Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
6S-GB I

Six Sigma - poziom Green Belt zjazd I

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji prostych projektów doskonalenia według metodyki Six Sigma.
 • Główna część szkolenia poświęcona jest na prezentacje jak realizować poszczególne etapy projektu Six Sigma oraz jakie narzędzia stosować na tych etapach.
 • W trakcie omawiania poszczególnych etapów i narzędzi realizowane są ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab.

Symbol szkolenia

6S-GB I

Terminy i miejsce

30 września - 02 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
14 - 16 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 29 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

CZĘŚĆ I DZIEŃ I
 
1. Wprowadzenie do Six Sigma:
 • Czym jest Six Sigma?
 • Przykłady z firm, które uruchomiły programy Six Sigma.
 • Projekty, jako sposób wprowadzania usprawnień.
 • Koncepcja „ukrytej fabryki”.
 • Jak mierzy się jakość i wydajność w Six Sigma (RTY).
 • Koszty złej jakości.
 • Role i zadania w systemie Six Sigma.
 • Warunki certyfikacji Green Belta.
2. Podstawy statystyki:
 • Istota i przyczyny zmienności.
 • Przyczyny systemowe i specjalne zmienności.
 • Rodzaje danych.
 • Parametry statystyki opisowej.
 • Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot, wykresy kontrolne.
 • Koncepcja rozkładu normalnego i odchylenia standardowego.
 • Obliczanie prawdopodobieństwa dla rozkładu normalnego.
CZĘŚĆ I DZIEŃ II
 
1. Metodyka Six Sigma:
 • Metodyka DMAIC.
 • Identyfikacja problemów firmy.
 • Priorytetyzacja, wybór i definiowanie projektów doskonalenia.
2. Etapy projektów Six Sigma:
 
FAZA 1 – DEFINIUJ (projekt)
 • Przygotowanie Project Charter (karty projektu).
 • Sformułowanie problemu i celu projektu.
 • Zakres projektu.
 • Kamienie milowe.
 • Diagram SIPOC.
 • Definiowanie parametrów CTQ.
CZĘŚĆ I DZIEŃ III
 
1. Etapy projektów Six Sigma:
 
FAZA 2 – MIERZ (obecny stan)
 • Przejście z CTQ zewnętrznego na wewnętrzne Y.
 • Plan zbierania danych.
 • MSA - Walidacja systemu pomiarowego (Gage R&R).
 • Badanie stabilności procesu.
 • Wyznaczanie obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, DPMO, poziom Sigma procesu.
 • Interpretacja wyników.
2. Realizacja projektu pilotażowego:
 • Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników, określenie Project Charter projektu oraz planu zbierania danych.
 • Praca indywidualna. 
PRZERWA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PILOTAŻOWEGO (ok. 1 miesiąc)

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:
 • Samodzielnie realizował prostsze projekty doskonalenia wg algorytmu DMAIC.
 • Miał uruchomiony pilotażowy projekt doskonalący, który musi ukończyć aby zdobyć certyfikat.
 • Potrafił pracować w zespole realizującym projekty doskonalące.
 • Lepiej znał i rozumiał podstawowe narzędzia statystyczne do oceny problemu, znalezienia poprawnego rozwiązania i kontroli rezultatów.
 • Znał i umiał zastosować narzędzia Six Sigma z wykorzystaniem pakietu statystycznego MINITAB.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wykształcenie kadry zdolnej do samodzielnego prowadzenia prostszych projektów doskonalenia oraz wsparcia Black Beltów w realizacji złożonych projektów doskonalenia procesów w działalności produkcyjnej i usługowej.Uruchomienie przez uczestników pilotażowych projektów.Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Six Sigma w organizacji.Możliwość przedyskutowania i uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu związanego z projektam doskonalenia z mentorem/trenerem.Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.Poznanie metodyki realizacji projektów Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznego pakietu statystycznego Minitab oraz ExcelLepsze poznanie, zro.zumienie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi statystycznych.

Adresaci

 • Pełnomocnicy Jakości,
 • inżynierowie,
 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działu jakości, finansowego, logistycznego, IT, utrzymania ruchu,
 • uczestnicy programu Six Sigma / innych projektów doskonalenia,
 • osoby decydujące o wdrożeniu programu Six Sigma w przedsiębiorstwie,
 • przyszli kandydaci na Black Belts.

Opinie użytkowników

"Sympatyczny sposób prowadzenia zajęć, dużo przykładów, interakcja z uczestnikami." "Ogromne doświadczenie trenera i przykłady praktyczne wzbogacają szkolenie.""Komunikatywny prowadzący z mnóstwem przykładów z życia codziennego. Fantastyczne podejście prowadzącego do niejednoznacznych obszarów zastosowań Six Sigma (poza produkcją przemysłową, w innych branżach).""Bardzo dziękuję za cierpliwość w odpowiedzi na liczne pytania. Ogromną wartość dla szkolenia wnoszą przykłady i anegdoty przytaczane przez Pana Trenera.""Bardzo dobry prowadzący; cierpliwie i ciekawie tłumaczył najtrudniejsze zagadnienia.""Bardzo dużo przykładów z praktyki.""Zaangażowanie trenera w prowadzony projekt.""Profesjonalizm trenera, bogate doświadczenie w omawianej tematyce.""Bardzo dobrze poprowadzone szkolenie. Czuć wieloletnie doświadczenie w zakresie tematu oraz szkoleń/nauczania.""Bardzo dużo przykładów praktycznych, duże doświadczenie prowadzącego. Łatwy język prowadzenia szkolenia."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

3300.00 zł netto
4059.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania