Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
VDA 2-ONL

Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA) wg VDA 2 2020 - szkolenie online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Cele szkolenia:         

·         Poznanie zasad zatwierdzania wyrobów do produkcji seryjnej.

·         Zrozumienie przebiegu procesu zatwierdzania.

·         Analiza różnic "gap analysis" pomiędzy VDA2 2020 i starą wersją VDA 2 2012 dla efektywnego wykorzystania doświadczeń z poprzednich PPA.

·         Zapoznanie się z wymaganymi elementami w zakresie porozumienia PPA i sposobem ich przedstawiania

·         Zaprezentowanie i zrozumienie zasad i celu składania oceny i raportu PPA.

·         Poznanie wymagań dotyczących powiadomienia klienta o zmianach.

·         Przybliżenie i ułatwienie procesu PPA dla firm pracujących wg PPAP, poprzez porównanie dowodów wymaganych do zatwierdzenia procesu produkcyjnego i produktu w ramach PPA i PPAP

 

Symbol szkolenia

VDA 2-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

·         Cel i zakres zastosowania procedury akceptacji procesu produkcyjnego i wyrobu PPA

·         Analiza różnic pomiędzy VDA2 2020 i VDA2 2012

·         Rozpoczęcie procedury PPA

·         Procesy specjalne:

o    Zastosowanie wielu kroków

o    Małe serie

o    Postępowanie z wariantami wyrobu

·         Planowanie i uzgodnienia w zakresie PPA Agreement ( grupy wyrobów, warianty, kroki, rekwalifikacja)

·         Kolejność realizacji procedury PPA

·         Wykonanie procedury PPA (akceptacja procesu produkcyjnego/ produktu, dokumentacja i odstępstwa, zatwierdzenie przez klienta)

·         Typowe i opcjonalne składowe dokumentacji PPA wg. VDA2 2020 np.

o    Porozumienie z klientem - zawartość PPA i przedłożenia

o    Ocena PPA

ü  Lista elementów projektowania produktu/ procesu produkcyjnego

ü  Lista elementów walidacji produktu/ procesu produkcyjnego

ü  Grupy/ rodziny części

ü  Decyzja klienta

o    Wyniki kontroli dotyczące wyrobu

o    Wyniki kontroli dotyczące procesu produkcyjnego

o    Ocena własna wyrobu (np. wymiary, materiał, funkcja, jakość powierzchni, zdolność montażu, status łańcucha dostaw PPA)

o    Ocena własna procesu produkcyjnego (narzędzia, wyposażenie do testów, wydajność, rozwiązania logistyczne)

o    Dowody walidacji produktu w stosunku do wymagań specyfikacji technicznych uzgodnionych z klientem

o    Dowody na walidację procesu produkcyjnego

o    Ocena przez klienta

  • Deklaracja materiałów składowych
  • Kontrola wymiarowa i testy funkcjonalności
  • Historia części
  • Zastosowanie matrycy zdarzeń inicjujących Trigger Matrix
  • Porównanie PPA a PPAP

 

Ćwiczenia:

·         Dowody jakie mają zastosowanie do produktu, procesu produkcyjnego i oprogramowania, i rodzaje przedłożenia

·         Porozumienie w zakresie procedury PPA, zawartość, analiza przypadków  

·         Nowe elementy wymagane w ramach procedury PPA

·         Samoocena organizacji w zakresie produktu i procesu produkcyjnego

·         Przygotowanie dokumentu oceny PPA

·         Tworzenie dokumentacji dedykowanej dla produktu i procesu produkcyjnego

·         Dokumentacja PPA dla oprogramowania (opcjonalnie dla firm tworzących oprogramowanie)

·         Historia zmian konstrukcyjnych części (Part history)

·         Zastosowanie matrycy zdarzeń inicjujących, różne przypadki w zakresie obowiązku informowania klienta lub przedłożenia dokumentacji PPA

·         Porównanie wymagań PPA i PPAP

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Praktyczna wiedza i skuteczne przeprowadzanie w organizacji procesu zatwierdzania produktu do produkcji seryjnej wg VDA 2 2020

·         Efektywne podejście w zakresie planowania i koordynacji procesu PPA oraz przygotowanie do auditów w tym zakresie

·         Uzyskanie wiedzy w zakresie rozwoju/ zapewnienia jakości dostawców SQA, SQD wspierających proces PPA

·         Nabycie umiejętności przygotowania dowodów i przygotowania dokumentacji do zatwierdzania procesu produkcyjnego i produktu przez klienta wg VDA 2020

·         Wiedza dotycząca wymagań aktualizacji dokumentacji PPA przy zmianach z zastosowaniem matrycy zdarzeń inicjujących

Metodyka

Ćwiczenia prowadzone na oryginalnych dokumentach udostępnionych przez VDA w wersji angielskiej lub przetłumaczonej na język polski. W trakcie prezentacji będą realizowane ankiety w celu weryfikacji efektywności procesu szkoleniowego.

Adresaci

·         Osoby uczestniczące w procesie nowych uruchomień, które zajmują się zatwierdzaniem produktu i procesu produkcyjnego

·         Liderzy projektów

·         Pracownicy działów zakupów w zakresie rozwoju/ zapewnienia jakości dostawców SQA, SQD

·         Technolodzy

·         Inżynierowie produkcji

·         Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości

·         Kierownicy działów jakości

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania