Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-SM

Skuteczny menedżer – praktyczne aspekty zarządzania

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

 • Szkolenie adresowane jest do osób, które chcą ulepszyć swoje umiejętności menadżerskie.
 • W trakcie szkolenia zaprezentowanie zostaną role i funkcje lidera w zespole.
 • Kurs pozwoli uczestnikowi szkolenia zastanowić się, jaki jest jego styl kierowania grupą oraz pokaże gotowe rozwiązania, które podniosą skuteczność zarządzania.

Symbol szkolenia

UO-SM

Terminy i miejsce

16 - 17 lutego 2023
do rozpoczęcia pozostało 15 dni 15 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
25 - 26 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 24 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Rola i funkcje menadżera:
 • Funkcje kadry kierowniczej.
 • Podstawowe funkcje i zadania kierownicze.
 • Przewodzenie a zarządzanie.
2. Menadżer jako przywódca:
 • Przywództwo ukierunkowane na działanie.
 • Zadanie, zespół, jednostka.
 • Cechy efektywnych zespołów.
 • Fazy rozwoju zespołów w organizacji.
 • Metody i techniki budowania skutecznych zespołów.
 • Jakim jesteśmy zespołem – „w jakim stadzie pracujesz”?
 • Struktura ról i zadań w zespole.
3. Style kierowania:
 • Przywództwo sytuacyjne.
 • Skuteczne kierowanie.
 • Przywództwo – rola i zadania lidera dla rozwoju zespołu.
 • LASI – poznaj swój styl kierowania.
4. Zespół pracowniczy i zasady jego funkcjonowania.
5. Proces motywacji.
6. Rodzaje motywacji.
7. Teorie motywacji:
 • Instrumentalna teoria motywacji.
 • Teorie treści.
 • Teorie procesu.
8. Główne teorie motywacji:
 • Hierarchia potrzeb Maslowa.
 • Teoria wartości oczekiwanej Vrooma.
 • Teoria celu.
 • Dwuczynnikowa teoria Herzberga.
9. Rozmowa motywująca:
 • Cele.
 • Struktura.
 • Przebieg.
 • Wskazówki praktyczne.
10. Kultura organizacyjna a motywacja pracowników.
 
Ćwiczenia:

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych sesji będą realizowane metodami interaktywnymi i aktywizującymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie swoich umiejętności. W toku prowadzonych zajęć zostaną wykorzystane następujące metody pracy:
a) analizy przypadku i przykładu – polegające  na zapoznaniu się z rzeczywistym lub umownym zdarzeniem, w wersji wstępnej, a następnie na pozyskaniu/zebraniu dodatkowych informacji o tym zagadnieniu, poddaniu całości  sytuacji analizie, wraz z  podjęciem określonych decyzji, działań lub rozwiązań,
b) ćwiczenia praktyczne – polegające na wykonywaniu określonego przykładowego zadania, a ich celem będzie doskonalenie umiejętności lub podnoszenie własnej sprawności,
c) symulacje – polegające na wykonywaniu określonych rzeczywistych zadań  w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy użyciu rzeczywistych narzędzi i materiałów,
d) dyskusje –  zarówno moderowane przez trenera odpowiedzialnego za realizację szkolenia, jak również  dyskusje wielokrotne,
e) kwestionariusze/testy – służące  ustalaniu własnych postaw lub zachowań odnośnie danego zagadnienia.

Korzyści dla uczestnika

Po ukończeniu warsztatu uczestnik nauczy się:

 • definiować działania jakie musi podjąć lider aby wykonać zadanie, zbudować i utrzymać zespół oraz rozwijać poszczególne osoby,
 • rozpoznawać najefektywniejszy styl kierowania, wskazany do zastosowania wobec poszczególnych pracowników i zespołu,
 • dokonywać charakterystyki kluczowych ról w zespole, w tym własnej roli podstawowej i potencjalnej,
 • dokonywać praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji kierowniczych,
 • dokonywać doboru właściwych proporcji i akcentów działania w obszarach: zadanie, zespół, jednostki,
 • stosować w praktyce wnioski płynące z teorii motywacyjnej Herzberga i innych kluczowych koncepcji motywacyjnych – główne motywatory i czynniki higieny,
 • dokonywać analizy czynników motywujących w odniesieniu do zespołów pracowniczych i pracowników indywidualnych,
 • budować program motywowania własnego personelu,
 • kontrolować postępy w wykonywaniu prac wśród pracowników,
 • udzielać konstruktywnej krytyki i informacji zwrotne,
 • określać potrzeby podwładnych wpływająec na efektywność pracy.

Adresaci

 • kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla,
 • osoby kierujące zespołami projektowymi,
 • osoby nadzorujące sekcje i grupy szeregowych pracowników (superwizorzy, brygadziści),
 • osoby przygotowujące się do roli kierowniczej.

Opinie użytkowników

05-06.02.2020 r. "Świetna komunikacja między trenerem a uczestnikami szkolenia."
29.11.2019 r. "Miłe i profesjonalne podejście do uczestników. Super atmosfera, dobre przekazanie do słuchacza. "
29-30.07.2019 r. "Wiedza z zakresu szkolenia przekazana w atrakcyjny, jasny i zrozumiały sposób - brawo dla trenera."
03-04.06.2019 r. "Szkolenie odbyło się w miłej atmosferze. Fachowo i rzeczowo. Godne polecenia."
27.01.2018 r. "Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenie. Dużo z niego wyniosłam i jestem pozytywnie nakręcona."
27.01.2018 r. "Sprawnie prowadzone szkolenie, w sposób dynamiczny i interesujący."
20.01.2018 r. "Trener z własnego doświadczenia przytacza przykłady do omawianych tematów."
20-21.11.2017 r. "Bardzo sympatyczna i profesjonalna obsługa opiekuna szkolenia."
20-21.11.2017 r. "Szkolenie godne polecenia."
13-14.09.2017 r. "Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2400.00 zł netto
2952.00 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania