Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
WZC-WN

Wzorcowanie wag nieautomatycznych

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

 • Zdobycie przez Uczestników wiedzy w zakresie wzorcowanie wag nieautomatycznych oraz kompetencji pozwalających na wewnętrzne wzorcowanie i/lub sprawdzanie powyższych przyrządów pomiarowych.
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej dobór wzorców pomiarowych i opracowanie instrukcji wzorcowania.

Symbol szkolenia

WZC-WN

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wymagania systemów zarządzania jakością w zakresie wzorcowania i sprawdzania wyposażenia pomiarowego oraz wymagania stawiane laboratoriom wewnętrznym (PN-EN ISO 9001, ISO/TS 16949, PN-EN ISO 10012, PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 22000) – przegląd wymagań.
2. Wzorcowanie i jego praktyczne znaczenie (wzorcowanie i świadectwo wzorcowania, praktyczne znaczenie wzorcowania, sprawdzanie, kalibracja, adiustacja, weryfikacja, walidacja).
3. Hierarchiczny układ sprawdzeń, a spójność pomiarowa (hierarchiczne układy sprawdzeń, pojęcie spójności pomiarowej, sposoby zapewnienia spóności pomiarowej podczas wzorcowań i sprawdzań, polityka PCA dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej, miara materialna, wzorzec pomiarowy, wzorce definiowalne i ustalone umownie, etalony).
4. Interpretacja wyniku wzorcowania według PN-EN ISO 14253-1.
5. Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych (terminologia, charakterystyki metrologiczne wag, klasyfikacja wag, błędy graniczne dopuszczalne, wzorce stosowane do wzorcowania).
6. Wzorcowanie vs Legalizacja wag nieautomatycznych z punktu widzenia wymagań systemów zarządzania jakością (różnica pomiędzy wzorcowaniem a legalizacją, podstawy metrologii prawnej).
7. Wzorcowanie wag (procedura wzorcowania, opracowanie zapiski wzorcowania, szacowanie budżetu niepewności, opracowanie świadectwa wzorcowania, przypisanie klasy dokładności, opracowanie instrukcji wzorcowania).

Ćwiczenia:
 • Analiza świadectw wzorcowania pod kątem ich wiarygodności i zapewnienia spójności pomiarowej (zapewnienia spójności pomiarowej i zgodności z PN-EN ISO 9001:2009, ISO/TS 16949:2009, PN-EN ISO/IEC 17025:2005).
 • Wyznaczanie błędów pomiaru oraz ich interpretacja według wyspecyfikowanych wymagań. Wykorzystanie wymagań normy PN-EN ISO 14253-1.
 • Opracowanie zakresu działania laboratorium wewnętrznego.
 • Opracowanie instrukcji wzorcowania.
 • Wzorcowanie wag, opracowanie zapiski z wzorcowania.
 • Szacowanie budżetu niepewności pomiaru.
 • Opracowanie świadectwa wzorcowania.
 • Orzekanie o zgodności z wymaganiami, przypisanie klasy dokładności wzorcowanej wagi.
 • Wykonywanie pomiarów przy użyciu wagi – określenie dokładności pomiaru.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie: 
 
 • prawidłowo wzorcował przyrządy pomiarowe, 
 • prawidłowo dobierał wzorce pomiarowe, 
 • samodzielnie opracowywał instrukcje wzorcowania,
 • poprawnie interpretował wynik pomiaru i wzorcowania,
 • podejmował słuszne decyzje o zgodności lub niezgodności wyposażenia pomiarowego z wymaganiami, 
 • wiedział co to jest niepewności pomiaru i jakie są sposoby jej szacowania. 

Adresaci

 • personel laboratoriów metrologicznych i izb pomiarowych,
 • osoby zajmujące się doborem wyposażenia pomiarowego, 
 • osoby zajmujące się nadzorowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów, 
 • osoby zajmujące się pomiarami, 
 • osoby zajmujące się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych, 
 • pełnomocnicy systemów zarządzania jakością.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania