Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
6S-GB I-ONL
Online

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I - szkolenie online

Six Sigma

Cele szkolenia

Six Sigma Green Belt jest osobą prowadzącą projekty doskonalące w ramach optymalizacji procesów produkcyjnych i administracyjnych, nastawionych na oszczędności finansowe. Takie kompetencje są szczególnie istotne w obecnym czasie dużych przeobrażeń i konieczności przedefiniowania procesów w firmach. Opracowany przez nas warsztatowy program nauczania oparty o rzeczywiste dane i projekty pozwoli Ci uzyskać niezbędne umiejętności i kompetencje do samodzielnego zdefiniowania, zmierzenia, analizy i rozwiązania problemu i zyskania konkurencyjnej przewagi.

Wymagany dostęp uczestników do programu Minitab.

Symbol szkolenia

6S-GB I-ONL

Terminy i miejsce

05 - 07 lutego 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 4 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

CZĘŚĆ I DZIEŃ I

1. Wprowadzenie do Six Sigma:

Czym jest Six Sigma?

Przykłady z firm, które uruchomiły programy Six Sigma.

Projekty, jako sposób wprowadzania usprawnień.

Koncepcja „ukrytej fabryki”.

Jak mierzy się jakość i wydajność w Six Sigma (RTY).

Koszty złej jakości.

Role i zadania w systemie Six Sigma.

Warunki certyfikacji Green Belta.

2. Podstawy statystyki:

Istota i przyczyny zmienności.

Przyczyny systemowe i specjalne zmienności.

Rodzaje danych.

Parametry statystyki opisowej.

Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot, wykresy kontrolne.

Koncepcja rozkładu normalnego i odchylenia standardowego.

Obliczanie prawdopodobieństwa dla rozkładu normalnego.

CZĘŚĆ I DZIEŃ II

1. Metodyka Six Sigma:

Metodyka DMAIC.

Identyfikacja problemów firmy.

Priorytetyzacja, wybór i definiowanie projektów doskonalenia.

2. Etapy projektów Six Sigma :

FAZA 1 – DEFINIUJ (projekt)

Przygotowanie Project Charter (karty projektu).

Sformułowanie problemu i celu projektu.

Zakres projektu.

Kamienie milowe.

Diagram SIPOC.

Definiowanie parametrów CTQ.

CZĘŚĆ I DZIEŃ III

1. Etapy projektów Six Sigma:

FAZA 2 – MIERZ (obecny stan)

Przejście z CTQ zewnętrznego na wewnętrzne Y.

Plan zbierania danych.

MSA - Walidacja systemu pomiarowego (Gage R&R).

Badanie stabilności procesu.

Wyznaczanie obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, DPMO, poziom Sigma procesu.

Interpretacja wyników.

2. Realizacja projektu pilotażowego:

Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników, określenie Project Charter projektu oraz planu zbierania danych.

Praca indywidualna.

PRZERWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PILOTAŻOWEGO (ok. 1 miesiąc)

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

 

Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC.

Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat.

Potrafił pracować w zespole realizującym projekty doskonalące.

Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązania kontroli rezultatów.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.

Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów.

Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji.

Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektami doskonalenia z mentorem/trenerem.

Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.

Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz Excel. Lepsze poznanie, zrozumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych

 

Adresaci

·       Pełnomocnicy Jakości, osoby odpowiedzialne za jakość

·       Inżynierowie procesu , koordynatorzy ciągłego doskonalenia,

·       pracownicy działu jakości, produkcji  finansowego, logistycznego, IT, utrzymania ruchu,

·       uczestnicy programu Six Sigma / innych projektów doskonalenia,

·       osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie,

·       przyszli kandydaci na Black Belts.

Dodatkowe informacje

Wymagany dostęp Uczestników do programu Minitab.

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

3150.00 zł netto
3874.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania