Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
A-VDA 6.3

Audytor procesu według wymagań VDA 6.3 z uwzględnieniem aktualizacji w 2023 r.

Normy, wymagania i audity

Cele szkolenia

Nabycie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie przeprowadzania audytów procesów w oparciu o wymagania podręcznika VDA 6.3, a w tym:

· Planowanie audytów

· Przeprowadzanie analizy potencjału dostawców dla wyboru nowych dostawców;

· Realizacja audytów u dostawców lub audytów wewnętrznych procesów

Omówienie zmian podręcznika VDA 6.3 v4 względem wersji 3 z roku 2016.  

Zapoznanie uczestników z firm audytowanych przez klientów z zasadami audytów VDA 6.3 w celu możliwości optymalnego przygotowania się do audytów i uczestniczenia w nich.

Symbol szkolenia

A-VDA 6.3

Terminy i miejsce

29 - 31 lipca 2024
do rozpoczęcia pozostało 13 dni 3 godziny
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
23 - 25 września 2024
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 7 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
23 - 25 października 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 7 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
25 - 27 listopada 2024
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 9 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
16 - 18 grudnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 3 godziny
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1.      Przegląd wymagań w firmie produkcyjnej branży automotive - ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych dla audytu procesów

2.      Ogólne zasady / zalecenia dla audytowania wynikające z normy ISO 19011

3.      Dobre praktyki i kluczowe dokumenty i sytuacje ważne pod kątem przeprowadzania audytu procesu

4.      Podejście Procesowe – zasady i uwzględnienie przy planowaniu i realizacji audytu

5.      Rodzaje audytów oraz ich podobieństwa i różnice (I, I strony, procesów, SZJ, wyrobu)

6.      Kompetencje audytorów wg wymagań normy VDA (audytor wewnętrzny, audytor u dostawcy)

7.      Techniki audytowania – kompetencje miękkie audytorów w procesie audytowania.

8.      Kiedy audytować - planowanie audytów procesów I i II strony, 3 letni program / harmonogram audytów

9.      Planowanie audytu VDA 6.3:

· u nowego dostawcy - na zasadzie Analizy Potencjału (P1)

· pełnego audytu procesów (P2-P7)

10.  Realizacja audytu:

· zadawanie pytań z wykorzystaniem Katalogu Pytań

· wykorzystanie dokumentów firmy w konkretnej branży firmy audytowanej

· gromadzenie dowodów (ISO 19011)

· sporządzanie zapisów i dopytywanie w przypadku sytuacji niejednoznacznych i wątpliwości

11.  Oceny odpowiedzi – dla Analizy Potencjałów oraz P2-P7. Pytania o szczególnym znaczeniu. Reguły degradacji.

12.  Raport z audytu: ocena całkowita audytu, generowanie Raportu oraz Listy działań poaudytowych
z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego i aplikacji dedykowanych VDA 6.3

13.  Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie.

14.  Omówienie zmian podręcznika VDA 6.3 v4 względem wersji 3 z roku 2016

15.  Q&A - pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.


Ćwiczenia:

· Zaplanowanie audytu z uwzględnieniem Podejścia Procesowego

· Przygotowanie listy pytań dla audytu procesu z uwzględnieniem Podejścia Procesowego

· Przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań - ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera.

· Symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu. Analizy przypadków

· Omówienie wyników audytów szkoleniowych - spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie. Zasady realizacji oceny według VDA 6.3.

 

Szkolenie kończy się testem.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

  Korzyści dla przedsiębiorstwa:

  ·         Wyszkolenie audytorów mogących planować i realizować audyty procesów I i II strony (self-audyty / audyty wewnętrzne i u dostawców)

  ·         Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami z wykorzystaniem audytów procesów - wyboru
  i zatwierdzania dostawców

  ·         Przygotowanie firmy do audytów wg wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA w/g VDA 6.3

                 Przygotowanie firmy do audytów klientów

Adresaci

· Kandydaci na Audytorów wewnętrznych procesów w firmie produkcyjnej;

· Kandydaci na Audytorów procesów u dostawców w firmie produkcyjnej;

· Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców,

audyty u dostawców,

· Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny wg wymagań IATF 16949 współpracujący z klientami niemieckimi

· Audytorzy ISO 9001 - realizujący audyty procesów - I i II strony chcący wykorzystać metodologię VDA 6.3

· Szefowie projektów;

· Pracownicy Działów Jakości;

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

3100.00 zł netto
3813.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania