Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WZC-CS

Wzorcowanie ciśnieniomierzy i przyrządów do pomiaru temperatur

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Zdobycie przez Uczestników wiedzy w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia oraz kompetencji pozwalających na samodzielne wzorcowanie i/lub sprawdzanie powyższych przyrządów pomiarowych w wewnętrznym laboratorium.
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej dobór wzorców pomiarowych i opracowanie instrukcji wzorcowania.

Symbol szkolenia

WZC-CS

Terminy i miejsce

31 stycznia - 02 lutego 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 13 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
10 - 12 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
10 - 12 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wymagania systemów zarządzania jakością w zakresie wzorcowania i sprawdzania wyposażenia do monitorowania i pomiarów.
2. Wymagania stawiane wewnętrznym laboratoriom wzorcującym.
3. Wzorcowanie – podstawy.
4. Zagadnienia dotyczące parametrycznych czujników temperatury: PN-EN 60751 „czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych”.
5. Zagadnienia dotyczące generacyjnych czujników temperatury: PN-EN 60584 „termoelementy”.
6. Zagadnienia dotyczące ciśnieniomierzy: PN-EN 472 „Ciśnieniomierze – terminologia” i PN-EN 837-1 „Ciśnieniomierze z rurką Bourdona”.
7. Wzorce pomiarowe temperatury i ciśnienia, międzynarodowa skala temperatury MST-90.
8. Narodowe organizacje metrologiczne i akredytowane laboratoria wzorcujące oraz ich rola w zapewnieniu spójności pomiarowej.
9. Procedury wzorcowania czujników i mierników temperatury. 
10. Procedury wzorcowania ciśnieniomierzy.
11. Opracowanie i walidacja procedury wzorcowania. 
12. Opracowanie zapisków z wzorcowania.
13. Określanie niepewności pomiaru podczas wzorcowania zgodnie z wymaganiami EA-4/02 M:2013.
14. Wzór świadectwa, wzorcowanie i opracowanie świadectwa wzorcowania.
15. Orzekanie o zgodności/niezgodności z wymaganiami zgodnie z ISO 14253-1 i wymaganiami ILAC.

Ćwiczenia: 
 • opracowanie zakresu działania laboratorium wzorcującego,
 • opracowanie i walidacja procedury wzorcowania,
 • analiza swiadectw wzorcowania,
 • wzorcowanie termoelementów,
 • wzorcowanie czujników rezystancyjnych,
 • wzorcowanie mierników temperatury,
 • wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych,
 • wzorcowanie ciśnieniomierzy elektronicznych,
 • opracowanie zapisków z wzorcowania (protokół wzorcowania),
 • określanie niepewności pomiaru podczas wzorcowania,
 • opracowanie świadectwa wzorcowania,
 • orzekanie o zgodności/niezgodności z wymaganiami.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie:
 • samodzielnie wzorcował czujniki i mierniki temperatury oraz przyrządy do pomiaru ciśnienia, dzięki czemu umożliwi wdrożenie wewnętrznych procedur wzorcowania i/lub sprawdzania przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia,
 • dokumentował wzorcowania i/lub sprawdzania przyrządów pomiarowych,
 • umiał samodzielnie wdrażać procedury wzorcowania i/lub sprawdzania przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia w wewnętrznym laboratorium, co może przyczynić się do uzyskania oszczędności finansowych związanych z nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiaru,
 • umiał wdrażać procedury „szybkiej weryfikacji” przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia w przypadku podejrzenia o niezgodne działania systemu pomiarowego,
 • wiedział jakie są wymagania stawiane wewnętrznym laboratoriom wzorcującym,
 • znał zagadnienia dotyczące czujników i mierników temperatury, ciśnieniomierzy,
 • znał metody określania niepewności pomiaru podczas wzorcowania,
 • znał reguły dotyczące orzekania o zgodności lub niezgodności wzorcowanego przyrządu pomiarowego z wymaganiami.

Adresaci

 • pracownicy zakładowych laboratoriów wzorcujących,
 • osoby zajmujące się wzorcowaniem i sprawdzaniem przyrządów pomiarowych,
 • osoby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów,
 • osoby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego i doskonaleniem systemów pomiarowych,
 • pracownicy izb pomiarowych,
 • pracownicy służb utrzymania ruchu.

Zastosowanie

Do pomiaru wyrobów, monitorowania i pomiarów parametrów procesowych czy do przeprowadzania badań w laboratoriach wykorzystywane są różnego rodzaju przyrządy umożliwiające pomiar temperatury i ciśnienia. 
W celu zapewnienie wiarygodnych wyników pomiarów, przyrządy pomiarowe powinny być wzorcowane i/lub sprawdzane. 
Jednym z najważniejszych elementów wzorcowania jest zapewnienie spójności pomiarowej poprzez nieprzerwany łańcuch porównań, odniesienie wyniku wzorowania/sprawdzania do jednostek miar układu SI, dokumentacja i kompetencje oraz niepewność pomiaru i właściwe zarządzanie odstępami pomiędzy wzorcowaniami czy sprawdzeniami. 
Dzięki rozszerzeniu zakresu działania laboratorium wewnętrznego o wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia, organizacja uzyskuje szereg korzyści: oszczędności finansowe, skrócenie czasu wzorcowania, możliwość przeprowadzenia wzorcowania w dowolnym momencie - dostosowując termin wzorcowania do dyspozycyjności wzorcowanego przyrządu pomiarowego, możliwość przeprowadzania szybkiej weryfikacji w przypadku podejrzenia o niezgodne działanie przyrządu pomiarowego, dostosowanie procedury wzorcowania do charaktery, czy zakresu w jakim wykorzystywany jest przyrząd pomiarowy, zwiększenie dokładności pomiaru dzięki wykonywaniu adiustcji i ponownego wzorcowania we własnym zakresie, możliwość naprawy czy doskonalenia torów pomiarowych bez potrzeby oczekiwania na serwis czy laboratorium wzorcujące.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2800.00 zł netto
3444.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania