Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
6S-GB I-ONL
Online

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I - szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

Six Sigma Green Belt jest osobą prowadzącą projekty doskonalące w ramach optymalizacji procesów produkcyjnych i administracyjnych, nastawionych na oszczędności finansowe. Takie kompetencje są szczególnie istotne w obecnym czasie dużych przeobrażeń i konieczności przedefiniowania procesów w firmach. Opracowany przez nas warsztatowy program nauczania oparty o rzeczywiste dane i projekty pozwoli Ci uzyskać niezbędne umiejętności i kompetencje do samodzielnego zdefiniowania, zmierzenia, analizy i rozwiązania problemu i zyskania konkurencyjnej przewagi.

Wymagany dostęp uczestników do programu Minitab.

Symbol szkolenia

6S-GB I-ONL

Terminy i miejsce

30 września - 02 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Online
14 - 16 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

CZĘŚĆ I DZIEŃ I

1. Wprowadzenie do Six Sigma:

Czym jest Six Sigma?

Przykłady z firm, które uruchomiły programy Six Sigma.

Projekty, jako sposób wprowadzania usprawnień.

Koncepcja „ukrytej fabryki”.

Jak mierzy się jakość i wydajność w Six Sigma (RTY).

Koszty złej jakości.

Role i zadania w systemie Six Sigma.

Warunki certyfikacji Green Belta.

2. Podstawy statystyki:

Istota i przyczyny zmienności.

Przyczyny systemowe i specjalne zmienności.

Rodzaje danych.

Parametry statystyki opisowej.

Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot, wykresy kontrolne.

Koncepcja rozkładu normalnego i odchylenia standardowego.

Obliczanie prawdopodobieństwa dla rozkładu normalnego.

CZĘŚĆ I DZIEŃ II

1. Metodyka Six Sigma:

Metodyka DMAIC.

Identyfikacja problemów firmy.

Priorytetyzacja, wybór i definiowanie projektów doskonalenia.

2. Etapy projektów Six Sigma :

FAZA 1 – DEFINIUJ (projekt)

Przygotowanie Project Charter (karty projektu).

Sformułowanie problemu i celu projektu.

Zakres projektu.

Kamienie milowe.

Diagram SIPOC.

Definiowanie parametrów CTQ.

CZĘŚĆ I DZIEŃ III

1. Etapy projektów Six Sigma:

FAZA 2 – MIERZ (obecny stan)

Przejście z CTQ zewnętrznego na wewnętrzne Y.

Plan zbierania danych.

MSA - Walidacja systemu pomiarowego (Gage R&R).

Badanie stabilności procesu.

Wyznaczanie obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, DPMO, poziom Sigma procesu.

Interpretacja wyników.

2. Realizacja projektu pilotażowego:

Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników, określenie Project Charter projektu oraz planu zbierania danych.

Praca indywidualna.

PRZERWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PILOTAŻOWEGO (ok. 1 miesiąc)

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 

Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC.

Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat.

Potrafił pracować w zespole realizującym projekty doskonalące.

Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązania kontroli rezultatów.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.

Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów.

Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji.

Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektami doskonalenia z mentorem/trenerem.

Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.

Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel. Lepsze poznanie, zrozumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych

 

Adresaci

·       Pełnomocnicy Jakości, osoby odpowiedzialne za jakość

·       Inżynierowie procesu , koordynatorzy ciągłego doskonalenia,

·       pracownicy działu jakości, produkcji  finansowego, logistycznego, IT, utrzymania ruchu,

·       uczestnicy programu Six Sigma / innych projektów doskonalenia,

·       osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie,

·       przyszli kandydaci na Black Belts.

Dodatkowe informacje

Wymagany dostęp Uczestników do programu Minitab.

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

3200.00 zł netto
3936.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania