Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-CT-P

Core tools – interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Poznanie wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, FMEA, Plany kontroli, SPC, MSA, PPAP pod kątem efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej.
 • Poznanie szczegółowych wymagań dla powiązań w dokumentacji procesu produkcji: Schemat przepływu procesu, FMEA oraz Plan kontroli.

Symbol szkolenia

AW-CT-P

Terminy i miejsce

08 - 09 kwietnia 2024
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 5 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
10 - 11 czerwca 2024
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 7 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 45%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wymagania podręcznika APQP:
 • fazy wdrożenia wyrobu i procesu,
 • identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu,
 • dokumentacja procesu produkcji.

2. FMEA – podstawowe wymagania i błędy:

 • FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje,
 • formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym, rozróżnienie między detekcją a prewencją,
 • identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w PFMEA,
 • dobór wskaźników Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (RPN - Risk Priority Number),
 • projektowanie działań doskonalących - podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż WPR (RPN) – wskaźniki SOD, SO, SD, rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.

3. Plan kontroli – podstawowe wymagania i błędy:

 • plany kontroli i właściwości specjalne - wymagania IATF 16949,
 • wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w podręczniku „APQP” („Advanced Product Quality Planning and Control Plan”, AIAG),
 • wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w IATF 16949:2016.

4. Powiązanie Schematu przepływu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów i najważniejsze błędy.
5. Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC):

 • podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC),
 • podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe,
 • zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk,
 • interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk.

6. Analiza systemu pomiarowego (MSA):

 • wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania,
 • %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej – założenia, interpretacja
  i najczęstsze błędy,
 • Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej – założenia, interpretacja i najczęstsze błędy.

7. Zatwierdzenie części (PPAP):

 • zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości,
 • zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia,
 • przedłożenie do klienta – poziomy dowodów,
 • nadanie statusu PPAP przez klienta,
 • raport 8D jako narzędzia rozwiązywania problemów.

Ćwiczenia:
 • określenie wskaźnika Zagrożenia (Severity),
 • określenie wskaźnika Występowania (Occurrence),
 • określenie wskaźnika Wykrywalności (Detection),
 • określanie konieczności działań zmniejszających występowanie i wykrywalność,
 • powiązanie między schematem przepływu procesu, PFMEA i Planem kontroli,
 • interpretacja wskaźników Cp, Cpk,
 • interpretacja wyników analizy MSA - %GRR, Kappa.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:
 • Prowadził audyt z zastosowania kluczowych narzędzi jakości jak PF, FMEA, CP, MSA i SPC.
 • Pracował z podręcznikami referencyjnymi AIAG.
 • Eliminował błędne metody postępowania, wynikające z rutyny.
 
Uczestnik na szkoleniu dowie się:
 • Jak szukać zgodności w dokumentacji procesu.
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w dokumentacji procesu i jak je wyłapać.
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas audytowania Core Tools.
 • Jak interpretować wskaźniki MSA i SPC.

Metodyka

Zajęcia warsztatowe, prowadzone w oparciu o przykładową dokumentację.Istnieje możliwość pracy na dokumentacji klienta.

Adresaci

 • auditorzy wewnętrzni USI TS 16949, IATF 16949, audytorzy w łańcuchu dostaw,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,
 • członkowie zespołów wdrożeniowych.

Opinie użytkowników

04-05.11.2019 r. "Prowadzący przekazał informacje z praktycznej, prostej i zrozumiałej perspektywy. Doskonałe metafory i przykłady."
20-21.05.2019 r. "Dużo przykładów, możliwość konsultacji w trakcie szkolenia."
04-06.02.2019 r. "Bardzo wysoka wartość merytoryczna szkolenia. Doskonała komunikacja ze szkolącym."
22-23.10.2018 r. "Duża wiedza prowadzącego z zakresu przeprowadzonego szkolenia."
22-23.10.2018 r. "Tematy omówione szeroko i w prosty sposób do zrozumienia."
18-19.10.2018 r. "Super kompetentny prowadzący."
17-18.05.2018 r. "Jasność, przejrzystość przekazywania informacji."
05-06.03.2018 r. "Przystępna forma przekazu informacji."
05-06.03.2018 r. "FMEA i APQP - bardzo dokładnie i jasno wytłumaczone."
05-06.02.2018 r. "Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, bardzo merytorycznie."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zobacz inne szkolenia z tematyki:

Najbliższe szkolenie otwarte:

2300.00 zł netto
2829.00 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania