Cele szkolenia

 • Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.
 • Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział.

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

DOE-P

Program i ćwiczenia

1. Podstawy statystycznej analizy wyników pomiarów i badań.
2. Klasyfikacja wielkości według skal pomiarowych Stevensa.
3. Przygotowanie danych.
4. Statystyki opisowe.
5. Estymacja przedziałowa.
6. Hipotezy statystyczne.
7. Parametryczne i nieparametryczne testy istotności.
8. Jedno - i wieloczynnikowa analiza wariancji.
9. Plany doświadczenia- wprowadzenie, pojęcia podstawowe, metody notacji.
10. Plany czynnikowe kompletne i frakcyjne- dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
11. Plany powierzchni odpowiedzi- dla wielkości z nastawami ciągłymi.

Adresaci

 • inżynierowie jakości,
 • inżynierowie procesu,
 • specjaliści ds. ciągłego doskonalenia,
 • Six Sigma Green Belt,
 • osoby zainteresowane opanowaniem metodyki planowania doświadczeń.

Korzyści dla uczestnika

1. Moduł pierwszy jest podstawowy i po jego zaliczeniu kursant posiada wszystkie niezbędne informacje i umiejętności, aby samodzielnie zaplanować i przeprowadzić eksperyment, a następnie poddać analizie uzyskane wyniki i przedłożyć poprawną ich interpretację.
2. Kursant jest w stanie zbudować poprawny model prognostyczny, a następnie za jego pomocą zrealizować jeden z czterech alternatywnych celów:

 • posługując się planami eliminacyjnymi (ang. screening design) ustalić najważniejsze czynniki sterujące, które będą poddane badaniom szczegółowym;
 • wyznaczyć wartości nastaw realizujących optymalną wartość prognozy odpowiedzi badanego obiektu;
 • wyznaczyć wartości nastaw minimalizujących wariancję badanego obiektu (minimalizacja okna procesowego);
 • wyznaczyć kompletną mapę odpowiedzi badanego obiektu.

Procedury realizowane są zgodnie z zasadami statystyki oraz wytycznymi normy PN-EN 3534-3 „Planowanie doświadczeń”.​

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Uzyskanie kwalifikacji pracownika do prawidłowego zaplanowania eksperymentu i przeprowadzenia statystycznej analizy wyników zgodnie z metodyką planowania doświadczeń, a także poprawnego zinterpretowania uzyskanych rezultatów analiz.

Opinie uczestników

19-20.09.2019 r. "Bardzo interesujące ćwiczenia praktyczne obrazujące teorię."
19-20.09.2019 r. "Bardzo ciekawa forma szkolenia z dużą ilością zadań praktycznych, dzięki którym na pewno więcej rzeczy zostanie zapamiętanych."
01-02.08.2019 r. "Bardzo dobre interakcje z uczestnikami, angażowanie poprzez rozmaite ćwiczenia, bogata wiedza przekazana w bardzo atrakcyjny sposób."
06-07.11.2018 r. "Dużo zajęć praktycznych. Możliwość zadawania pytań wybiegających poza zakres szkolenia."
18.01.2018 r. "Trudne zagadnienia podane w przystępnej formie. Prowadzący z ogromna wiedzą i "naukowym" poczuciem humoru."
18.01.2018 r. "Profesjonalny prowadzący."
19-20.10.2017 r. "Bardzo duża wiedza trenera, praktyczna jak i teoretyczna."
14-15.09.2017 r. "Bardzo duży zasób wiedzy - geniusz w dziedzinie. Bardzo fajna komunikacja."
23-24.03.2017 r. "Zaangażowanie prowadzącego."
30-31.01.2017 r. "Bardzo duża wiedza matematyczna prowadzącego."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek