Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
DFSS

Design For Six Sigma

Six Sigma

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką i narzędziami DfSS. 
 • Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania wybranych narzędzi DfSS. 
 • Określenie możliwości zastosowania metodyki i narzędzi DfSS do warunków przedsiębiorstwa.

Symbol szkolenia

DFSS

Terminy i miejsce

20 - 22 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 14 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
19 - 21 czerwca 2023
do rozpoczęcia pozostało 4 miesiące 13 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 3 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień I 
1. Wprowadzenie do DfSS (0,5h).
 • Geneza programu Six Sigma i Design for Six Sigma. 
 • Istota programu Design for Six Sigma – doskonalenie produktów i wdrażanie innowacji.
 • Korzyści i przykłady zastosowań DfSS. 
2. Istota metodyki DMADV (0,5h). 
 • Metodyka DMADV. 
 • Różnice i związki z metodyką DMAIC. 
 • IDEAS – Identify/Design/Evaluate/Affirm/Scale. 
 • IDOV – Identify/Design/Optimize/Validate. 
 • DMEDI – Define/Measure/Explore/Develop/Implement. 
 • DCCDI – Define/Customer/Concepts/Design/Implement.  
3. Faza 1: Define (3h). 
 
 • Wykonanie Project Charter (ćwiczenie). 
 • Przykład projektu (Uwaga: przykład będzie przedstawiany w układzie kolejnych faz DMADV (od A do Z)). 
 • Zastosowanie EVA® – Value Drivers. 
 • RACI Chart (ćwiczenie). 
 • Budżet projektu. 
 • Analiza stakeholders (ćwiczenie). 
 • Analiza ryzyka. 
 • Kick –off Meeting. 
4. Faza 2: Measure (3h).
 • Identyfikacja klientów i ich potrzeb. 
 • Analizy ABC, portfolio, 5W1H, metody badań (grupy fokusowe, ankietowanie). 
 • Customer Needs Table (ćwiczenie). 
 • Affinity Diagram & Three Diagram ćwiczenie). 
 • Kano model (ćwiczenie). 
 • Analiza hierarchii potrzeb: Analitycal Hierarchy Process AHP (ćwiczenie). 
 • CTQ – Ctitical to Quality. 
 • QFD1 - tablica transformacji potrzeb w CTQ (ćwiczenie). 
 • Design Scorecards. 
 • Dodatek: mierniki Six Sigma (DPMO, ppm, DPU, Field, RTY, cp, cpk, poziom sigma).
Dzień II 
 
5. Faza 3: Analyze (7h). 
 • Identyfikacja i optymalizacja koncepcji projektowej (High-level Design). 
 • Analiza funkcjonalna. 
 • QFD2 – funkcje systemu (ćwiczenie). 
 • Określenie alternatyw (Brainstorming, SCAMPER, Mind Maping, metoda morfologiczna, TRIZ). 
 • Wybór najbardziej skutecznych i efektywnych koncepcji rozwiązań (NGT, Pugh Matrix, ocena wielokryterialna). 
 • Wstęp do planowania eksperymentów DOE: Istota DOE, wybór parametrów, interakcje, planowanie i realizacja eksperymentu. 
 • Wykonanie eksperymentu (ćwiczenie - helikopter). 
 • Przykład zastosowanie DOE (pompa). 
 • Analiza ryzyka – FMEA (ćwiczenie). 
Dzień III 
 
6. Faza 4: Design (4,5h). 
 • Detalizacja koncepcji – rozwój, testowanie i optymalizacja. 
 • QFD3 – projektowanie elementów. 
 • Określanie parametrów i tolerancji (ćwiczenie). 
 • Design for X (Manufacturing & Assembly, Reliability, Service, Environment). 
 • Design Scorecards. 
 • Prototypy (?,ß). 
 • Porównanie alternatywnych rozwiązań – zastosowanie testów statystycznych (ćwiczenie): definiowanie i testowanie hipotez, Test T, test F, Proporcje, Test Chi kwadrat, ANOVA, Two-way ANOVA, General Linear Model, Korelacje, Regresja. 
 • QFD4 – process steps: SIPOC, process diagram, VSM, Spaghetti Diagram. 
7. Faza 5: Verify (2h). 
 • Plan wdrożenia. 
 • Process Monitoring (SPC, Capability). 
 • SOP - Standard Operating Procedures & dokumentacja procesu. 
 • Zarządzanie i dokumentacja projektu DfSS.
 
8. Zakończenie (0,5h).
 • Określenie zasad zastosowania metodyki i narzędzi DfSS w warunkach przedsiębiorstwa.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zaprojektowanie nowych lub restrukturyzację obecnie istniejących procesów, produktów i systemów, które charakteryzują się bardzo wysoką zdolnością realizacji wymagań klientów oraz wysokimi parametrami operacyjnymi; zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu nowego produktu/procesu ograniczając istotnie ryzyko związane z procesem innowacyjnym; realizacja innowacji w przedsiębiorstwie; efektywne wdrożenie zaprojektowanego produktu/procesu; krótsze cykle rozwoju produktu/usługi (od pomysłu do wdrożenia); mniej zmian po okresie pilotażowym; redukcja kosztów gwarancji po wdrożeniu i liczby defektów we wczesnych fazach życia produktu; zwiększenie satysfakcji klientów; kompleksowość procesu projektowania; zwiększenie efektywności w wykorzystaniu zasobów podczas projektowania; łatwiejsza integracja geograficznie oddzielonych osób i grup projektowych.?

Metodyka

prezentacja, przykłady, dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe

Adresaci

 • praktycy Six Sigma Black Belt i Green Belt,
 • osoby projektujące procesy i systemy oraz nowe procesy usługowe, 
 • osoby i zespoły restrukturyzujące systemy oraz procesy produkcyjne i usługowe,
 • osoby realizujące projekty Kaizen oraz Continous Improvment Projects (CIP) w produkcji i w usługach.  

Zastosowanie

DFSS – Design For Six Sigma jest podejściem do projektowania nowego lub przeprojektowania istniejącego produktu i/lub usługi na rynku komercyjnym, pozwalającym na uzyskanie ich wysokiej efektywności od pierwszego dnia. 
Intencją DFSS jest spełnienie oczekiwań Klientów ze zdolnością powyżej 5 Sigma (w założeniu 6 Sigma). 
Oznacza to zdolność nowego produktu/usługi do pełnej realizacji potrzeb klientów z wysoką jakością i niezawodnością. 
Szkolenie przeznaczone jest nie tylko dla praktyków Six Sigma. 
Również dla projektantów nowych procesów, produktów i systemów zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Opinie użytkowników

25-27.11.2019 r. "Trener niezwykle komunikacyjny, przystępny język, zrozumiała treść."
25-27.11.2019 r. "Bardzo dobry kontakt z trenerem. Ciekawe przykłady i anegdoty. "
04-05.07.2019 r. "Znajomość procesów produkcyjnych przez trenera."
17-19.12.2018 r. "Przydatna wiedza, materiał dopasowany do oczekiwań, możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce, otwartość trenera, bardzo sympatyczne nastawienie."
17-19.12.2018 r. "Bardzo duża wiedza prowadzącego."
28-29.05.2018 r. "Ogromne zaangażowanie trenera. Wielkie chęci. Doświadczenie."
28-29.05.2018 r. "Dużo przykładów z przemysłu - praktyczne wykorzystanie."
28-29.05.2018 r. "Elastyczność trenera na propozycje grupy."
28-29.05.2018 r. "Trener posiada ogromną wiedzę na temat, o którym mówił. Przedstawił temat na konkretnych."
18-20.01.2017 r. "Bardzo dobra atmosfera podczas szkolenia. Bardzo kompetentny i miły prowadzący."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2750.00 zł netto
3382.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania