Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WMA-P-ONL
Online

Walidacja metod analitycznych - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Walidacja metod analitycznych zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących."
 • Identyfikacja i specyfikowanie wymagań dla metod analitycznych.
 • Charakterystyka i ocena metod analitycznych – parametry walidacji: specyficzność, selektywność, stabilność, zakres, dokładność, odzysk, precyzja, wykrywalność, oznaczalność, czułość i in.
 • Wytyczne przewodnika Eurachem (1998) „A Laboratory Guide to Method Validation and Topics”. 
 • Dokonywanie oceny przydatności metod dla określonych zadań.
 • Wprowadzenie teoretyczne, przykłady, ćwiczenia.

Symbol szkolenia

WMA-P-ONL

Terminy i miejsce

25 - 26 lipca 2022
do rozpoczęcia pozostało 18 dni 14 godzin
Lokalizacja: Online
21 - 22 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Online
08 - 09 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 1 dzień
Lokalizacja: Online

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Definicje i pojęcia podstawowe związane z walidacją i jakością w laboratorium.

Walidacja w normie ISO/IEC 17025:2017 (polskie wydanie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)

Problematyka walidacji i korzyści z niej wynikające.

Etapy postępowania walidacyjnego:

·         planowanie: identyfikacja charakterystycznych parametrów metody badawczej;

·         realizacja: ustalenie charakterystycznych parametrów metody badawczej różnymi metodami;

·         ocena: porównanie parametrów metody badawczej z wymaganiami, raport z walidacji;

·         korekcja: postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań, rewalidacja.

     Zasady odrzucania wyników obarczonych błędem grubym (przykłady testów: Dixona, Grafa, Grubbsa, t-Studenta).

 Parametry metod badawczych i ich ocena z wykorzystaniem metod statystycznych:

·         specyficzność, selektywność,

·         stabilność,

·         liniowość, krzywa kalibracyjna,

·         zakres pomiarowy,

·         dokładność i odzysk,

·         precyzja:  powtarzalność, precyzja pośrednia,  odtwarzalność metody,

·         granice wykrywalności i oznaczalności, czułość metody,

·         odporność na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,

·         niepewność pomiarowa.

    Dokumenty walidacyjne (protokół, raport),  rewalidacja metody, specyfikacja wymagań

    Ćwiczenia:

Przykłady walidacji metod badawczych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie walidacji metod badawczych.

Adresaci

 • ·    Personel laboratoriów badawczych o profilu fizyko-chemicznym.

  ·    Pełnomocnicy ds. jakości.

  ·    Konsultanci/auditorzy w zakresie ISO/IEC 17025:2017 Ogólne wymagania dotyczące kom­petencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Zastosowanie

Szkolenie skierowane jest do laboratoriów badawczych, rozwojowych o profilu fizyko-chemicznym zgodnie z normą 17025 (lab. środowiskowe, mikrobiologiczne, przemysł spożywczy, kosmetyczny, itp.) wszędzie tam gdzie badania opierają się na metodach chemicznych instrumentalnych i nieinstrumentalnych.

Dodatkowe informacje

zkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1650.00 zł netto
2029.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych