Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WMA-F

Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów farmaceutycznych

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

• Zapoznanie z walidacją metod analitycznych w laboratoriach farmaceutycznych zgodnie z wymaganiami ICH, Ph.Eur, Ph.Am, GLP i GMP oraz prawem farmaceutycznym
• Nauczenie identyfikacji i specyfikowania wymagań dla metod analitycznych oraz oceny metod analitycznych.
• Odniesienie się do wytycznych Przewodnika Eurachem (1998) „A Laboratory Guide to Method Validation and Topics”. Dokonywanie oceny przydatności metod dla określonych zadań.

Symbol szkolenia

WMA-F

Terminy i miejsce

03 - 04 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 14 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Definicje i pojęcia podstawowe związane z dobrą praktyką wytwarzania, prawem farmaceutycznym, walidacją i jakością w laboratorium.
Podstawowe pojęcia i definicje związane z jakością: jakość, system jakości, zarządzanie jakością, zapewnienie jakości, farmakopea, sterowanie jakością, planowanie jakości, definicje dotyczące pomiarów, badań, walidacji, kwalifikacji, specyfikacji.

Etapy postępowania walidacyjnego.
Definicje związane z walidacją, metody analityczne podlegające walidacji.
Parametry metod badawczych i ich ocena z wykorzystaniem metod statystycznych:
  • Sprawność układu chromatograficznego
  • specyficzność, selektywność,
  • wpływ matrycy próbki, produktów degradacji i kryteria akceptacji
  • liniowość, krzywa kalibracyjna - przykładowe poziomy stężeń i kryteria akceptacji
  • zakres pomiarowy,
  • dokładność i odzysk, przykładowe poziomy stężeń i kryteria akceptacji
  • precyzja: powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność metody,
  • granice wykrywalności i oznaczalności, czułość metody, metody wyznaczania LOD i LOQ
  • stabilność,
  • odporność na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,
Etapy postępowania walidacyjnego:
  • planowanie: identyfikacja charakterystycznych parametrów metody badawczej (prewalidacja)
  • realizacja: ustalenie charakterystycznych parametrów metody badawczej;
  • ocena: porównanie parametrów metody badawczej z wymaganiami, raport z walidacji;
• korekcja: postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań, rewalidacja.

Protokół i raport walidacyjny – wymagania, przykłady.
Podsumowanie, przydatne linki.

Ćwiczenia:
Przykłady walidacji metod badawczych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.
Każdy z uczestników szkolenia, przy pomocy programu Excel będzie miał możliwość wyznaczenia parametrów wchodzących w skład procesu walidacji.
Ćwiczenia będą polegały na wprowadzeniu danych do programu, a następnie za pomocą odpowiednich formuł i poleceń, obliczeniu poszczególnych parametrów.
Ćwiczenia te mają na celu pokazanie w sposób techniczny poszczególnych operacji koniecznych przy walidacji metod analitycznych.
Uzyskane na podstawie obliczeń wyniki posłużą do interpretacji i umiejętności wyciągania odpowiednich wniosków.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Przeprowadzać walidację metod analitycznych zgodnie z wymogami GMP.
 • Tworzyć dokumentację (protokołu i raportu walidacyjnego).
 • Tworzyć potrzebne narzędzia (arkusze kalkulacyjne) do opracowania danych surowych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie rozwoju i walidacji metod badawczych w laboratorium farmaceutycznym.

Adresaci

 • Personel laboratoriów badawczych o profilu farmaceutycznym.
 • Pełnomocnicy ds. jakości.
 • Konsultanci/auditorzy w zakresie GMP

  Dodatkowe informacje

  Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
  Zobacz inne szkolenia z tematyki:

  Najbliższe szkolenie otwarte:

  2350.00 zł netto
  2890.50 zł brutto

  Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

  Gotowe!


  Szukasz

  innego terminu, miasta
  a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

  Zapytaj nas o możliwości

  Powiązane szkolenia

  Potrzebujesz pomocy?

  Szkolenia otwarte

  Karolina Paluch

  Karolina Paluch

  Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Monika Kozdrój

  Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

  Szkolenia zamknięte

  Małgorzata Jakubiak

  Małgorzata Jakubiak

  Dyrektor Operacyjny

  Sylwia Smuga

  Sylwia Smuga

  Kierownik Działu Szkoleń

  Dokumenty do pobrania