Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
APQP-PPAP

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem CORE TOOLS

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). 

  Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). 

 

Przeczytaj także artykuł: APQP czy tylko dla motoryzacji?

Symbol szkolenia

APQP-PPAP

Terminy i miejsce

15 - 17 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 12 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
06 - 08 maja 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 3 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
12 - 14 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 

·      podstawowe zasady systemu zarządzania jakością wg standardu IATF i podręcznika APQP,

·      źródła wymagań, omówienie: wymaganie IATF 16949, podręczniki IATF/AIAG, podręczniki VDA, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów),

·      ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

o    planowanie projektu,

o    projektowanie wyrobu,

o    projektowanie procesu,

o    projektowanie i produkcja narzędzi,

o    walidacja produktu i procesu,

o    produkcja i sprzężenie zwrotne,

·      Typowe techniki, narzędzia i dokumenty – omówienie kluczowych zagadnień:

o    Biznes Plan i kontrakt z klientem,

o    harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów,

o    FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków,

o    Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),

o    Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL, alternatywne metody kontroli

o    MSA - Analiza Systemów Pomiarowych: R&R, Kappa ,

o    kompetencje i  kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji, instrukcje pracownicze,

o    Capability Study - badanie zdolności procesów,

o    R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,

·      PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

o    zasady uzgodnień klient-dostawca,

o    typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia – przegląd, omówienie,

o    raporty materiałowe IMDS, Reach, RoHS – krótkie omówienie

o    podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,

o    przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach. Rekwalifikacja- okresowe przedkładanie PPAP do zatwierdzenia,

o    wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,

·      PPAP w/g wytycznych VDA 2 – krótkie omówienie specyfiki z roku 2020 w porównaniu z PPAP AIAG, informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach,

·      prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców,

·      podsumowanie szkolenia.

 

Ćwiczenia:

·      ustalenie wymagań dla dostawców,

·      wykonanie fragmentu Proces Flow,

·      wykonanie fragmentu FMEA,

·      ustalenie Planu Kontroli (fragment),

·      zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

 

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

·      sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,

·      właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,
 sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,
jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,
przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich
w branży motoryzacyjnej.

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

·      jakie są wymagane techniki i narzędzia,

·      jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow)
jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak i usług – zgodnie z zasadami APQP i zatwierdzania PPAP,

·      jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników i zasady pracy grupowej (Zespoły Interdyscyplinarne),

·      jakie dokumenty, raporty , analizy wymagane są typowo w pakiecie PPAP dla klientów,

·      jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP,

·      co jest pomocne w zakresie nadzorowania  sprzętu kontrolno-pomiarowego i realizacji pomiarów.

 

Metodyka

 przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Adresaci

 • ·      szefowie projektów, przedstawiciele klientów,

  ·      kierownicy i inżynierowie i specjaliści ds. jakości,

  ·      szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,

  ·      konstruktorzy, technolodzy,

  ·      pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,

  ·      audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

   

   

Zastosowanie

 • Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wraz
  z zasadami współpracy Klient – Dostawcy wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej. Zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949:2016 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli. Metodologia APQP jest z powodzeniem coraz powszechniej stosowana także w innych branżach takich jak urządzenia medyczne, AGD, lotnictwo , FMCG.

Opinie użytkowników

"Ogromne doświadczenie zawodowe trenera oraz przełożenie tego na samo szkolenie."
"Interesujące przykłady i ćwiczenia, pozytywna atmosfera."
"Trener w jasny i przyjemny sposób przekazuje swoją wiedzę. Szkolenie warte uwagi."
"Bardzo dobre szkolenie. Świetny profesjonalista z talentem do przekazywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej."
"Profesjonalny trener, dobre materiały, ciekawe szkolenie."
"Wysoka wiedza merytoryczna, dobry przekaz, otwartość."
"Prowadzący posiada dużą wiedzę merytoryczną z zakresu prowadzonego szkolenia. Duży plus za komunikację oraz przykłady z życia."
"Otwartość trenera na pytania i wątpliwości."
"Miła, przyjazna atmosfera oraz informacje przekazane w jasny, rzeczowy sposób."
"Bardzo kompetentna i komunikatywna osoba, odpowiadała szczegółowo na pytania, duży zakres wiedzy."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

APQP - czy tylko dla motoryzacji?

APQP - czy tylko dla motoryzacji?

Beata Borys
Beata Borys
Trener TQMsoft
W dobie zmieniającego się świata, ciągłych nowości i coraz to większych wymagań stawianych przedmiotom codziennego użytku, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą poświecić sporo czasu na sprostanie tym potrzebom.
04.09.2019
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2600.00 zł netto
3198.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania