Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WMA-P

Walidacja metod analitycznych

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • ·         Zapoznanie z Walidacją metod analitycznych zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025:2017 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

  ·         Nauczenie identy­fikacji i specyfikowania wymagań dla metod analitycznych oraz oceny metod analitycznych.

  ·         Odniesienie się do wytycznych Przewodnika Eurachem (1998) „A Laboratory Guide to Method Validation and Topics”. Dokonywanie oceny przydatności metod dla określonych zadań.

   

Symbol szkolenia

WMA-P

Terminy i miejsce

25 - 26 lipca 2022
do rozpoczęcia pozostało 18 dni 13 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
21 - 22 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
08 - 09 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 1 dzień
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Definicje i pojęcia podstawowe związane z walidacją i jakością w laboratorium.

Walidacja w normie ISO/IEC 17025:2017 (polskie wydanie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)

Problematyka walidacji i korzyści z niej wynikające.

Etapy postępowania walidacyjnego:

·         planowanie: identyfikacja charakterystycznych parametrów metody badawczej;

·         realizacja: ustalenie charakterystycznych parametrów metody badawczej różnymi metodami;

·         ocena: porównanie parametrów metody badawczej z wymaganiami, raport z walidacji;

·         korekcja: postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań, rewalidacja.

     Zasady odrzucania wyników obarczonych błędem grubym (przykłady testów: Dixona, Grafa, Grubbsa, t-Studenta).

 Parametry metod badawczych i ich ocena z wykorzystaniem metod statystycznych:

·         specyficzność, selektywność,

·         stabilność,

·         liniowość, krzywa kalibracyjna,

·         zakres pomiarowy,

·         dokładność i odzysk,

·         precyzja:  powtarzalność, precyzja pośrednia,  odtwarzalność metody,

·         granice wykrywalności i oznaczalności, czułość metody,

·         odporność na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,

·         niepewność pomiarowa.

-       Dokumenty walidacyjne (protokół, raport),  rewalidacja metody, specyfikacja wymagań

    Ćwiczenia:

Przykłady walidacji metod badawczych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.

Ćwiczenia mają na celu pokazanie w sposób techniczny poszczególnych operacji koniecznych przy walidacji metod analitycznych. Uzyskane na podstawie obliczeń wyniki posłużą do interpretacji i umiejętności wyciągania odpowiednich wniosków.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie walidacji metod badawczych.

Adresaci

 • Pełnomocnicy ds. jakości. 
 • Personel laboratoriów badawczych. 
 • Konsultanci/auditorzy w zakresie ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Zastosowanie

Szkolenie skierowane jest do laboratoriów badawczych, rozwojowych o profilu fizyko-chemicznym zgodnie z normą 17025 (lab. środowiskowe, mikrobiologiczne, przemysł spożywczy, kosmetyczny, itp.) wszędzie tam gdzie badania opierają się na metodach chemicznych instrumentalnych i nieinstrumentalnych.

Opinie użytkowników

25-26.11.2019 r. "Kompetentna osoba. Dużo wiedzy praktycznej. Dobry kontakty z uczestnikami, miła atmosfera, otwartość trenera."
20-21.05.2019 r. "Duża fachowość trenera, otwartość i komunikatywność."
18-19.06.2018 r. "Pozytywna ocena trenera, dużo wiedzy praktycznej i pokazana możliwość jak ją zastosować."
18-19.06.2018 r. "Dużo przykładów praktycznych."
05-06.03.2018 r. "Obszerny program. Jasne tłumaczenie."
11-12.12.2017 r. "Poszerzenie i nowe spojrzenie na metodykę MSA w różnych dziedzinach przemysłu."
11-12.09.2017 r. "Szkolenie godne polecenia."
21-22.03.2016 r. "Praktyczne przykłady zastosowań."
30.11-01.12.2015 r. "Dobry kontakt z uczestnikami, zainteresowanie, miła atmosfera, odpowiedzi na zadawane pytania."
30.11-01.12.2015 r. "Materiał interesujący i przydatny w pracy. Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Tematyka dostosowana do potrzeb uczestników."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1550.00 zł netto
1906.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych