Ilustracja szkolenia: Przeprowadzanie badań na powłokach lakierniczych oraz ochronnych

Przeprowadzanie badań na powłokach lakierniczych oraz ochronnych

Cele szkolenia

•Pozyskanie wiedzy i umiejętności na temat przeprowadzania badań powłok w zakresie badań przyczepności, grubości, twardości połysku czy oceny koloru oraz tworzenia raportów i instrukcji. •Przekazanie wiedzy i umiejętność nazwania wad oraz określenia badań potrzebnych do ich wykrycia, w ramach przeprowadzenia badań powłok zgodnych z wymaganiami norm ISO ISO 1513, 1514 oraz 15528 w zakresie przygotowania próbek a następnie przeprowadzania badań powłok na różnych podłożach.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

20%

Symbol szkolenia

POM-PW

Program i ćwiczenia

1. Pojęcia i definicje związane z badaniem powłok lakierniczych oraz ochronnych, zgodne z DIN EN ISO 4618 – farby i lakiery.
2. Proces przygotowania próbek testowych do badań zgodnie z ISO 1513, 1514 oraz 15528.
3. Pomiary przyczepności metodą siatki nacięć zgodną z ISO 2409 oraz metodą odrywową zgodną z ISO 4624.
4. Przedstawienie procesu pomiarów grubości powłok zgodne z ISO 2808.
5. Omówienie procesu pomiarów twardości (metody: wahadłowa, naciskowa, penetracyjna).
6. Proces prowadzenia pomiarów połysku zgodna z ISO 2813.
7. Prowadzenie oceny wizualnej zgodnej z ISO 3668 oraz pomiarów kolorymetrycznych.

Ćwiczenia:

1. Określenie i nazwanie potencjalnych wad lakierniczych oraz dobranie do nich metod badania.
2. Realizacja testu przyczepności metodą siatką nacięć.
3. Pomiary grubości lakieru metodą mechaniczną.
4. Przeprowadzenie testu Munsella dla uczestników szkolenia.
5. Stworzenie przykładowych raportów pomiarowych dla badań przyczepności, grubości, twardości, połysku oraz oceny wizualnej.

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie badań powłok,
 • pracownicy Laboratoriów Lakiernii,
 • pracownicy Laboratoriów Badawczych,
 • pracownicy Działu Jakości i członkowie Zespołów ds. Jakości,
 • Audytorzy Wewnętrzni.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności:

 • wykonywania badań przyczepności, grubości, twardości połysku oraz wizualnej oceny koloru połączonej z pomiarami kolorymetrycznymi,
 • analizowania wyników z otrzymanych badań,
 • nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego potrzebnego do badań,
 • tworzenia raportów zgodnych z wymaganiami norm ISO 2808, 2409, 2813 oraz specyficznych wymogów klientów, instrukcji pomiarowych,
 • nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego wykorzystywanego badań zgodnego z ISO 10012.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Umiejętność nazwania wad oraz określenia badań potrzebnych do ich wykrycia, umiejętność przeprowadzenia badań powłok zgodnych z wymaganiami norm ISO.

Metodyka

Metodyka prowadzenia szkolenia: ćwiczenia, warsztaty, nietypowe urządzenia , sposób prowadzenia, itp.

Zastosowanie

Właściwe spełnienie wymagań norm ma szczególne zastosowanie w branżach:
1) Motoryzacyjnej podczas procesu lakierowania
2) Meblarskiej gdzie produkty powlekane są powłokami ochronnymi
3) AGD podczas lakierowania oraz powlekania powłokami ochronnymi Szkolenie pomocne jest dla osób na stanowiskach Technik Laborant, Kontroler Jakości Lakierni, Pracownik Laboratorium Testowego\Badawczego zrozumieć metody pomiarowe wykorzystywane do badań powłok, dobrać odpowiednie metody do pobierania próbek, badania przyczepności, grubości, twardości, połysku, oceny wizualnej koloru oraz pomiarów kolorymetrycznych a także sprecyzować lub ulepszyć wykorzystywane już metody.

Opinie uczestników

14-15.01.2019 r. "Część teoretyczna została podparta bardzo ciekawymi przykładami. Szkolenie prowadzone w przystępny i zrozumiały sposób."
26-27.11.2018 r. "Komunikatywny trener. Ciekawy wykład. Interesujące zabawy na koniec. Mała grupa - na duży plus."
29-30.10.2018 r. "Bardzo dobre i dobrze przygotowane szkolenie. Dziękuję!"
22-23.10.2018 r. "Duża wiedza osoby szkolącej, umiejąca odpowiedzieć na każde pytanie."
27-28.09.2018 r. "Trener z bardzo dużą wiedzą i umiejętnościami przekazywania wiedzy."
24.09.2018 r. "Wiedza praktyczna i teoretyczna prowadzącego. Proste wytłumaczenie na trudne pytania."
28-29.05.2018 r. "Bardzo dobra komunikacja trenera. Bardzo dobra atmosfera. Ciekawe zagadnienia oraz przykłady."
28-29.05.2018 r. "Ciekawie prowadzone szkolenie. Prowadzący świetnie zna temat. Polecam."
18-19.12.2017 r. "Dynamiczny i sympatyczny prowadzący z dużą wiedzą i praktyką w temacie."
18-19.12.2017 r. "Przedstawienie zagadnień z innej perspektywy niż mam do czynienia na co dzień."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek