Ilustracja szkolenia: Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie zagadnień związanych z wzorcowaniem przyrządów do pomiaru długości i kąta.

 

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

75%

Symbol szkolenia

WZC-P

Program i ćwiczenia

1. Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych:

 • przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
 • warunki wzorcowania,
 • oględziny zewnętrzne,
 • wyznaczenie błędów wskazań przy pomiarach zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości,
 • wyznaczenie odchylenia od wymiaru nominalnego łącznej szerokości szczęk płaskowalcowych,
 • sprawdzenie odchylenia od płaskości powierzchni pomiarowych płaskich i odchylenia od prostoliniowości szczęk krawędziowych,
 • dookumentowanie wyników wzorcowania (zapiska z wzorcowania),
 • szacowanie budżetu niepewności wzorcowania,
 • przygotowanie świadectwa wzorcowania.

2. Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych:

 • przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
 • warunki wzorcowania,
 • oględziny zewnętrzne,
 • wyznaczenie błędów wskazań mikrometru,
 • sprawdzenie odchylenia od płaskości powierzchni pomiarowych,
 • sprawdzenie odchylenia od równoległości powierzchni pomiarowych,
 • wyznaczenie zmiany równoległości powierzchni pomiarowych mikrometru spowodowanej unieruchomieniem śruby mikrometrycznej,
 • sprawdzenie naciku pomiarowego,
 • dokumentowanie wyników wzorcowania (zapiska z wzorcowania),
 • szacowanie budżetu niepewności wzorcowania,
 • przygotowanie świadectwa wzorcowania.

3. Wzorcowanie przyrządów czujnikowych:

 • przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
 • warunki wzorcowania,
 • oględziny zewnętrzne,
 • wyznaczenie błędów wskazań czujnika,
 • wyznaczenie naciku pomiarowego,
 • wyznaczenie zmiany wskazań wywołanej naciskiem bocznym na trzpień pomiarowy,
 • wyznaczenie rozrzutu wskazań,
 • dokumentowanie wyników wzorcowania (zapiska z wzorcowania),
 • szacowanie budżetu niepewności wzorcowania,
 • przygotowanie świadectwa wzorcowania.

4. Wzorcowanie głębokościomierzy mikrometrycznych:

 • przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
 • warunki wzorcowania,
 • oględziny zewnętrzne,
 • wyznaczenie błędów wskazań głębokościomierza,
 • sprawdzenie odchylenia od płaskości powierzchni pomiarowych,
 • sprawdzenie odchylenia od równoległości powierzchni pomiarowych,
 • sprawdzenie nacisku pomiarowego,
 • dokumentowanie wyników wzorcowania (zapiska z wzorcowania),
 • szacowanie budżetu niepewności wzorcowania,
 • przygotowanie świadectwa wzorcowania.

5. Wzorcowanie kątomierzy:

 • przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
 • warunki wzorcowania,
 • oględziny zewnętrzne,
 • wyznaczenie błędów wskazań kątomierza,
 • sprawdzenie odchylenia od płaskości powierzchni pomiarowych,
 • dokumentowanie wyników wzorcowania (zapiska z wzorcowania),
 • szacowanie budżetu niepewności wzorcowania,
 • przygotowanie świadectwa wzorcowania.

6. Wzorcowanie sprawdzianów tłoczkowych:

 • przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
 • warunki wzorcowania,
 • oględziny zewnętrzne,
 • pomiary powierzchni walcowej,
 • dokumentowanie wyników wzorcowania (zapiska z wzorcowania),
 • szacowanie budżetu niepewności wzorcowania,
 • przygotowanie świadectwa wzorcowania.

Adresaci

 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno-pomiarowymi i ich kalibrację,
 • osoby z nadzoru technologicznego (technolodzy, kierownicy).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Jak zapewnić spójność pomiarową.
 • Jak oceniać zgodności lub niezgodności wzorcowanego przyrządu pomiarowego z wymaganiami.

Uczestnik dowie się:

 • Jak wzorcować przyrządy suwmiarkowe.
 • Jak wzorcować przyrządy mikrometryczne.
 • Jak wzorcować czujniki zegaorwe i cyfrowe.
 • Jak wzorcować kątomierze.

Opinie uczestników

04-05.11.2019 r. "Bardzo duża wiedza prowadzącego i umiejętność jej przekazania."
26-27.08.2019 r. "Duża wiedza osoby prowadzącej szkolenie."
26-27.08.2019 r. "Ćwiczenia praktyczne, wiedza fachowa trenera."
06-07.05.2019 r. "Trener bardzo komunikatywny z dużą wiedzą, którą potrafi przekazać w bardzo dostępny sposób."
04-05.04.2018 r. "Fachowość trenera, wyczerpujące zagadnienia dotyczące tematu szkolenia."
28.02-02.03.2018 r. "Po szkoleniu na pewno zwiększyłam swoją wiedzę na temat wzorcowania przyrządów pomiarowych."
28.02-02.03.2018 r. "Duża ilość przykładów, wyczerpujące odpowiedzi na pytania."
28.02-02.03.2018 r. "Wiedza prowadzącego na najwyższym poziomie."
15-16.02.2018 r. "Duża wiedza trenera."
09-10.11.2017 r. "Dużo ćwiczeń praktycznych, bardzo dokładnie omówione wzorcowanie suwmiarki, mikrometru i czujnika."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek