Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
APQP-PPAP

Wdrażanie wyrobów do produkcji i ich zatwierdzanie wg APQP i PPAP z wykorzystaniem CORE TOOLS

Uniwersalne narzędzia jakości

Cele szkolenia

 • Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF 16949:2016 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning). 

  Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). 

 

Przeczytaj także artykuł: APQP czy tylko dla motoryzacji?

Symbol szkolenia

APQP-PPAP

Terminy i miejsce

12 - 14 czerwca 2023 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 2 dni 8 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
19 - 21 lipca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
16 - 18 sierpnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 6 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
18 - 20 września 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
23 - 25 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 13 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
15 - 17 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 5 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
11 - 13 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 1 dzień
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

 

·      podstawowe zasady systemu zarządzania jakością wg standardu IATF i podręcznika APQP,

·      źródła wymagań, omówienie: wymaganie IATF 16949, podręczniki IATF/AIAG, podręczniki VDA, CSR (Customer Specific Requirements – specyficzne wymagania klientów),

·      ideologia APQP- zarządzania wdrożeniami nowych wyrobów; etapy:

o    planowanie projektu,

o    projektowanie wyrobu,

o    projektowanie procesu,

o    projektowanie i produkcja narzędzi,

o    walidacja produktu i procesu,

o    produkcja i sprzężenie zwrotne,

·      Typowe techniki, narzędzia i dokumenty – omówienie kluczowych zagadnień:

o    Biznes Plan i kontrakt z klientem,

o    harmonogram APQP, kroki milowe, zatwierdzenia, przeglądy, walidacje APQP i procesów,

o    FMEA - Analiza Potencjalnych Wad i ich Skutków,

o    Process Flowchart – schemat blokowy procesów produkcyjnych wraz z planem rozmieszczenia procesów (Floor Layout),

o    Control Plan – Plany Kontroli, uwzględnianie kontroli statystycznej wg AQL, alternatywne metody kontroli

o    MSA - Analiza Systemów Pomiarowych: R&R, Kappa ,

o    kompetencje i  kwalifikacji personelu, Tabela Poliwalencji, instrukcje pracownicze,

o    Capability Study - badanie zdolności procesów,

o    R@R (Run and Rate) – pomiary wyników produkcji próbnej,

·      PPAP – omówienie najważniejszych zagadnień:

o    zasady uzgodnień klient-dostawca,

o    typowe i opcjonalne elementy przedkładane do zatwierdzenia – przegląd, omówienie,

o    raporty materiałowe IMDS, Reach, RoHS – krótkie omówienie

o    podział odpowiedzialności w firmie w zakresie poszczególnych składników PPAP oraz koordynacji projektu,

o    przedłożenie PPAP: kiedy pierwszy raz, zasady wypełniania gwarancji przedłożenia (PSW), poziomy przedłożeń, zasady aktualizacji PPAP i powiadamiania klienta o zmianach. Rekwalifikacja- okresowe przedkładanie PPAP do zatwierdzenia,

o    wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i umowy klient-dostawca dla uzgodnienia PPAP,

·      PPAP w/g wytycznych VDA 2 – krótkie omówienie specyfiki z roku 2020 w porównaniu z PPAP AIAG, informacja o innych stosowanych technikach i narzędziach,

·      prezentacja przykładowej procedury wdrażania nowych projektów według APQP wraz z PPAP dla klienta i od dostawców,

·      podsumowanie szkolenia.

 

Ćwiczenia:

·      ustalenie wymagań dla dostawców,

·      wykonanie fragmentu Proces Flow,

·      wykonanie fragmentu FMEA,

·      ustalenie Planu Kontroli (fragment),

·      zarządzanie wdrożeniem – realizacja zadań APQP.

 

Korzyści dla uczestnika

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się:

·      sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP zgodnie z poszczególnymi etapami,

·      właściwie identyfikować potrzeby i wymagania klienta przy wdrażaniu nowych projektów,
 sporządzać dokumentację niezbędną do zatwierdzania wyrobów przez klienta – PPAP,
jak zarządzać wdrożeniem – realizacja zadań APQP,
przygotowywać się do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich
w branży motoryzacyjnej.

 

Podczas szkolenia uczestnik dowie się:

·      jakie są wymagane techniki i narzędzia,

·      jak prowadzić w projekcie narzędzia Core Tools (DFMEA, PFMEA, Plan kontroli, Proces Flow)
jakie są zasady kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów, jak i usług – zgodnie z zasadami APQP i zatwierdzania PPAP,

·      jakie są odpowiedzialności w projekcie poszczególnych jego uczestników i zasady pracy grupowej (Zespoły Interdyscyplinarne),

·      jakie dokumenty, raporty , analizy wymagane są typowo w pakiecie PPAP dla klientów,

·      jakie są zasady zatwierdzania części wg metodologii PPAP,

·      co jest pomocne w zakresie nadzorowania  sprzętu kontrolno-pomiarowego i realizacji pomiarów.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 

Metodyka

 przykłady, ćwiczenia, praca w grupach

Adresaci

 • ·      szefowie projektów, przedstawiciele klientów,

  ·      kierownicy i inżynierowie i specjaliści ds. jakości,

  ·      szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej,

  ·      konstruktorzy, technolodzy,

  ·      pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego,

  ·      audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców (pierwszej i drugiej strony).

Zastosowanie

 • Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP wraz
  z zasadami współpracy Klient – Dostawcy wg wymagań podręcznika PPAP stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej. Zgodnie z wymaganiami standardu IATF 16949:2016 dotyczy to części do nowych pojazdów (pierwotny rynek sprzedaży): samochodów osobowych, ciężarowych, autokarów oraz motocykli. Metodologia APQP jest z powodzeniem coraz powszechniej stosowana także w innych branżach takich jak urządzenia medyczne, AGD, lotnictwo , FMCG.

Opinie użytkowników

"Ogromne doświadczenie zawodowe trenera oraz przełożenie tego na samo szkolenie."
"Interesujące przykłady i ćwiczenia, pozytywna atmosfera."
"Trener w jasny i przyjemny sposób przekazuje swoją wiedzę. Szkolenie warte uwagi."
"Bardzo dobre szkolenie. Świetny profesjonalista z talentem do przekazywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej."
"Profesjonalny trener, dobre materiały, ciekawe szkolenie."
"Wysoka wiedza merytoryczna, dobry przekaz, otwartość."
"Prowadzący posiada dużą wiedzę merytoryczną z zakresu prowadzonego szkolenia. Duży plus za komunikację oraz przykłady z życia."
"Otwartość trenera na pytania i wątpliwości."
"Miła, przyjazna atmosfera oraz informacje przekazane w jasny, rzeczowy sposób."
"Bardzo kompetentna i komunikatywna osoba, odpowiadała szczegółowo na pytania, duży zakres wiedzy."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły

APQP - czy tylko dla motoryzacji?

APQP - czy tylko dla motoryzacji?

Beata Borys
Beata Borys
W dobie zmieniającego się świata, ciągłych nowości i coraz to większych wymagań stawianych przedmiotom codziennego użytku, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą poświecić sporo czasu na sprostanie tym potrzebom.
04.09.2019
Czytaj artykuł

Najbliższe szkolenie otwarte:

2450.00 zł netto
3013.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania