejętności modelowania procesów
 • Zapoznanie się z narzędziami optymalizacji procesów

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzyskanie kwalifikacji pracownika do prawidłowego zaplanowania eksperymentu i przeprowadzenia statystycznej analizy wyników zgodnie z metodyką planowania doświadczeń, a także poprawnego zinterpretowania uzyskanych rezultatów analiz.

Metodyka

?

Zastosowanie

?

Opinie uczestników

19-20.12.2019 r. "Bardzo obrazowe ćwiczenia. Fajne przykłady! Dzięki."
19-20.09.2019 r. "Bardzo interesujące ćwiczenia praktyczne obrazujące teorię."
19-20.09.2019 r. "Bardzo ciekawa forma szkolenia z dużą ilością zadań praktycznych, dzięki którym na pewno więcej rzeczy zostanie zapamiętanych."
01-02.08.2019 r. "Bardzo dobre interakcje z uczestnikami, angażowanie poprzez rozmaite ćwiczenia, bogata wiedza przekazana w bardzo atrakcyjny sposób."
06-07.11.2018 r. "Dużo zajęć praktycznych. Możliwość zadawania pytań wybiegających poza zakres szkolenia."
18.01.2018 r. "Trudne zagadnienia podane w przystępnej formie. Prowadzący z ogromna wiedzą i "naukowym" poczuciem humoru."
18.01.2018 r. "Profesjonalny prowadzący."
19-20.10.2017 r. "Bardzo duża wiedza trenera, praktyczna jak i teoretyczna."
14-15.09.2017 r. "Bardzo duży zasób wiedzy - geniusz w dziedzinie. Bardzo fajna komunikacja."
23-24.03.2017 r. "Zaangażowanie prowadzącego."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek