Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

 • Zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności pomiarów.
 • Poznanie metody szacowania niepewności uznanej przez wszystkie międzynarodowe organizacje metrologiczne.
 • Pokazanie możliwości weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych dla realizowanych zadań pomiarowych.

Symbol szkolenia

UG-P

Terminy i miejsce

20 - 21 grudnia 2022
do rozpoczęcia pozostało 19 dni 17 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
01 - 02 lutego 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 17 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
02 - 03 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 1 dzień
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
05 - 06 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 6 miesięcy 4 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Podstawowe pojęcia związane z pomiarem wg „Międzynarodowego słownika podstawowych i ogólnych terminów Metrologii”, GUM 1996 (odpowiednik „VIM”).
2. Metody pomiarowe i ich wpływ na szacowanie niepewności.
3. Metody szacowania niepewności pomiarowych:
 • źródła błędów i niepewności pomiarów,
 • sposoby eliminacji lub kompensacji błędów systematycznych,
 • obliczanie niepewności standardowej metodą typu A,
 • obliczanie niepewności standardowej metodą typu B,
 • obliczanie niepewności złożonej.
4. Graficzna interpretacja niepewności.
5. Określanie niepewności rozszerzonej.
6. Przykłady wyznaczania niepewności dla różnych przypadków występujących w metrologii wielkości geometrycznych (długości i kąta).
7. Dyskusja nad przykładami.
8. Metodyka tworzenia budżetu niepewności.
 
Ćwiczenia:
 • Wyznaczanie niepewności pomiaru dla wybranych zadań pomiarowych z obszaru metrologii wielkości geometrycznych.
 • Rozwiązywanie zadań w zespołach.
 • Dyskusja.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

 • Zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności pomiarów.
 • Praktyczne szacowanie niepewności pomiarów dokonywanych z pomocą suwmiarek, mikrometrów, czujników do pomiarów geometrycznych jest każdorazowo włączone do zajęć i kursant nie powinien mieć kłopotów z późniejszym szacowaniem w zakładzie pracy.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 

Adresaci

 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno – pomiarowymi w przedsiębiorstwie,
 • osoby z nadzoru technologicznego (technolodzy, kierownicy),
 • personel związany z Zarządzaniem Jakością.

Zastosowanie

Niepewność pomiaru jest parametrem, który ma być obligatoryjnie podawany w wielu dokumentach z pomiarów np. w świadectwach wzorcowania, w procedurach walidacji metod i przyrządów pomiarowych, w protokołach oceny zgodności wyrobu z wymaganiami itp. 
Z uwagi na znaczenie informacji o niepewności (jest ona parametrem jakości pomiaru) sposób jej szacowania nie może być dowolny, ale zgodny z międzynarodowymi dokumentami takimi jak: "Przewodnik ISO wyrażania niepewności pomiaru" wydany przez GUM, EA 4/02, ISO 14253-2, i inne bardziej szczegółowe normy. 
W celu wiarygodnego oszacowania niepewności konieczne jest opanowanie podstaw tworzenia budżetu niepewności i obliczania składowych tworzących ten budżet. 
Podstawą jest tu wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, znajomość fizycznych modeli dla zjawisk towarzyszących procesowi pomiaru i doświadczenie w pomiarach. 
Celem szkolenia jest nauczenie pracowników reguł postępowania przy szacowaniu niepewności pomiarów z przeznaczeniem do stosowania w obszarze produkcji wyrobów, kalibracji, w badaniach laboratoryjnych (zwłaszcza jednostek akredytowanych) i zarządzania pomiarami.

Opinie użytkowników

17.18.10.2019 r. "Trener chętnie angażował się w rozwiązywanie rzeczywistych problemów grupy."
16-17.05.2019 r. "Bardzo duża wiedza prowadzącego szkolenie."
06-07.12.2018 r. "Wysoka wiedza trenera."
17-18.09.2018 r. "Profesjonalne podejście do tematyki."
17-18.09.2018 r. "Wysoka wiedza trenera."
26-27.07.2018 r. "Duża wiedza prowadzącego szkolenie."
14-15.12.2017 r. "Wysoki poziom wiedzy prowadzącego."
14-15.12.2017 r. "Duża wiedza trenera."
28-29.09.2017 r. "Ciekawy temat, prowadzący zna się na rzeczy."
22-23.12.2016 r. "Duże doświadczenie trenera."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

p.o. Kierownika Działu Szkoleń i Konsultacji

Dokumenty do pobrania