Ilustracja szkolenia: Specyficzne wymagania klientów - CSR - DAIMLER

Specyficzne wymagania klientów - CSR - DAIMLER

Cele szkolenia

 • Zapoznanie Uczestników szkolenia ze specyficznymi wymaganiami klienta – grupy Mercedes-Daimler jakie obowiązują
  w przemyśle motoryzacyjnym oraz powiazaniem tych wymagań ze standardami IATF 16 949:2016.
 • Zaprezentowanie przywołanych technik, narzędzia, dokumentów, formularzy systemów klienta w kontekście nowego uruchomienia produktu oraz produkcji seryjnej.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Symbol szkolenia

CSR-DAIM

Program i ćwiczenia

1. Specyficzne wymagania Daimler w kontekście IATF 16 949:2016.
2. Manual Zarządzania dostawcami Mercedes Benz Cars (MBC)) 1.7.5 26.11.2009 oraz Mercedes-Benz Special Terms 2016 – omówienie.
3. SQMS - PPAP, Reklamacje, Rekwalifikacje.
4. START - Zarządzanie projektem, fazy projektu, odpowiedzialność, powiązania z APQP.
5. Platforma eSEP - zarządzania i fazy PPAP, komunikacja z klientem – Problem Solving, zarządzanie reklamacjami.
6. Platforama DocMaster - Normy, specyfikacje, formularze Daimler.
7. Zarządzanie dostawcami - EBSC (ocena i kwalifikacja dostawców).
8. QEC-Tool - Reklamacje gwarancyjne, serwis, Quick Responce.

Ćwiczenia:

Przejście przez wymagania Daimler w kontekście standardu APQP:

 • rozpisanie faz nowego uruchomienia,
 • wypełnianie dokumentacji PPAP, omówienie statusów poszczególnych dokumentów PPAP,
 • wypełnianie dokumentów i fazy zatwierdzenia dostawcy,
 • omówienie wypełnionych formularzy – kluczowe punkty dokumentów.

Kryteria/wymagania wg których prowadzone jest szkolenie:

 • Mercedes Benz Cars (MBC)) 1.7.5 26.11.2009
 • Mercedes-Benz Special Terms 2016
 • IATF 16949:2016

Adresaci

 • inżynierowie jakości,
 • inżynierowie pracujący z wymaganiami klienta,
 • liderzy/koordynatorzy projektów.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • jak skutecznie implementować wymagania MERCEDES-DAIMLER w systemach zarządzania swojej organizacji,
 • wykonywać ocenę dostawców,
 • prowadzić fazy PPAP oraz rekwalifikacje zgodnie z wymaganiami MERCEDES-DAIMLER,
 • poprawnie wypełniać dokumentację klienta wpisaną w platformę eSEP.

Uczestnik dowie się:

 • jakie są specyficzne wymagania MERCEDES-DAIMLER obowiązującymi dostawców przemysłu motoryzacyjnego,
 • jakie są oczekiwania MERCEDES-DAIMLER w zakresie procesu komunikacji między klientem, a dostawcą,
 • jak przebiega proces uzgodnień projektowych z MERCEDES-DAIMLER oraz poznasz zasady przygotowywania dokumentacji produktu i procesu.

Opinie uczestników

06.11.2019 r. "Bardzo dobra forma prowadzenia szkolenia."
26.08.2019 r. "Szkolenie w bardzo miłej atmosferze, zakres wiedzy bardzo wystarczający, temat wyczerpany."
18-19.07.2019 r. "Najlepsze szkolenie CSR na jakim byłem - fachowość, doświadczenie, merytoryczność."
18-19.07.2019 r. "Bardzo dobre szkolenie."
19.11.2018 r. "Doświadczenie i praktyka prowadzącego, wiele aspektów teoretycznych poparte przykładami praktycznymi."
20.09.2018 r. "Trener profesjonalista, bardzo duże doświadczenie."
27.04.2018 r. "Bardzo szeroki zakres wiedzy trenera. Wiele przydatnych informacji."
27.04.2018 r. "Świetne szkolenie. Bardzo kompetentny trener."
20-21.12.2017 r. "Ogromna wiedza trenera, fachowy, merytoryczny, jasno i klarownie prezentuje zagadnienia. Treści prezentowane przydatne najbardziej projektowi, procesowi, jakości, nawet logistyki."
20-21.12.2017 r. "Fachowa, szczegółowa wiedza teoretyczna i praktyczna prowadzącego."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek