Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
6S-GB I

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji prostych projektów doskonalenia według metodyki Six Sigma.
 • Główna część szkolenia poświęcona jest na prezentacje jak realizować poszczególne etapy projektu Six Sigma oraz jakie narzędzia stosować na tych etapach.
 • W trakcie omawiania poszczególnych etapów i narzędzi realizowane są ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab.

Symbol szkolenia

6S-GB I

Terminy i miejsce

06 - 08 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

CZĘŚĆ I DZIEŃ I
 
1. Wprowadzenie do Six Sigma:
 • Czym jest Six Sigma?
 • Przykłady z firm, które uruchomiły programy Six Sigma.
 • Projekty, jako sposób wprowadzania usprawnień.
 • Koncepcja „ukrytej fabryki”.
 • Jak mierzy się jakość i wydajność w Six Sigma (RTY).
 • Koszty złej jakości.
 • Role i zadania w systemie Six Sigma.
 • Warunki certyfikacji Green Belta.
2. Podstawy statystyki:
 • Istota i przyczyny zmienności.
 • Przyczyny systemowe i specjalne zmienności.
 • Rodzaje danych.
 • Parametry statystyki opisowej.
 • Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot, wykresy kontrolne.
 • Koncepcja rozkładu normalnego i odchylenia standardowego.
 • Obliczanie prawdopodobieństwa dla rozkładu normalnego.
CZĘŚĆ I DZIEŃ II
 
1. Metodyka Six Sigma:
 • Metodyka DMAIC.
 • Identyfikacja problemów firmy.
 • Priorytetyzacja, wybór i definiowanie projektów doskonalenia.
2. Etapy projektów Six Sigma:
 
FAZA 1 – DEFINIUJ (projekt)
 • Przygotowanie Project Charter (karty projektu).
 • Sformułowanie problemu i celu projektu.
 • Zakres projektu.
 • Kamienie milowe.
 • Diagram SIPOC.
 • Definiowanie parametrów CTQ.
CZĘŚĆ I DZIEŃ III
 
1. Etapy projektów Six Sigma:
 
FAZA 2 – MIERZ (obecny stan)
 • Przejście z CTQ zewnętrznego na wewnętrzne Y.
 • Plan zbierania danych.
 • MSA - Walidacja systemu pomiarowego (Gage R&R).
 • Badanie stabilności procesu.
 • Wyznaczanie obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, DPMO, poziom Sigma procesu.
 • Interpretacja wyników.
2. Realizacja projektu pilotażowego:
 • Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników, określenie Project Charter projektu oraz planu zbierania danych.
 • Praca indywidualna. 
PRZERWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PILOTAŻOWEGO (ok. 1 miesiąc)

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:
 • Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC.
 • Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat.
 • Potrafił pracować w zespole realizującym projekty doskonalące.
 • Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązania i kontroli rezultatów.
 • Znał i umiał zastosować narzędzia Six Sigma z wykorzystaniem pakietu statystycznego MINITAB.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów.Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji.Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektam doskonalenia z mentorem/trenerem.Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz ExcelLepsze poznanie, zro.zumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych.

Adresaci

 • Pełnomocnicy Jakości,
 • inżynierowie,
 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działu jakości, finansowego, logistycznego, IT, utrzymania ruchu,
 • uczestnicy programu Six Sigma / innych projektów doskonalenia,
 • osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie,
 • przyszli kandydaci na Black Belts.

Opinie użytkowników

"Sympatyczny sposób prowadzenia zajęć, dużo przykładów, interakcja z uczestnikami." "Ogromne doświadczenie trenera i przykłady praktyczne wzbogacają szkolenie.""Komunikatywny prowadzący z mnóstwem przykładów z życia codziennego. Fantastyczne podejście prowadzącego do niejednoznacznych obszarów zastosowań Six Sigma (poza produkcją przemysłową, w innych branżach).""Bardzo dziękuję za cierpliwość w odpowiedzi na liczne pytania. Ogromną wartość dla szkolenia wnoszą przykłady i anegdoty przytaczane przez Pana Trenera.""Bardzo dobry prowadzący; cierpliwie i ciekawie tłumaczył najtrudniejsze zagadnienia.""Bardzo dużo przykładów z praktyki.""Zaangażowanie trenera w prowadzony projekt.""Profesjonalizm trenera, bogate doświadczenie w omawianej tematyce.""Bardzo dobrze poprowadzone szkolenie. Czuć wieloletnie doświadczenie w zakresie tematu oraz szkoleń/nauczania.""Bardzo dużo przykładów praktycznych, duże doświadczenie prowadzącego. Łatwy język prowadzenia szkolenia."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

3150.00 zł netto
3874.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania