Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KMK

Kompetencje międzykulturowe kadry kierowniczej w zarządzaniu pracownikami zza wschodniej granicy

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

·         Uwrażliwienie międzykulturowe

·         Nabycie wiedzy o różnicach kultur PL, UA i innych krajów

·         Wspólne wypracowanie metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo

·         Czynniki różnicujące, o których należy wiedzieć, aby zadbać o dobrą współpracę

·         Poznanie kultury pracy w Ukrainie i jej wpływ na pracę w różnorodnym zespole

·         Poznanie czynników budujących zaangażowanie pracowników spoza Polski

·         Skuteczne komunikowanie się i zarządzanie pracownikami wywodzącymi się z innych kultur

 

Celem szkolenia jest poprawa skuteczności w zarządzaniu pracownikami z Ukrainy poprzez poznanie kultury ukraińskiej i uwrażliwienie międzykulturowe.

 

Symbol szkolenia

UO-KMK

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

· Wybrane informacje dotyczące Ukrainy oraz ich wpływ na zarządzanie zespołem

· Kultura – pojęcie, elementy, różnice kulturowe

o Kultura – ukryte schematy

o Zmiany życiowe związane z kulturowym przemieszczeniem się

o Elementy kształtujące indywidualny profil jednostki

· Szok kulturowy i zasady funkcjonowania w międzykulturowym środowisku zawodowym

o Fazy szoku kulturowego – charakterystyka

o Kluczowe momenty wdrażania pracownika zza wschodniej granicy do polskiego zespołu

o Strategie akulturacji

· Komunikacja międzykulturowa

o Co utrudnia, a co wspiera komunikację?

o Rola stereotypów w kontaktach międzykulturowych

o Stereotypy – źródła i funkcje

o Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja – różnice

· Problematyka, dobre praktyki i wypracowanie rozwiązań

· Podsumowanie i praca na przykładach uczestników

o Integracja wiedzy i teorii na tematy międzykulturowe

o Wspólne wypracowanie skutecznych metod zarządzania zespołem różnorodnym kulturowo – praca w grupach

· Konflikty

o Konflikty w wielokulturowych zespołach – rodzaje i poziomy konfliktów

o Style reakcji na konflikt – autodiagnoza – model stylów reagowania na konflikt

o Koło konfliktów Moore’a

o Zastosowanie metodologii „Dialogu norweskiego” w pracy nad sytuacją konfliktową

o Inne techniki wspomagające skuteczne rozwiązywanie konfliktów (np. negocjacje oparte na zasadach, Święty MIkołaj, oczami niezależnego fachowca)

o Praca na case’ach

Ćwiczenia:

o Karta pracy – etapy szoku kulturowego – praca indywidualna; odwołanie się do doświadczenia uczestnika celem uwrażliwienia na stan, w jakim przebywa osoba na poszczególnych etapach szoku kulturowego

o Case study – wywiady międzykulturowe – praca w grupach z prezentacją na forum, wypracowanie umiejętności określania strategii akulturacji, na bazie tego delegowanie zadań i przydzielanie pracownika do zespołu

o Zebranie obaw, pytań, trudności i wypracowanie rozwiązań; praca grupowa

o Fazy zespołu w połączeniu z adaptacją – praca i omówienie w grupach

o Stereotypy – uwrażliwienie międzykulturowe; praca na forum

o Albatros – uwrażliwienie międzykulturowe; scenka międzykulturowa z omówieniem

o Dania – uwrażliwienie na różnice i podobieństwa wewnątrzgrupowe

o Ćwiczenia ruchowe, wprowadzające do tematu (chodzenie z unikaniem, Overload, integracja 1,2,3)

o Test – autodiagnoza – style reakcji na konflikt

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po warsztacie:

·         poddaje refleksji własną kompetencję międzykulturową i wzajemną komunikację oraz sposób kierowania różnorodnym zespołem

·         zdobył nowe umiejętności komunikacyjne

·         poznał metody analizy istoty konfliktu oraz możliwe rozwiązania

·         wziął udział w ćwiczeniach praktycznych na przykładzie konkretnych sytuacji konfliktowych

·         posiada pakiet wiedzy o mechanizmach adaptacyjnych oraz potrafi korzystać z niej w codziennej pracy

·         dysponuje informacjami o wpływie różnic kulturowych na współpracę w zespole i efektywność w pracy

·         efektywniej komunikuje się z przedstawicielami różnych obszarów kulturowych

·         potrafi dostosować swój styl komunikacji do stylu osoby z innego obszaru kulturowego

·         ma wypracowane własne metody budowania międzykulturowego środowiska pracy umożliwiającego zmniejszenie rotacji i wykorzystanie potencjału różnorodności.

Metodyka

Warsztaty prowadzone są przez trenera-praktyka ukraińskiego pochodzenia, który integruje wiedzę oraz wykorzystanie ćwiczeń, metody storytellingu i dramy w pracy z grupą. 

Adresaci

·         Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

·         Dla kadry zarządzającej, HR

Zastosowanie

 

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania