Cele szkolenia

Szkolenie w sposób syntetyczny prezentuje najważniejsze elementy związane z pełnieniem funkcji kierowniczych średniego szczebla. Uwzględniając specyfikę pracy doskonali:

 • umiejętności osobiste w zakresie organizacji i zarządzania personelem z wykorzystaniem technik motywacyjnych;
 • wyznaczania celów i delegowania zadań;
 • pracy zespołowej;
 • rozwiązywania konfliktów;
 • metod doskonalenia pracowników i obiektywnej oceny efektywności ich pracy.

  Prezentowane są również wybrane narzędzia z zakresu HR twardego. Uczestnicy mają możliwość indywidualnej diagnozy i analizy posiadanych predyspozycji przywódczych. Zajęcia prowadzone są w sposób umożliwiający dyskusję problemów i wymianę doświadczeń.

Dostępna wersja ON-LINE - UO-PZZL-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

UO-PZZL

Program i ćwiczenia

1. Świadomy wybór stylu kierowania.
2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera.
3. Organizacja pracy własnej.
4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników.
5. Coaching i mentoring.
6. Motywowanie i ocenianie.
7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań.
8. Praca zespołowa – zalety i wady.
9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji.
10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem.
11. Narzędzia "twarde” wspomagające ZZL.

Adresaci

 • Niższa kadra kierownicza,
 • kierownicy liniowi,
 • kierownicy zmiany,
 • managerowie operacyjni,
 • mistrzowie,
 • brygadziści,
 • osoby po awansie krótko pełniące funkcje kierownicze.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

 • Wiedza na temat kluczowych aspektów zarządzania personelem z zakresu HR twardego i miękkiego.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Podniesienie kompetencji osobistych kierowników liniowych.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, przykłady, case study.

Opinie uczestników

07.10.2019 r. "Świetne przygotowanie trenera do szkolenia, mnóstwo przykładów "z życia wziętych", klarowność omawianych tematów, zwiększenie mojej motywacji do pracy."
18.09.2018 r. "Bardzo duża ilość "wtrąceń" sytuacji z życia wziętych co pozwalało na szybkie zobrazowanie omawianych zagadnień, bardzo dobra komunikacja z prowadzącym, chętnie nawiązywał kontakt."
17.09.2018 r. "Wyczerpujące odpowiedzi trenera na zadane pytania poparte przykładami z życia."
20-21.04.2018 r. "Dobra atmosfera prowadzonego szkolenia."
22.11.2017 r. "Bardzo miły kontakt z trenerem. Bardzo duża wiedza trenera oraz zdolności przekazywania wiedzy. Miła atmosfera podczas szkolenia."
22.11.2017 r. "Bardzo mila atmosfera i sposób prowadzenia dialogu z uczestnikami."
27-28.09.2017 r. "Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym."
25-26.09.2017 r. "Dobry przekaz informacji. Fachowość trenera."
05-06.09.2017 r. "Bardzo rzeczowe podejście prowadzącego. Dobry kontakt z uczestnikami."
08.06.2016 r. "Miła atmosfera. Bardzo duża wiedza wykładowcy na temat szkolenia. Bardzo dużo przydatnych informacji co do stanowiska pracy oraz jak postępować z ludźmi."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek