Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UG-P

Niepewność pomiaru - metodyka szacowania wg ISO i VDA5

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności pomiarów.
 • Poznanie metody szacowania niepewności uznanej przez wszystkie międzynarodowe organizacje metrologiczne.
 • Pokazanie możliwości weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych dla realizowanych zadań pomiarowych.

Symbol szkolenia

UG-P

Terminy i miejsce

11 - 12 lipca 2024
do rozpoczęcia pozostało 22 dni 11 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
12 - 13 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 23 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
14 - 15 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 25 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Podstawowe pojęcia związane z pomiarem wg „Międzynarodowego słownika podstawowych i ogólnych terminów Metrologii”, GUM 1996 (odpowiednik „VIM”).
2. Metody pomiarowe i ich wpływ na szacowanie niepewności.
3. Metody szacowania niepewności pomiarowych:
 • źródła błędów i niepewności pomiarów,
 • sposoby eliminacji lub kompensacji błędów systematycznych,
 • obliczanie niepewności standardowej metodą typu A,
 • obliczanie niepewności standardowej metodą typu B,
 • obliczanie niepewności złożonej.
4. Graficzna interpretacja niepewności.
5. Określanie niepewności rozszerzonej.
6. Przykłady wyznaczania niepewności dla różnych przypadków występujących w metrologii wielkości geometrycznych (długości i kąta).
7. Dyskusja nad przykładami.
8. Metodyka tworzenia budżetu niepewności.
 
Ćwiczenia:
 • Wyznaczanie niepewności pomiaru dla wybranych zadań pomiarowych z obszaru metrologii wielkości geometrycznych.
 • Rozwiązywanie zadań w zespołach.
 • Dyskusja.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

 • Zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności pomiarów.
 • Praktyczne szacowanie niepewności pomiarów dokonywanych z pomocą suwmiarek, mikrometrów, czujników do pomiarów geometrycznych jest każdorazowo włączone do zajęć i kursant nie powinien mieć kłopotów z późniejszym szacowaniem w zakładzie pracy.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 

Adresaci

 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno – pomiarowymi w przedsiębiorstwie,
 • osoby z nadzoru technologicznego (technolodzy, kierownicy),
 • personel związany z Zarządzaniem Jakością.

Zastosowanie

Niepewność pomiaru jest parametrem, który ma być obligatoryjnie podawany w wielu dokumentach z pomiarów np. w świadectwach wzorcowania, w procedurach walidacji metod i przyrządów pomiarowych, w protokołach oceny zgodności wyrobu z wymaganiami itp. 
Z uwagi na znaczenie informacji o niepewności (jest ona parametrem jakości pomiaru) sposób jej szacowania nie może być dowolny, ale zgodny z międzynarodowymi dokumentami takimi jak: "Przewodnik ISO wyrażania niepewności pomiaru" wydany przez GUM, EA 4/02, ISO 14253-2, i inne bardziej szczegółowe normy. 
W celu wiarygodnego oszacowania niepewności konieczne jest opanowanie podstaw tworzenia budżetu niepewności i obliczania składowych tworzących ten budżet. 
Podstawą jest tu wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, znajomość fizycznych modeli dla zjawisk towarzyszących procesowi pomiaru i doświadczenie w pomiarach. 
Celem szkolenia jest nauczenie pracowników reguł postępowania przy szacowaniu niepewności pomiarów z przeznaczeniem do stosowania w obszarze produkcji wyrobów, kalibracji, w badaniach laboratoryjnych (zwłaszcza jednostek akredytowanych) i zarządzania pomiarami.

Opinie użytkowników

"Trener chętnie angażował się w rozwiązywanie rzeczywistych problemów grupy.""Bardzo duża wiedza prowadzącego szkolenie.""Wysoka wiedza trenera.""Profesjonalne podejście do tematyki.""Wysoki poziom wiedzy prowadzącego."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania