Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-UKR

Ukraiński pracownik w firmie produkcyjnej – warsztaty dla kadry funkcyjnej i zarządzającej

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • ?Warsztaty prowadzi dwóch trenerów (ukraiński i polski).
 • Celem jest praktyczne zapoznanie Uczestników z aspektami formalno-prawnymi, szansami biznesowymi, a także możliwymi zagrożeniami dla firmy i jej przedstawicieli, które mogą powstawać w wyniku zatrudniania pracowników z Ukrainy.
 • Obszar zagadnień jest szeroki i obejmuje między innymi: różnice kulturowe, stereotypy myślenia i zachowań, ukraiński system edukacyjny, typy wiz i zezwoleń, współpracę z agencjami pośrednictwa pracy, zatrudnianie bezpośrednie, onboarding, podejście do szkoleń bhp, stanowiskowych i jakościowych, osiąganie wydajności i efektywności, a także case study z innych firm.

Symbol szkolenia

UO-UKR

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

?1.  Wiedza szczególna o Ukrainie – czyli dwie Ukrainy:

 • stereotypy wschodu i zachodu państwa ukraińskiego,
 • różnice kulturowe, religijne, obyczajowe i polityczne,
 • język ukraiński w praktyce („słowa klucze” w działalności operacyjnej).
2.  System edukacyjny i społeczny:
 • szkolnictwo i metody oceny kwalifikacji absolwentów,
 • rozbieżności w specjalizacjach zawodowych,
 • uprawnienia do wykonywania prac – deklaracje pracowników ukraińskich a przepisy polskie.
3.  Formalne aspekty zatrudnienia:
 • wizy (rodzaje, klasyfikacja, konsekwencje dla pracownika ukraińskiego i polskiego pracodawcy),
 • paszporty biometryczne i przemieszczanie się obywateli Ukrainy w UE (aktualizacja czerwiec 2017),
 • forma prawna zatrudnienia – bezpośrednia, czy pośrednia? – dyskusja wariantów,
 • najczęstsze oszustwa polskich pośredników i potencjalne konsekwencje dla pracodawcy – użytkownika,
 • typowe formy zachowań ukraińskich „agencji pracy”.
4.  Zarządzanie zmianą w organizacji:
 • świadomość działania i postawa Zarządu w zakresie zatrudniania obcokrajowców,
 • polityka informacyjna (kluczowa rola szczebla funkcyjnego),
 • konieczna dokumentacja jakościowa i bhp,
 • proces adaptacji, szkolenia stanowiskowego i osiąganie wydajności pracownika z Ukrainy.
Ćwiczenia:
 • Dokumenty ukraińskie – analiza oznakowani i skrótów.
 • Formularze PUP, Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego – jak wypełniać, najczęstsze błędy.
 • Materiały szkoleniowe dla pracowników z Ukrainy – przygotowanie, forma realizacji.
 • Analiza studiów przypadków – Policja, Straż Graniczna, Urząd Skarbowy, Inspekcja Pracy.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:
 • Wiedza na temat sytuacji społeczno - politycznej, tradycji i kultury i ich wpływ na zachowanie się pracowników z Ukrainy.
 • Znajomość formalno-prawnych aspektów zatrudnienia pracowników ukraińskich.
 • Studia przypadków z rynku (zagrożenia i szanse dla przedsiębiorstwa).
 • Wprowadzanie pracowników z Ukrainy do firmy - aspekty praktyczne krok po kroku.

Adresaci

 • ?managerowie wyższego szczebla (manager operacyjny, manager rozwoju biznesu),
 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownik produkcji, majster, brygadzista),
 • pracownicy działu kontroli jakości, audytorzy wewnętrzni,
 • przedstawiciele działu HR, szkoleń i bhp.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania