Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZP-ZD-ONL

Zdalne zarządzanie projektami- szkolenie online

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

Cykl szkoleń on-line w zakresie Project Management ma za zadanie profesjonalne przygotowanie do planowania, realizacji projektów i, co bardzo istotne, uczenia się organizacji w oparciu o wykonywane przedsięwzięcia, szczególnie zdalne – on-line.

Symbol szkolenia

ZP-ZD-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Moduł 1

 • Integracja zespołów, wstęp, definicja projektu a procesu
 • Metodyka zarządzania projektami: PRINCE 2, PMI, czy własna? Rozwiązanie problemów z wyborem właściwej metodyki Project Management
 • Planowanie projektów organizacyjnych
 • Kryteria wyboru projektów

Moduł 2

 • Pojęcia: cele, zakres, budżet, harmonogram, ryzyko, udziałowcy i interesariusze projektu
 • Formułowanie Karty (Mapy) projektu obejmującej wymagania
  • Celu projektu zgodny z metodyką SMART
  • Zakresu projektu
  • Harmonogramu projektu i niezbędnych zasobów – oczekiwanych i mierzalnych produktów projektu punktu widzenia uczestników projektu
  • Analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004

Moduł 3:

 • Role w zespole, identyfikacja kluczowych członków zespołu, kryteria doboru, rola lidera
  • Różnica między grupą a zespołem
  • Psychologia pracy zespołowej
  • Test Mereditha-Belbina - wnioski do doskonalenia

Moduł 4:

 • Uczestnicy, w praktyce warsztatowej, planują projekt dla własnej organizacji:
  • Określają cele wytypowanego projektu, wskazują oczekiwane rezultaty i wymagane produkty projektu
  • Tworzą Kartę (Mapę) projektu w programie Xmind i wyciągają wynikające
   z niej wnioski
  • Wizualizują strukturę projektu wykorzystując do tego technikę mind mappingu

Moduł 5:

 • Określenie niezbędnych zadań do wykonania i ułożenie z nich harmonogramu
 • Przyporządkowanie zasobów dla poszczególnych etapów projektu
 • Określenie kamieni milowych i metody oceny skuteczności realizacji projektu
 • Określenie ścieżki krytycznej projektu

Moduł 6:

 • Opracowanie budżetu projektu w PLN z uwzględnieniem jakości, ścieżki krytycznej, wszelkich kosztów - zasobów materialnych i wirtualnych, także maszynogodzin oraz roboczogodzin
 • Dokonanie analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 oraz diagramu Ishikawy i załączenie do mapy projektu

Moduł 7:

 • Określenie sposobu oceny skuteczności i efektywności realizowanych w firmie projektów organizacyjnych

Moduł 8:

 • Podsumowanie, rozdanie certyfikatów, wypełnienie ankiet
 • Przesłanie drogą milową opracowanej mapy zarządzania projektami

Rezultaty szkolenia

 • Opracowana mapa zarządzania projektami w programie Xmind, czyli gotowa, spisana metodyka do zarządzania każdym projektem w organizacji
 • Opracowany podczas szkolenia jeden wybrany, wspólny projekt na każdy zespół lub opracowane osobne projekty w każdej grupie
 • Rozpoznane role w zespołach projektowych poprzez test psychologiczny Mereditha-Belbina (każdy uczestnik wie, w jakiej roli sprawdza się najlepiej podczas pracy zespołowej przy projekcie)
 • Przeszkolenie z programów służących do zarządzania projektami: GanttProject, Xmind (metoda mind mappingu)
 • Samodzielność, kompetencja i wiedza w temacie zarządzania projektami po odbytym szkoleniu

Korzyści dla uczestnika

 • Przygotowanie praktyczne do natychmiastowego zaangażowania się w projekt
 • Możliwość użycia wiedzy w projektach inwestycyjnych, sprzedażowych, kosztowych
 • Opanowanie pakietu narzędzi: od metodycznych, przez podstawowe wsparcie informatyczne, po praktyczną dokumentację projektową

Metodyka

dyskusja, warsztaty, ćwiczenia, praca z oprogramowaniem, sesje refleksyjne

Adresaci

 • Kierownicy projektów,
 • Liderzy wdrażania zmian,
 • Członkowie Grup KAIZEN,
 • Członkowie zespołów projektowych,
 • Kierownictwo wyższego szczebla,
 • Szefowie biur projektów

Zastosowanie

Cykl szkoleń z Project Management ma za zadanie profesjonalne przygotowanie do planowania, realizacji projektów i, co bardzo istotne, uczenia się organizacji w oparciu o wykonywane przedsięwzięcia, szczególnie zdalne, online.

W odróżnieniu od innych porównywalnych usług dostępnych na rynku szkoleniowym, oferowany zbiór programów skupia się głównie na pozyskaniu praktycznego know-how możliwego do natychmiastowego zastosowania w pracy zawodowej.

Oprócz przygotowania cyklu szkoleniowego w oparciu o jedną z wiodących metodyk, zawarto w nim także konkretny zbiór praktycznych narzędzi. Szkolenia zdalne prezentują warsztatowo kolejne etapy pracy kierownika projektu, liderów wdrażania zmian, grup KAIZEN i członków zespołów. Przedstawiamy i używamy kompletnej dokumentacji projektowej z wykorzystaniem technik mind mapping'u, jak również ćwiczymy zastosowanie konkretnych narzędzi informatycznych. W codziennej praktyce taki styl pracy pozwala zaoszczędzić wiele kosztownego czasu.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania