Cele szkolenia

Szkolenie w sposób syntetyczny prezentuje najważniejsze elementy związane z pełnieniem funkcji kierowniczych średniego szczebla. Uwzględniając specyfikę pracy doskonali: umiejętności osobiste w zakresie organizacji i zarządzania personelem z wykorzystaniem technik motywacyjnych; wyznaczania celów i delegowania zadań; pracy zespołowej; rozwiązywania konfliktów; metod doskonalenia pracowników i obiektywnej oceny efektywności ich pracy. Prezentowane są również wybrane narzędzia z zakresu HR twardego. Uczestnicy mają możliwość indywidualnej diagnozy i analizy posiadanych predyspozycji przywódczych. Zajęcia prowadzone są w sposób umożliwiający dyskusję problemów i wymianę doświadczeń.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

UO-PZZL

Program i ćwiczenia

1. Świadomy wybór stylu kierowania.
2. Budowanie i utrwalanie pozycji lidera.
3. Organizacja pracy własnej.
4. Prowadzenie spotkań i doskonalenie pracowników.
5. Coaching i mentoring.
6. Motywowanie i ocenianie.
7. Wyznaczanie celów i delegowanie zadań.
8. Praca zespołowa – zalety i wady.
9. Informacja zwrotna i unikanie błędów w komunikacji.
10. Rozwiązywanie konfliktów z elementami zarządzania stresem.
11. Narzędzia "twarde” wspomagające ZZL.

Adresaci

 • Niższa kadra kierownicza,
 • kierownicy liniowi,
 • kierownicy zmiany,
 • managerowie operacyjni,
 • mistrzowie,
 • brygadziści,
 • osoby po awansie krótko pełniące funkcje kierownicze.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

 • Wiedza na temat kluczowych aspektów zarządzania personelem z zakresu HR twardego i miękkiego.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • ​Podniesienie kompetencji osobistych kierowników liniowych.

Metodyka

wykład, ćwiczenia, przykłady, case study.

Opinie uczestników

18.09.2018 r. "Bardzo duża ilość "wtrąceń" sytuacji z życia wziętych co pozwalało na szybkie zobrazowanie omawianych zagadnień, bardzo dobra komunikacja z prowadzącym, chętnie nawiązywał kontakt."
17.09.2018 r. "Wyczerpujące odpowiedzi trenera na zadane pytania poparte przykładami z życia."
20-21.04.2018 r. "Dobra atmosfera prowadzonego szkolenia."
22.11.2017 r. "Bardzo miły kontakt z trenerem. Bardzo duża wiedza trenera oraz zdolności przekazywania wiedzy. Miła atmosfera podczas szkolenia."
22.11.2017 r. "Bardzo mila atmosfera i sposób prowadzenia dialogu z uczestnikami."
27-28.09.2017 r. "Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Bardzo dobry kontakt z prowadzącym."
25-26.09.2017 r. "Dobry przekaz informacji. Fachowość trenera."
05-06.09.2017 r. "Bardzo rzeczowe podejście prowadzącego. Dobry kontakt z uczestnikami."
08.06.2016 r. "Miła atmosfera. Bardzo duża wiedza wykładowcy na temat szkolenia. Bardzo dużo przydatnych informacji co do stanowiska pracy oraz jak postępować z ludźmi."
08.06.2016 r. "Duża wiedza osoby prowadzącej szkolenie i łatwość jej przekazywania."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek