Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WCM-DM

World Class Manufacturing – Wizualizacja zarządzania w obszarach produkcji

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

·      przedstawienie standardu wizualizacji zarządzania przez team liderów i kierowników w ich obszarach produkcji

·      przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej narzędzi wizualizacji zarządzania

·      przedstawienie struktury funkcji w obszarze, odpowiedzialnej za poprawę Bezpieczeństwa, Rozmieszczeniem kosztów i strat, Organizacji miejsca pracy, Ukierunkowanej poprawy i realizacji projektów

·      przedstawienie korzyści dla Team Lidera i kierownika, stosując wizualizacje zarządzania bezpośrednio w miejscu pracy – synergiczna współpraca ludzi, poszerzanie przez pracowników produkcyjnych wiedzy o problemach, procesie i produkowanym wyrobie, praca prewencyjna

Symbol szkolenia

WCM-DM

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1 – wprowadzenie

1. Tablica wizualizacji zarządzania w obszarze produkcyjnym:

· Przedstawienie graficznego szablonu tablicy zarządzania oraz parametrów identyfikacji tablicy dla obszaru produkcji,

· Rozmieszczenie na tablicy elementów zarządzania wg zasad filarów WCM - Bezpieczeństwa, Rozmieszczenia kosztów i strat, Organizacji miejsca pracy, Ukierunkowanej poprawy i Jakości,

2. KPI – prewencyjne zarządzanie bezpieczeństwem, organizacją miejsca pracy, rozmieszczeniem kosztów i strat, ukierunkowania na poprawę i zarządzanie jakością przez Team Lidera i kierownika.

3. Zarządzanie Bezpieczeństwem:

· Piramida bezpieczeństwa Heinricha – sytuacja zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze produkcji – wypadki, zdarzenia wypadkowe, pierwsza pomoc, niebezpieczne uwarunkowania, niebezpieczne zachowania,

· Krzyż bezpieczeństwa – codzienna wizualizacja warunków bezpieczeństwa, monitorowana przez pracowników produkcji,

· Analiza przyczynowo – skutkowa i działania korygujące dla stwierdzonych niebezpieczeństw – „ Emergence Work Order”,

· Standaryzacja bezpiecznych zachowań pracowników i uwarunkowań projektowych – wizualizacja zasad bezpieczeństwa dla pracowników bezpośredniej produkcji,

4. Rozmieszczeniem kosztów i strat:

· Matryca A - Matryca identyfikacji strat i podziału na obszary,

· Matryca B - Identyfikacja wpływu strat źródłowych na wynikowe,

· Matryca C - Wycena kosztów strat źródłowych,

· Matryca F – monitoring zysku w stosunku do kosztu wykonanych projektów,

5. Organizacja Miejsca Pracy:

· Analiza nieergonomicznych czynności ( MURI),

· Analiza czynności nieregularnych (MURA),

· Analiza czynności bez wartości dodanej (MUDA),

· Analiza przyczynowo – skutkowa i działania korygujące dla MURI, MURA, MUDA,

· Standaryzacja czynności zapewniających bezpieczeństwo, jakość i produktywność,

6. Ukierunkowana poprawa – eliminowanie strat i marnotrawstwa:

· Stratyfikacja obszarów, które wygenerowały największe koszty strat,

· Matryca D - Wybór priorytetowych projektów eliminacji strat,

· Matryca E - Monitoring realizacji projektów poprawy,

· Pomysły pracowników – poprawa standardów i wprowadzanie usprawnień ( poprawa warunków BHP, jakości, produktywności i eliminowanie strat),

· Wizualizacja wskaźnika opłacalności dla zakończonych projektów i wdrożonych pomysłów – „Piramida projektów i pomysłów oraz wskaźnik Zysku w stosunku do Kosztu,

· Standaryzacja realizacji projektów wg metody 7 Kroków Rozwiązywania Problemów – struktura zaangażowania skutecznego zarządzania projektami poprawy, „Szybka Poprawa” – projekt na poziomie team lidera i pracownika produkcji, „Standardowa Poprawa” – projekt na poziomie kierownika produkcji, inżynierów procesu i jakości, specjalistów UR,

7. Zarządzanie jakością:

· Matryca Zapewnienia Jakości – klasyfikacja zagrożeń i „procesów krytycznych” wg metody 4M,

· Metoda - Diagram standaryzacji, Człowiek - Analiza Błędów Ludzkich, Maszyna - 7 etapów utrzymania jakości, Materiał - 8 etapów zarządzania materiałami od dostawców,

· Analiza przyczynowo – skutkowa i działania korygujące dla problemów jakościowych – 7 kroków Rozwiązywania Problemów ( wizualizacja w matrycy Zapewnienia Jakości ),

· Standaryzacja i utrzymanie warunków dla „zera defektów” – „warunki dla zera defektów”, wizualizacja zasad wykonania czynności bez pomyłki i strat,

8. Struktura zaangażowania i odpowiedzialności w obszarze produkcji:

· Synergiczna współpraca „Grupy doskonalenia” – kierownik, Team Lider, Pracownik, inżynier procesu, inżynier jakości, specjalista Utrzymania Ruchu,

· Przekazywanie zmian przez Team Liderów,

· Tablica wizualizacji zarządzania – skuteczny sposób omawiania warunków codziennej pracy przez „Grupę Doskonalenia” i rozdział odpowiedzialności realizacji prac doskonalących,

Czas trwania: 6 godz. (w tym przerwy)

Dzień 2 - Warsztaty doskonalące:

Uczestnicy wybiorą zakres procesu z własnej firmy i wspólnie wykonają:

· KPI – określenie celu i monitoringu dla najważniejszych parametrów procesu; przekazane szablony KPI; zrozumienie wymagań firmy i klienta w obszarze bezpośredniej produkcji,

· Narzędzia wizualizacji zarządzania wg programu szkolenia; (przekazanie szablonów narzędzi do wykorzystania przez uczestników); prezentacja zarządzania w obszarze bezpośredniej produkcji,

· Tablice wizualizacji zarządzania; wg przedstawionego szablonu; wiedza o procesie, wyrobie i świadomość eliminowania problemów,

· Strukturę zaangażowania i odpowiedzialności, jako „Grupa Doskonalenia”; przekazanie propozycji struktury zarządzania; poprawa zaangażowania i odpowiedzialności oraz skuteczna współpraca, skuteczna realizacja projektów ukierunkowanych na największe straty i problemy,

· Prezentacja codziennej pracy i dalsze działania – uczestnicy trenują przy tablicy wizualizacji zarządzania; przekazanie szablonu graficznego tablicy; synergiczna współpraca i wspólne realizowanie zadań w ustalonym czasie.

Czas trwania: 8 godz.( w tym przerwy)

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·           Projektować tablice wizualizacji codziennego zarządzania,

·           Ustalać kluczowe wskaźniki procesu – celowość i sposób codziennego monitorowania,

·           Podstaw zarządzania wg strategii WCM dla filarów: Bezpieczeństwo, Organizacji miejsca pracy, Rozmieszczenia kosztów i strat, Ukierunkowanej poprawy i zarządzania jakością,

·           Stosować w firmie narzędzia codziennej wizualizacji zarządzania,

·             Stosować 7 kroków Rozwiązywania Problemów  - „szybka Poprawa”, „Standardowa Poprawa’,

·           Budować standardy wizualne z oceną warunków dla „zera defektów”,

 

Uczestnik dowiaduje się:

·         o korzyściach stosowania wizualizacji zarządzania wg filarów strategii WCM,

·         dlaczego struktura zarządzania w obszarze produkcji jest fundamentem skutecznej realizacji zadań, projektów poprawy, zaangażowania i odpowiedzialności,

·         do czego prowadzi właściwa kultura organizacji ,

·         o zsynchronizowanym i synergicznym działaniu struktury zarządzania w obszarze bezpośredniej produkcji,

·         dlaczego się nie udaje?

Adresaci

·      Kierownik produkcji,

·      Team lider,

·      Inżynier procesu,

·      Inżynier jakości,

·      Specjalista utrzymania ruchu,

·      Specjalista kontrolingu

Zastosowanie

Zarzadzanie firmą jest skuteczne i efektywne, jeśli Team Liderzy i pracownicy bezpośrednio produkujący wartość dla klienta, wiedzą, rozumieją i potrafią sami podejmować decyzje. Wizualizacja w obszarach produkcji:

·         wymagań klienta,

·         poniesionych kosztów produkcji, problemów jakościowych oraz wygenerowanych strat,

·         wymaganego poziomu wiedzy i kompetencji pracowników,

·         metod identyfikowania przyczyn źródłowych problemów,

·         standaryzacji i zachowania warunków dla „zera problemów”

jest fundamentem poprawy zaangażowania, motywacji i budowania kultury silnej i funkcjonalnej w firmie. Przede wszystkim jest fundamentem spełnienia wymagań klienta i zapewnienia bezpieczeństwa płynności finansowej firmy.

 

Wychodząc z tego założenia, przygotowaliśmy szkolenie, dotyczące wizualizacji zasad codziennego zarządzania na poziomie kierowników, team liderów i pracowników bezpośredniej produkcji.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

·         udział w szkoleniu, 

·         materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,

·         bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,

·         certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

·         możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,

·         obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania