Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
A-VDA 6.3

Audytor procesu wg VDA 6.3

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

Nabycie kompetencji potwierdzonych certyfikatem w ramach zasad i metod nadzoru audytowego według zasad zrzeszenia VDA według podręcznika VDA 6.3 v.3 z grudnia 2016 r. a w tym:
 • audytów zatwierdzania nowych/potencjalnych dostawców;
 • audytów u dostawców/lub audytów wewnętrznych procesów APQP/PPAP - nadzorowania nowych projektów wdrożeniowych oraz projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych;
 • audytów procesów realizacji produkcji (u dostawców/lub audytów wewnętrznych);
 • audytów u usługodawców.

Szkolenie zakończone jest egzaminem sprawdzającym przyswojenie wiadomości - warunek otrzymania certyfikatu.

Symbol szkolenia

A-VDA 6.3

Terminy i miejsce

12 - 14 września 2022
do rozpoczęcia pozostało 2 miesiące 6 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
28 - 30 listopada 2022
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 22 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień pierwszy:

1. Specyfika wymagań IATF/VDA w branży motoryzacyjnej.
2. Główne wymagania:
 • Podejście Procesowe,
 • Ciągłe Doskonalenie,
 • PDCA.
3. Porównanie specyfiki audytów:
 • wewnętrznych,
 • u dostawców,
 • 3 strony,
 • systemu,
 • procesów produkcyjnych,
 • wyrobów,
 • dla usługodawców,
 • podobieństwa i różnice w kontekście VDA 6.3.
4. Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży Automotive powoływanych przez podręcznik VDA 6.3:
 • specyfikacja IATF 16 949,
 • standardy,
 • normy,
 • podręczniki AIAG i VDA_RGA,
 • narzędzia jakości Core Tools,
 • wymagania klientów,
 • dobre praktyki.
 • Przegląd i omówienie najważniejszych zasad.
5. Model Żółwia – podejście procesowe, analiza ryzyka wg modelu zółwia.
6. Cykl życia produktu wg VDA.
7. Specyficzne wymagania klienta (CSR, VDA) w realizacji audytu procesu.
8. Planowanie audytów VDA 6.3 z podejściem procesowym.
9. Analiza Potencjałów (u dostawców) i audytów wewnętrznych. Omówienie zasad, dobrych praktyk, ćwiczenia w grupach.
10. Omówienie procesów do audytowania w/g VDA 6.3 (P1-P7) oraz zasady korzystania z Katalogu Pytań.
11. Q&A - pytania i odpowiedzi.
 
Dzień drugi:

1. Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3.
2. Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu, zadawania pytań, gromadzenia dowodów, spisywania spostrzeżeń.
3.  Planowanie audytu VDA 6.3:
 • u nowego dostawcy- na zasadzie Analizy Potencjałów,
 • projektowania i przygotowania produkcji (APQP, PPAP; P2-P4),
 • procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych (P5-P7). 
4.  Omówienie zasad, wykorzystanie katalogu pytań, przykładowe interpretacje porad z Katalogu Pytań - ćwiczenia w grupach moderowane przez trenera. 
5. Kompetencje auditorów wg wymagań normy VDA (audytor wewnętrzny, audytor u dostawcy, audytor trzeciej strony).
6. Techniki audyotowania – kompetencje miękkie audytorów w procesie audytowania.
7. Przeprowadzenie audytów szkoleniowych - symulacja audytu na zasadzie ćwiczeń w grupach z scenkami symulującymi odpowiedzi audytowanej strony. Ćwiczenia zapisów spostrzeżeń z audytu. Analizy przypadków.
8. Omówienie wyników audytów szkoleniowych - spostrzeżeń. Klasyfikacja spostrzeżeń. Ocena audytowanych obszarów. Ocena całościowa audytu. Specyficzne odstępstwa przy ocenie. Zasady realizacji oceny według VDA 6.3.
9. Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie.
10. Zasady audytowania dostawców usług: katalog pytań i zasady oceny.
11. Q&A -pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.
 

Dzień trzeci:

Szkolenie kończy sie dwuczęściowym egzaminem: 
 • egzamin pisemny – 3 godziny  
 • egzamin ustny ( analiza przypadku) – 3 godziny 

Kryteria wg których prowadzone jest szkolenie:

 • VDA 6 [Audytowanie - podstawy v.2 - 2009r.],
 • VDA 6.3 [Audyt procesu - APQP/PPAP+produkcja seryjna+serwis], w oparciu najnowszą wersję v.3 z grudnia 2016r.,
 • Podręczniki Core Tools - AIAG (APQP&CP, FMEA, PPAP, SPC, MSA - aktualne, ostatnie wydania),
 • IATF 16949:2016,
 • ISO 19011: 2018.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wyszkolenie osób mogących samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne i u dostawców.Umożliwienie realizacji profesjonalnego nadzoru nad dostawcami - wyboru i zatwierdzania dostawców.Przygotowanie firmy do audytów w/g wymagań klientów niemieckich ze strefy VDA w/g VDA 6.3.Przygotowanie firmy do audytów klientów, certyfikacyjnych oraz nadzoru - pod kątem spełnienia wymagań dotyczących audytów. Przekazanie informacji o wymaganiach klientów niemieckich dotyczących współpracy i dostaw - dla pracowników różnych działów.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane głównie do osób, które nie mają jeszcze uprawnień audytora, a mają uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów wewnętrznych i audytów u dostawców materiałów i usług według VDA 6.3:
 • Osoby, które chcą/mają poznać zasady audytów w/g zaleceń podręcznika VDA 6.3.
 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej.
 • Kandydaci na Audytorów u dostawców materiałów i usług w firmie produkcyjnej.
 • Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, PPAP od dostawców.
 • Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań IATF 16949 - posiadający klientów niemieckich.
 • Audytorzy wewnętrzni ISO 9001 i IATF 16949 - realizujący audyty systemu i procesów produkcyjnych.
 • Szefowie projektów.
 • Pełnomocnicy Zarządów d/s Sytemu Zarządzania w/g IATF 16949.
 • Pracownicy Działów Jakości.
 • Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji.
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2750.00 zł netto
3382.50 zł brutto

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych