Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WCM-K

World Class Manufacturing – wprowadzenie dla kierownictwa

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

W każdym przedsiębiorstwie istnieje wiele rodzajów strat i marnotrawstwa .Straty i marnotrawstwo są problemami, za które trzeba zapłacić. Ma to ogromny wpływ na wzrost kosztów przetwarzania. Dopóki nie znajdziemy źródeł strat i marnotrawstwa oraz nie wyeliminujemy rozbieżności w produkcji,  przedsiębiorstwo nie będzie na tyle silne, aby spełniać wymagania klientów i konkurować z innymi firmami na rynku.

Wychodząc z tego założenia przygotowaliśmy szkolenie oparte o dobre praktyki „Best Practice” z firm motoryzacyjnych, mające na celu:

·       zaprezentowanie skuteczności systemu WCM dla spełnienia wymagań klientów

·       zaprezentowanie zsynchronizowanych metod systemu WCM, pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego, rozwijanie wymaganej kompetencji organizacji oraz produkowanie z najwyższą jakością i z minimalnymi kosztami

 

Symbol szkolenia

WCM-K

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 1 dzień po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do WCM - geneza powstania

2. Czy to się opłaca i czy to w ogóle jest dla mojej firmy - dlaczego organizacje wdrażają system WCM?

3. WCM w systemie zarządzania firmą

4. WCM a orientacja na ludzi - w jaki sposób WCM buduje silną i funkcjonalną kulturę firmy

5. Strategia WCM – na jakim poziomie organizacyjnym jest moja firma i do czego dąży - czyli zsynchronizowane metody skutecznego i efektywnego postępowania na poziomie reakcyjnym, prewencyjnym i proaktywnym

6. Filary WCM – orientacja na procesy

7. Wymagania i kluczowe wskaźniki efektywności - orientacja na klienta

8. Od czego rozpocząć zmianę w organizacji ?

9. WCM i zaangażowanie firmy – jakie warunki spełnić aby nie spalić programu.

10. System audytowania wg wymagań WCM

11. Ocena skuteczności systemu zarządzania - mocne i słabe strony

12. WCM i przegląd zarządzania

13. System firmy jest skuteczny i efektywny, jeśli wykorzystuje najlepsze metody zarządzania - matryca powiązań obszarów w firmie i metod zarządzania

14. Case study – funkcjonowanie systemu WCM w firmie motoryzacyjnej

Ćwiczenia:

Na przedstawionym przykładzie systemu produkcyjnego, uczestnicy w grupach wykonają:

· Matrycę wymagań – orientacja na klienta

· Wstępny projekt systemu w firmie zdolny do spełnienia wymagań

· Analizę źródeł danych wejściowych do systemu i odbiorców danych wyjściowych z systemu

· Piramidę kluczowych wskaźników

· Ocenę zdolności systemu dla spełnienia wymagań klientów

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

·            Przygotowywać Matrycę wymagań

·            Określać projektowo cele i wymagania systemu pod katem jego wprowadzenia oraz zaprojektować optymalną  strukturę w firmie bazując na istniejących programach zarządzania

·            Analizować źródła danych wejściowych do systemu i odbiorców danych wyjściowych z systemu

·            Budować piramidę kluczowych wskaźników

·            Oceniać zdolności systemu dla spełnienia wymagań klientów

·            identyfikować poziom reakcyjny, prewencyjny i proaktywny w firmie

 

Uczestnik dowiaduje się:

·         o strukturze funkcjonowania filarów WCM i ich wzajemnym powiązaniu

·         o funkcjonowaniu strategii WCM w istniejącym systemie firmy

·         do czego prowadzi właściwa kultura organizacji

·         dlaczego klienci oczekują wdrożenia WCM w firmach swoich dostawców

·         o zsynchronizowanym i synergicznym działaniu Filarów WCM

·         dlaczego warto wykreować jeden, skuteczny system w firmie z wykorzystaniem istniejących programów zarządzania

·         dlaczego się nie udaje?

Adresaci

·       Dyrektorzy firm produkcyjnych

·       Członkowie zarządu w firmach

·       Właściciele firm każdej branży i wielkości

To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania