Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WMA-P-ONL
Online

Walidacja metod analitycznych - szkolenie online

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

  • Zapoznanie z Walidacją metod analitycznych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

    ·         Nauczenie identy­fikacji i specyfikowania wymagań dla metod analitycznych oraz oceny metod analitycznych.

    ·         Odniesienie się do wytycznych Przewodnika Eurachem (1998) „A Laboratory Guide to Method Validation and Topics”. Dokonywanie oceny przydatności metod dla określonych zadań.

Symbol szkolenia

WMA-P-ONL

Terminy i miejsce

12 - 13 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 23 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia :

Definicje i pojęcia podstawowe związane z walidacją i jakością w laboratorium.

Walidacja w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Problematyka walidacji i korzyści z niej wynikające.

Etapy postępowania walidacyjnego:

·         planowanie: identyfikacja charakterystycznych parametrów metody badawczej;

·         realizacja: ustalenie charakterystycznych parametrów metody badawczej różnymi metodami;

·         ocena: porównanie parametrów metody badawczej z wymaganiami, raport z walidacji;

·         korekcja: postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań, rewalidacja.

     Zasady odrzucania wyników obarczonych błędem grubym (przykłady testów: Dixona, Grafa, Grubbsa, t-Studenta).

 Parametry metod badawczych i ich ocena z wykorzystaniem metod statystycznych:

·         specyficzność, selektywność,

·         stabilność,

·         liniowość, krzywa kalibracyjna,

·         zakres pomiarowy,

·         dokładność i odzysk,

·         precyzja:  powtarzalność, precyzja pośrednia,  odtwarzalność metody,

·         granice wykrywalności i oznaczalności, czułość metody,

·         odporność na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,

·         niepewność pomiarowa.

    Dokumenty walidacyjne (protokół, raport),  rewalidacja metody, specyfikacja wymagań

    Ćwiczenia:

Przykłady walidacji metod badawczych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie walidacji metod badawczych.

Adresaci

·    Personel laboratoriów badawczych o profilu fizyko-chemicznym.

·    Pełnomocnicy ds. jakości.

·    Konsultanci/auditorzy w zakresie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kom­petencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Zastosowanie

Szkolenie skierowane jest do laboratoriów badawczych, rozwojowych o profilu fizyko-chemicznym zgodnie z normą 17025 (lab. środowiskowe, mikrobiologiczne, przemysł spożywczy, kosmetyczny, itp.) wszędzie tam gdzie badania opierają się na metodach chemicznych instrumentalnych i nieinstrumentalnych.

Dodatkowe informacje

zkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2050.00 zł netto
2521.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania