Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTB-P

Minitab dla początkujących

Minitab

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności technicznych obsługi programu Minitab. 
 • Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania programu Minitab w przeprowadzaniu analiz w zakresie statystyki podstawowej, statystycznego sterowania procesem (SPC), analizy systemów pomiarowych (MSA), wybranych statystycznych narzędzi doskonalenia procesu (testy, ANOVA, wstęp do DOE). 
 • Poznanie narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych. 
 • Usprawnienie procesów decyzyjnych w firmie.
 • Skuteczniejsza praca zespołów realizujących projekty doskonalące.

Symbol szkolenia

MTB-P

Terminy i miejsce

20 - 21 czerwca 2024 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 13 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
29 - 30 lipca 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
22 - 23 sierpnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 2 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
26 - 27 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 6 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
30 - 31 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do obsługi programu Minitab: interfejs użytkownika, arkusze danych, typy danych, definiowanie i praca z projektami, zarządzanie projektem (menadżer projektu), eksport/import danych, definiowanie folderów użytkownika, dostosowanie pasków narzędzi, praca z makrami, wykorzystanie Asystenta. 
2. Podstawowa statystyczna analiza danych – parametry opisowe (miary położenia, rozrzutu. pozycji, kształtu), identyfikacja wyników izolowanych (testy Grubbsa, Dixona), prezentacja graficzna: wykresy indywidualnych wartości, pudełkowy, histogram (rozkład empiryczny), rozkład empiryczny vs. rozkład teoretyczny. 
3.  Rozkład normalny – regułą trzech odchyleń standardowych, graficzny test normalności, test Andersona-Darlinga. 
4.   Narzędzia rozwiązywania problemów: wykres Pareto-Lorentza, diagram przyczynowo-skutkowy, przedział tolerancji naturalnej. 
5.  Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – ocena zdolności procesu (rozkład normalny/inny od normalnego), karty kontrolne Shewharta (dane mierzalne: kart Xśr-R, Xśr-S, X-MR, ocena alternatywna – karty p, np., c, u). 
6.  Analiza systemów pomiarowych (MSA) – ocena powtarzalności i odtwarzalności (metoda średniej i rozstępu ARM, metoda analizy wariancji ANOVA), MSA w przypadku kwalifikacji atrybutowej – zgodność ocen, współczynnik kappa Cohena. 
7.  Weryfikacja hipotez statystycznych – podstawowe testy statystyczne – test dla średniej, test na porównanie dwóch średnich, test dla wariancji, test na porównanie dwóch wariancji, test dla frakcji, test na porównanie dwóch frakcji. 
8.  Podstawy analizy wariancji ANOVA – graficzna prezentacja zmienności (multi-vari plot), jednoczynnikowa ANOVA. 
9.  Podstawy analizy regresji i korelacji – współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, regresja liniowa. 
10.   Wprowadzenie do planowania eksperymentów (DOE).
 
 
 
Przeczytaj także artykuł: Jakie zmiany wprowadza nowa wersja?

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się: 
 • Wybranych narzędzi statystycznych umożliwiających dogłębną analizę codziennych problemów zakładu. 
 • Wybranych narzędzi ułatwiających prezentację otrzymywanych danych. 
 • Zastosowania narzędzi usprawniających proces decyzyjny w firmie.

Adresaci

 • pracownicy działów jakości, kontroli, produkcji, 
 • uczestnicy projektów doskonalących.

Opinie użytkowników

"Ogromna wiedza trenera, oparta na doświadczeniu z przemysłu. Gotowość do odpowiedzi na każde pytanie. Poprawna forma wypowiedzi, wysoka kultura osobista."
"Bardzo pozytywnym aspektem szkolenia było omawianie teorii, nim przeszło się do ćwiczeń. Pozwala to na pełne zrozumienia wykonywanych analiz."
"Bardzo fachowe prowadzenie kursu. Prowadzący z ogromną wiedzą teoretyczną ale też praktyczną. Jestem bardzo zadowolony."
"Bardzo fachowy i kompetentny prowadzący."
"Prowadzący bardzo komunikatywny i fachowy."
"Duża wiedza prowadzącego na temat programu i jego zastosowania do różnych funkcji."
"Niespotykana wiedza trenera w/w temacie."
"Bardzo dobra komunikacja z trenerem. Super podejście trenera do szkolenia i szkolących."
"Bardzo dobre szkolenie ze świetnym prowadzącym."
"Bardzo dobry kontakt trenera z uczestnikami. Fachowość prowadzącego szkolenie."
"Prowadzący bez wątpienia ma wiedzę i pasję do pracy z danymi."
"Trener w sposób profesjonalny przekazuje ogrom wiedzy i doświadczenie."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2750.00 zł netto
3382.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania