Cele szkolenia

 • Nabycie oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia procesu rekrutacyjnego z uwzględnieniem głównych jego etapów realizacyjnych.
 • Przygotowanie do rekrutacji, efektywne prowadzenie rozmów rekrutacyjnych. 
 • Przegląd metod rekrutacyjnych, dokonywanie oceny porekrutacyjnej na podstawie uzyskiwanych informacji oraz modelu kompetencyjnego. 
 • Zastosowanie rekrutacji w działaniach employer brandingowych oraz kształtowaniu wizerunku firmy na zewnątrz organizacji.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

70%

Czas trwania

2 dni po 7 godz.

Symbol szkolenia

UO-RKR

Program i ćwiczenia

I. Rekrutacja w firmie - podstawy procesu:
1. Definiowanie potrzeb rekrutacyjnych.
2. Rekrutacja jako proces.
3. Etapy i działania.
4. Rekrutacja wewnętrzna/zewnętrzna – dobór i zastosowanie. Wady i zalety metodologii.
5. Opis stanowiska jako narzędzie wspierające rekrutację.
6. Kompetencje kandydata – mierzenie, wskaźniki, modele kompetencji.
7. Pomyłka rekrutacyjna – koszty, skutki, konsekwencje.

II. Ogłoszenie rekrutacyjne:
1. Skuteczne ogłoszenie prasowe – czynniki kluczowe.
2. Kanały informacyjne – wybór strategii rekrutacyjnej.
3. Tworzenie ogłoszeń rekrutacyjnych.

III. Selekcja aplikacji:
1. Metody selekcji cv - screening.
2. Tworzenie pytań behawioralnych w oparciu o aplikacje kandydatów.
3. Strategiczne obszary dokumentacji.
4. Co nam mówi papier?
5. Rozmowa telefoniczna z kandydatem – pierwsza selekcja.

IV. Praktyczne narzędzia rekrutacyjne:
1. Przegląd rodzajów narzędzi rekrutacyjnych.
2. Wywiady rekrutacyjne.
3. Metody grupowe – Assessment Center.
4. Testy psychologiczne i inne metody.
5. Atuty i ograniczenia metod rekrutacyjnych.

V. Komunikacja interpersonalna w procesie rekrutacyjnym:
1. Komunikacja interpersonalna
2. Mowa werbalna i niewerbalna w procesie oceny.
3. Techniki komunikacyjne wspierające kontakt interpersonalny.

VI. Wywiad rekrutacyjny:
1. Przygotowanie rekrutera do rozmowy rekrutacyjnej.
2. Wywiad rekrutacyjny - rodzaje i struktura rozmowy.
3. Rola i struktura pytań.
4. Prowadzenie wywiadu rekrutacyjnego – kluczowe zasady.
5. Błędy popełniane podczas rozmów kwalifikacyjnych.
6. Notowanie w trakcie wywiadu z kandydatem.

VII. Wywiad telefoniczny:
1. Wywiad telefoniczny – główne cele.
2. Standard rozmowy z kandydatem.

VIII. Ocena kompetencji kandydata:
1. Ocena kandydata – obiektywizowanie procesu.
2. Błędy interpretacyjne popełniane podczas oceny.
3. Formularze oceny.
4. Badanie referencji – zasady wspierające autentyczność referencji.

IX. Udzielanie informacji zwrotnej w procesie rekrutacyjnym:
1. Informacja zwrotna dla kandydata.
2. Prezentacja oferty – standardy rozmowy.
3. Komunikacja z kandydatem w dalszych etapach procesu rekrutacyjnego.

X. Employer Branding w rekrutacji:
1. Employer branding w rekrutacji - jak wykorzystywać proces rekrutacyjny na użytek firmy.

XI. Podsumowanie:
1. Najważniejsze akcenty szkolenia - synteza.
2. Indywidualne plany wdrożeń na przyszłość.

Ćwiczenia (wybrane):

 • Tworzenie opisów stanowiska pracy i ich wykorzystywanie do dalszych działań rekrutacyjnych – ćwiczenie w grupach.
 • Planowanie kampanii i działań rekrutacyjnych – ćwiczenia indywidualne.
 • Selekcja aplikacji przychodzących – ćwiczenia grupowe.
 • Przygotowywanie pytań do rozmowy rekrutacyjnej – ćwiczenia indywidualne.
 • Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej – symulacja procesu.
 • Udzielanie informacji zwrotnej po rekrutacji – ćwiczenia grupowe i w parach.
 • Inne: Case Study, Dyskusja, ćwiczenia aktywne.

Adresaci

 • osoby w firmach zajmujące się rekrutacją,
 • pracownicy działów HR (specjaliści HR, HR Managerowie),
 • managerowie działów,
 • osoby prowadzące działalność biznesową i zatrudniające personel.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Przygotowywania całokształtu procesu rekrutacyjnego w firmie.
 • Tworzenia pytań i zadań rekrutacyjnych dot. danego stanowiska.
 • Prowadzenia profesjonalnej rozmowy rekrutacyjnej w oparciu o pożądane kompetencje.
 • Właściwej oceny kandydatów.
 • Udzielania informacji zwrotnej dla kandydatów przy uwzględnieniu aspektów wizerunkowych.
 • Najnowszych trendów rekrutacyjnych.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek