Cele szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie zagadnień związanych z wzorcowaniem sprawdzianów, kątomierzy, kątowników i szczelinomierzy.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Symbol szkolenia

WZC-KAT

Program i ćwiczenia

1. Wymagania systemów zarządzania jakością w zakresie wzorcowania i sprawdzania wyposażenia do monitorowania i pomiarów.
2. Wymagania stawiane wewnętrznym laboratoriom wzorcującym.
3. Wzorcowanie – podstawy.
4. Zagadnienia metrologiczne dotyczące sprawdzianów do wałków i otworów.
5. Zagadnienia metrologiczne i sprawdzianów do gwintów (PN-ISO 1502, PN-EN ISO 228).
6. Zagadnienia metrologiczne dotyczące wałeczków sprawdzianów i wałeczków do gwintów oraz szczelinomierzy.
7. Zagadnienia metrologiczne dotyczące kątomierzy, kątowników i liniałów sinusowych.
8. Narodowe organizacje metrologiczne i akredytowane laboratoria wzorcujące oraz ich rola w zapewnieniu spójności pomiarowej.
9. Procedura wzorcowania sprawdzianów do otworów (sprawdziany tłoczkowe).
10. Procedura wzorcowania sprawdzianów do wałków (sprawdziany szczękowe).
11. Procedura wzorcowania sprawdzianów do gwintów.
12. Procedura wzorcowania wałeczków sprawdzianów i wałeczków do gwintów.
13. Procedura wzorcowania szczelinomierzy.
14. Procedura wzorcowania kątomierzy i, kątowników 90°.
15. Opracowanie i walidacja procedury wzorcowania.
16. Opracowanie zapiski z wzorcowania.
17. Określanie niepewności pomiaru podczas wzorcowania zgodnie z wymaganiami EA-4/02 M:2013.
18. Wzór świadectwa wzorcowanie i opracowanie świadectwa wzorcowania.
19. Orzekanie o zgodności/niezgodności z wymaganiami zgodnie z ISO 14253-1 i wymaganiami ILAC.

Ćwiczenia:

 • opracowanie zakresu działania laboratorium wzorcującego,
 • opracowanie i walidacja procedury wzorcowania,
 • analiza swiadect wzorcowania,
 • wzorcowanie sprawdzianów do otworów,
 • wzorcowanie sprawdzianów do wałków,
 • wzorcowanie sprawdzianów do gwintów metodą trójwałeczkową,
 • wzorcowanie sprawdzianów do gwintów za pomocą mikrometru do gwintów,
 • wzorcowania wałeczków sprawdzianów i wałeczków do gwintów,
 • wzorcowania szczelinomierzy,
 • wzorcowania kątomierzy i, kątowników 90°,
 • opracowanie zapiski z wzorcowania (protokół wzorcowania),
 • określanie niepewności pomiaru podczas wzorcowania,
 • opracowanie świadectwa wzorcowania,
 • orzekanie o zgodności/niezgodności z wymaganiami.

Adresaci

 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno-pomiarowymi i ich kalibrację.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Jak zapewnić spójność pomiarową,
 • Jak oceniać zgodności lub niezgodności wzorcowanego przyrządu pomiarowego z wymaganiami.

Uczestnik dowie się:

 • Jak wzorcować sprawdziany do otworów i wałków, sprawdzianów do gwintów, wałeczków sprawdzianów i wałeczków do gwintów, szczelinomierzy.
 • Jak wzorcować kątomierze i kątowniki 90°.
 • Jak wdrażać procedury wzorcowania i/lub sprawdzania w organizacji, co może przyczynić się do uzyskania oszczędności finansowych związanych z nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiaru.
 • Jak wdrażać procedury „szybkiej weryfikacji” wyposażenia pomiarowego w przypadku podejrzenia o niezgodne działania systemu pomiarowego.

Uczestnik pozna dodatkowo:

 • Jakie są wymagania stawiane wewnętrznym laboratoriom wzorcującym.
 • Jakie są zagadnienia dotyczące sprawdzianów, przyrządów do pomiaru kątowych.
 • Jakie są metody określania niepewności pomiaru podczas wzorcowania.
 • Poznanie reguł dotyczących orzekania o zgodności lub niezgodności wzorcowanego przyrządu pomiarowego z wymaganiami.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek