Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Komputer Moja Wizytówka – Jak wdrożyć 5S na komputerze?

Komputer Moja Wizytówka – Jak wdrożyć 5S na komputerze?

18.04.2018
Komputer Moja Wizytówka – Jak wdrożyć 5S na komputerze?

Popularne narzędzie Ciągłego Doskonalenia zazwyczaj wprowadza się na stanowiskach pracy lub biurach, ograniczając się do fizycznej przestrzeni gdzie w prosty sposób można zaobserwować zmiany. Metoda 5S bardzo dobrze sprawdza się również w IT. Poniżej zaproponuję Państwu krótki, przykładowy przewodnik, który może wspomóc we wdrożeniu 5S na dyskach / dyskach sieciowych. Przed rozpoczęciem działań 5S upewnij się, że masz włączoną funkcję Backup’u. Umożliwi to powrót do stanu poprzedniego w przepadku niekontrolowanego lub pochopnego pozbycia się elementów.

Selekcja:

 • Pracę zacznij od usunięcia wszystkich niepotrzebnych ikon, folderów oraz plików ze swojego pulpitu (Wygląd pulpitu świadczy o Tobie).
 • Przejrzyj wszystkie pliki oraz foldery i odpowiedz na pytanie: do czego jest Ci potrzebny dany zasób?... jeśli nie wiesz to:

- Przekaż / prześlij osobie, która może potrzebować danego pliku/folderu;

- Usuń plik/ folder;

- Jeśli jest to istotny dokument, dokonaj archiwizacji we właściwym miejscu.

Wskazówka: Przy sortowaniu plików zacznij od plików najstarszych (przesortuj po dacie utworzenia).

 • Rozważ usunięcie lub archiwizację poczty e-mail starszej niż np. 3 lata… lub dokonaj archiwizacji np. na dyskach zewnętrznych. Archiwizuj pocztę regularnie.

Systematyka oraz Standaryzacja

 • Dane firmowe przechowuj na dyskach sieciowych (zazwyczaj są one chronione i backup’owane w określonych odstępach czasu;
 • Dane prywatne przechowuj na dysku twardym lub na dyskach sieciowych osobistych (jeśli takie są utworzone) – z zastrzeżeniem, że są one przechowywane zgodnie z prawem.
 • Utrzymuj pliki i foldery w wyznaczonych miejscach – na dyskach sieciowych lub na własnym komputerze.
 • Stwórz odpowiednią strukturę folderów. Struktura ta będzie zależna od specyfiki Organizacji, np.
  • Sprawy bieżące – W folderze umieszczaj wszystkie pliki, które wymagają działania w niedalekiej przyszłości;
  • Projekty – W tym folderze organizuj wszystkie pliki, które związane są z realizacją specyficznych projektów;
  • Archiwum – umieszczaj tam wszystkie pliki / foldery, nad którymi już nie pracujesz, jednak z istotnych względów powinny być one zarchiwizowane.
  • Foldery tematyczne – w nich umieszczaj zorganizowane w odpowiedni sposób pliki / podfoldery, np. Reklamacje, Zdjęcia, Filmy, Produkcja, Jakość, itp.
 • Wprowadź standard nazewnictwa folderów i plików, np.
  • Katalogi główne nazywaj zgodnie z ustaloną konwencją:

XX-NAZWA_KATALOGU

gdzie: XX – liczba porządkowa katalogu – np. 01, 02, 03

NAZWA_KATALOGU – nazwa katalogu głównego – np. REKLAMACJE, PERSONEL, SYSTEM_SAP, itp.

lub zgodnie z inną zatwierdzoną konwencją (np. opisaną w procedurach firmowych);

 • W nazwach plików i folderów nie używaj polskich znaków;
 • Zamiast spacji używaj separatora „ _ ”;
 • Przy nazywaniu plików i folderów stosuj litery i cyfry. Unikaj znaków specjalnych (jeśli zasadne).
 • Jeśli używasz daty przy nazewnictwie plików / folderów korzystaj z formatu daty RRRRMMDD – gdzie: RRRR – rok; MM – miesiąc, DD – dzień.

Datę umieszczaj na początku pliku / folderu - ułatwi to filtrowanie / wyszukiwanie plików po dacie.

 • Nazwa pliku powinna być zrozumiał. Całość ścieżki nie powinna przekraczać 260 znaków (przykład ścieżki C:Program Files nazwa_pliku.txt).

Ścieżka o długości powyżej 260 znaków może powodować błędy przy kopiowaniu oraz w procesie odzyskiwania plików / folderów).

Przy nazywaniu plików i folderów stosuj litery i cyfry. Unikaj znaków specjalnych.

 • Chroń swój komputer zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.
 • Nie pozostawiaj komputera bez nadzoru.
 • Chroń swoje hasła dostępowe.
 • Gdy oddalasz się od komputera zablokuj komputer za pomocą skrótu +.

Sprzątanie

Sprzątaj regularnie w zakresie:

 • Czyszczenia monitora, tak aby był wolny od kurzu i innych zanieczyszczeń – stosuj do tego dedykowane środki czystości.
 • Czyszczenie klawiatury, tak aby była wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń – stosuj dedykowane środki czystości oraz sprężone powietrze do przedmuchania przestrzeni między klawiszami. Do czyszczenia nie używaj wody.
 • Jeśli zaobserwujesz niepokojące sytuacje (np. przetarte kable, zapach spalenizny, wibracje, zmieniony odgłos pracy komputera) – poinformuj o tym pracownika Działu IT.
 • Systematycznie przeprowadzaj archiwizację poczty oraz innej dokumentacji. Korzystaj z narzędzia porządkującego Oczyszczanie dysku lub innego dedykowanego oprogramowania.

Samodyscyplina

 • Zdefiniuj czas, w którym będzie systematycznie przeprowadzał powyższe 4 kroki
 • Weryfikuj poprawność działania systemu – włącz zakres 5S na komputerze do zakładowego programu 5S.
 • Wprowadzaj usprawnienia do 5S na Twoim komputerze.

Podobne w kategorii

Modelowe 5S – dlaczego tak trudno to uzyskać?

Modelowe 5S – dlaczego tak trudno to uzyskać?

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Model wskazał za to, że dwie z zaproponowanych cech to cechy niechciane przez klienta. Pierwsza cecha „gdy tracę czas na szukanie rzeczy” wskazywałaby, że efekt segregacji i utrzymania porządku jest dla nas bardzo ważny. Nie lubimy tracić czasu na szukanie, więc wydawałoby się, że nie powinniśmy mieć problemów z zaangażowaniem w systematykę utrzymania porządku wokół siebie. Druga niechciana cecha jest związana z narzucaniem nam zasad jak ten porządek ma u nas wyglądać. Nie lubimy tego, gdy ktoś decyduje o porządku za nas.
21.05.2019
Czytaj więcej