Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
A-VDA 6.3

Audytor procesu według wymagań VDA 6.3 z uwzględnieniem aktualizacji w 2023 r.

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Nabycie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie przeprowadzania audytów procesów w oparciu o wymagania podręcznika VDA 6.3, a w tym:

· Planowanie audytów

· Przeprowadzanie analizy potencjału dostawców dla wyboru nowych dostawców;

· Realizacja audytów u dostawców lub audytów wewnętrznych procesów

Omówienie zmian podręcznika VDA 6.3 v4 względem wersji 3 z roku 2016.  

Zapoznanie uczestników z firm audytowanych przez klientów z zasadami audytów VDA 6.3 w celu możliwości optymalnego przygotowania się do audytów i uczestniczenia w nich.

Symbol szkolenia

A-VDA 6.3

Terminy i miejsce

23 - 25 października 2023
do rozpoczęcia pozostało 20 dni 5 godzin
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
22 - 24 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 19 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
13 - 15 grudnia 2023
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 10 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.      Przegląd wymagań w firmie produkcyjnej branży automotive - ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych dla audytu procesów

2.      Ogólne zasady / zalecenia dla audytowania wynikające z normy ISO 19011

3.      Dobre praktyki i kluczowe dokumenty i sytuacje ważne pod kątem przeprowadzania audytu procesu

4.      Podejście Procesowe – zasady i uwzględnienie przy planowaniu i realizacji audytu

5.      Rodzaje audytów oraz ich podobieństwa i różnice (I, I strony, procesów, SZJ, wyrobu)

6.      Kompetencje audytorów wg wymagań normy VDA (audytor wewnętrzny, audytor u dostawcy)

7.      Techniki audytowania – kompetencje miękkie audytorów w procesie audytowania.

8.      Kiedy audytować - planowanie audytów procesów I i II strony, 3 letni program / harmonogram audytów

9.      Planowanie audytu VDA 6.3:

· u nowego dostawcy - na zasadzie Analizy Potencjału (P1)

· pełnego audytu procesów (P2-P7)

10.  Realizacja audytu:

· zadawanie pytań z wykorzystaniem Katalogu Pytań

· wykorzystanie dokumentów firmy w konkretnej branży firmy audytowanej

· gromadzenie dowodów (ISO 19011)

· sporządzanie zapisów i dopytywanie w przypadku sytuacji niejednoznacznych i wątpliwości

11.  Oceny odpowiedzi – dla Analizy Potencjałów oraz P2-P7. Pytania o szczególnym znaczeniu. Reguły degradacji.

12.  Raport z audytu: ocena całkowita audytu, generowanie Raportu oraz Listy działań poaudytowych
z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego i aplikacji dedykowanych VDA 6.3

13.  Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie.

14.  Omówienie zmian podręcznika VDA 6.3 v4 względem wersji 3 z roku 2016

15.  Q&A - pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.


Ćwiczenia:

· Zaplanowanie audytu z uwzględnieniem Podejścia Procesowego

· Przygotowanie listy pytań dla audytu procesu z uwzględnieniem Podejścia Procesowego

· Przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań - ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera.

· Symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu. Analizy przypadków

· Omówienie wyników audytów szkoleniowych - spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie. Zasady realizacji oceny według VDA 6.3.

 

Szkolenie kończy się testem.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Korzyści dla przedsiębiorstwa:

  ·         Wyszkolenie audytorów mogących planować i realizować audyty procesów I i II strony (self-audyty / audyty wewnętrzne i u dostawców)

  ·         Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami z wykorzystaniem audytów procesów - wyboru
  i zatwierdzania dostawców

  ·         Przygotowanie firmy do audytów wg wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA w/g VDA 6.3

                 Przygotowanie firmy do audytów klientów

Adresaci

· Kandydaci na Audytorów wewnętrznych procesów w firmie produkcyjnej;

· Kandydaci na Audytorów procesów u dostawców w firmie produkcyjnej;

· Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców,

audyty u dostawców,

· Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny wg wymagań IATF 16949 współpracujący z klientami niemieckimi

· Audytorzy ISO 9001 - realizujący audyty procesów - I i II strony chcący wykorzystać metodologię VDA 6.3

· Szefowie projektów;

· Pracownicy Działów Jakości;

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2950.00 zł netto
3628.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania