Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WZC-CS

Wzorcowanie ciśnieniomierzy i przyrządów do pomiaru temperatur

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Zdobycie przez Uczestników wiedzy w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia oraz kompetencji pozwalających na samodzielne wzorcowanie i/lub sprawdzanie powyższych przyrządów pomiarowych w wewnętrznym laboratorium.
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej dobór wzorców pomiarowych i opracowanie instrukcji wzorcowania.

Symbol szkolenia

WZC-CS

Terminy i miejsce

10 - 12 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 22 dni 19 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
28 - 30 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
07 - 09 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 19 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
02 - 04 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 14 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wymagania systemów zarządzania jakością w zakresie wzorcowania i sprawdzania wyposażenia do monitorowania i pomiarów.
2. Wymagania stawiane wewnętrznym laboratoriom wzorcującym.
3. Wzorcowanie – podstawy.
4. Zagadnienia dotyczące parametrycznych czujników temperatury: PN-EN 60751 „czujniki platynowe przemysłowych termometrów rezystancyjnych”.
5. Zagadnienia dotyczące generacyjnych czujników temperatury: PN-EN 60584 „termoelementy”.
6. Zagadnienia dotyczące ciśnieniomierzy: PN-EN 472 „Ciśnieniomierze – terminologia” i PN-EN 837-1 „Ciśnieniomierze z rurką Bourdona”.
7. Wzorce pomiarowe temperatury i ciśnienia, międzynarodowa skala temperatury MST-90.
8. Narodowe organizacje metrologiczne i akredytowane laboratoria wzorcujące oraz ich rola w zapewnieniu spójności pomiarowej.
9. Procedury wzorcowania czujników i mierników temperatury. 
10. Procedury wzorcowania ciśnieniomierzy.
11. Opracowanie i walidacja procedury wzorcowania. 
12. Opracowanie zapisków z wzorcowania.
13. Określanie niepewności pomiaru podczas wzorcowania zgodnie z wymaganiami EA-4/02 M:2013.
14. Wzór świadectwa, wzorcowanie i opracowanie świadectwa wzorcowania.
15. Orzekanie o zgodności/niezgodności z wymaganiami zgodnie z ISO 14253-1 i wymaganiami ILAC.

Ćwiczenia: 
 • opracowanie zakresu działania laboratorium wzorcującego,
 • opracowanie i walidacja procedury wzorcowania,
 • analiza swiadectw wzorcowania,
 • wzorcowanie termoelementów,
 • wzorcowanie czujników rezystancyjnych,
 • wzorcowanie mierników temperatury,
 • wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych,
 • wzorcowanie ciśnieniomierzy elektronicznych,
 • opracowanie zapisków z wzorcowania (protokół wzorcowania),
 • określanie niepewności pomiaru podczas wzorcowania,
 • opracowanie świadectwa wzorcowania,
 • orzekanie o zgodności/niezgodności z wymaganiami.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie:
 • samodzielnie wzorcował czujniki i mierniki temperatury oraz przyrządy do pomiaru ciśnienia, dzięki czemu umożliwi wdrożenie wewnętrznych procedur wzorcowania i/lub sprawdzania przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia,
 • dokumentował wzorcowania i/lub sprawdzania przyrządów pomiarowych,
 • umiał samodzielnie wdrażać procedury wzorcowania i/lub sprawdzania przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia w wewnętrznym laboratorium, co może przyczynić się do uzyskania oszczędności finansowych związanych z nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiaru,
 • umiał wdrażać procedury „szybkiej weryfikacji” przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia w przypadku podejrzenia o niezgodne działania systemu pomiarowego,
 • wiedział jakie są wymagania stawiane wewnętrznym laboratoriom wzorcującym,
 • znał zagadnienia dotyczące czujników i mierników temperatury, ciśnieniomierzy,
 • znał metody określania niepewności pomiaru podczas wzorcowania,
 • znał reguły dotyczące orzekania o zgodności lub niezgodności wzorcowanego przyrządu pomiarowego z wymaganiami.

Adresaci

 • pracownicy zakładowych laboratoriów wzorcujących,
 • osoby zajmujące się wzorcowaniem i sprawdzaniem przyrządów pomiarowych,
 • osoby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów,
 • osoby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego i doskonaleniem systemów pomiarowych,
 • pracownicy izb pomiarowych,
 • pracownicy służb utrzymania ruchu.

Zastosowanie

Do pomiaru wyrobów, monitorowania i pomiarów parametrów procesowych czy do przeprowadzania badań w laboratoriach wykorzystywane są różnego rodzaju przyrządy umożliwiające pomiar temperatury i ciśnienia. 
W celu zapewnienie wiarygodnych wyników pomiarów, przyrządy pomiarowe powinny być wzorcowane i/lub sprawdzane. 
Jednym z najważniejszych elementów wzorcowania jest zapewnienie spójności pomiarowej poprzez nieprzerwany łańcuch porównań, odniesienie wyniku wzorowania/sprawdzania do jednostek miar układu SI, dokumentacja i kompetencje oraz niepewność pomiaru i właściwe zarządzanie odstępami pomiędzy wzorcowaniami czy sprawdzeniami. 
Dzięki rozszerzeniu zakresu działania laboratorium wewnętrznego o wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury i ciśnienia, organizacja uzyskuje szereg korzyści: oszczędności finansowe, skrócenie czasu wzorcowania, możliwość przeprowadzenia wzorcowania w dowolnym momencie - dostosowując termin wzorcowania do dyspozycyjności wzorcowanego przyrządu pomiarowego, możliwość przeprowadzania szybkiej weryfikacji w przypadku podejrzenia o niezgodne działanie przyrządu pomiarowego, dostosowanie procedury wzorcowania do charaktery, czy zakresu w jakim wykorzystywany jest przyrząd pomiarowy, zwiększenie dokładności pomiaru dzięki wykonywaniu adiustcji i ponownego wzorcowania we własnym zakresie, możliwość naprawy czy doskonalenia torów pomiarowych bez potrzeby oczekiwania na serwis czy laboratorium wzorcujące.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2800.00 zł netto
3444.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania