Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Komputer Moja Wizytówka – Jak wdrożyć 5S na komputerze?

Komputer Moja Wizytówka – Jak wdrożyć 5S na komputerze?

18.04.2018
Komputer Moja Wizytówka – Jak wdrożyć 5S na komputerze?

Popularne narzędzie Ciągłego Doskonalenia zazwyczaj wprowadza się na stanowiskach pracy lub biurach, ograniczając się do fizycznej przestrzeni gdzie w prosty sposób można zaobserwować zmiany. Metoda 5S bardzo dobrze sprawdza się również w IT. Poniżej zaproponuję Państwu krótki, przykładowy przewodnik, który może wspomóc w wdrożeniu 5S na dyskach / dyskach sieciowych. Przed rozpoczęciem działań 5S upewnij się, że masz włączoną  funkcję Backup’u. Umożliwi to powrót do stanu poprzedniego w przepadku niekontrolowanego lub pochopnego pozbycia się elementów.

Selekcja:

 • Pracę zacznij od usunięcia wszystkich niepotrzebnych ikon, folderów oraz plików ze swojego pulpitu (Wygląd pulpitu świadczy o Tobie).
 • Przejrzyj wszystkie pliki oraz foldery i odpowiedz na pytanie do czego jest Ci potrzebny dany zasób?...jeśli nie wiesz to:

- Przekaż / prześlij osobie, która może potrzebować danego pliku/folderu;

- usuń plik/ folder;

- Jeśli jest to istotny dokument, dokonaj archiwizacji we właściwym miejscu.

Wskazówka: Przy sortowaniu plików zacznij od plików najstarszych (przesortuj po dacie utworzenia).

 • Rozważ usunięcie lub archiwizację poczty e-mail starszej niż np. 3 lata… lub dokonaj archiwizacji np. na dyskach zewnętrznych. Archiwizuj pocztę regularnie.

Systematyka oraz Standaryzacja

 • Dane firmowe przechowuj na dyskach sieciowych (zazwyczaj są one chronione
  i backup’owane w określonych odstępach czasu;
 • Dane prywatne przechowuj na dysku twardym lub na dyskach sieciowych osobistych (jeśli takie są utworzone) – z zastrzeżeniem, że są one przechowywane zgodnie
  z prawem.
 • Utrzymuj pliki i foldery w wyznaczonych miejscach – na dyskach sieciowych lub na własnym komputerze.
 • Stwórz odpowiednią strukturę folderów. Struktura ta będzie zależna od specyfiki Organizacji. Np.
  • Sprawy bieżące – W folderze umieszczaj wszystkie pliki, które wymagają działania
   w niedalekiej przyszłości;
  • Projekty – W tym folderze organizuj wszystkie pliki, które związane
   są z realizacją specyficznych projektów;
  • Archiwum – umieszczaj tam wszystkie pliki / foldery, nad którymi już nie pracujesz, jednak z istotnych względów powinny być one zarchiwizowane.
  • Foldery tematyczne – w nich umieszczaj zorganizowane w odpowiedni sposób pliki / podfoldery. Np. Reklamacje, Zdjęcia, Filmy, Produkcja, Jakość, itp.
 • Wprowadź standard nazewnictwa folderów i plików, np.
  • Katalogi główne nazywaj zgodnie z ustaloną konwencją:

XX-NAZWA_KATALOGU

gdzie: XX – liczba porządkowa katalogu – np. 01, 02, 03

NAZWA_KATALOGU – nazwa katalogu głównego – np. REKLAMACJE, PERSONEL, SYSTEM_SAP, itp.

lub zgodnie z inną zatwierdzoną konwencją (np. opisaną w procedurach firmowych);

 • W nazwach plików i folderów nie używaj polskich znaków;
 • Zamiast spacji używaj separatora „ _ ”;
 • Przy nazywaniu plików i folderów stosuj litery i cyfry. Unikaj znaków specjalnych (jeśli zasadne).
 • Jeśli używasz daty przy nazewnictwie plików / folderów korzystaj z formatu daty RRRRMMDD – gdzie: RRRR – rok; MM – miesiąc, DD – dzień.

Datę umieszczaj na początku pliku / folderu - ułatwi to filtrowanie / wyszukiwanie plików po dacie.

 • Nazwa pliku powinna być zrozumiał. Całość ścieżki nie powinna przekraczać 260 znaków (przykład ścieżki C:Program Files azwa_pliku.txt).

Ścieżka o długości powyżej 260 znaków może powodować błędy przy kopiowaniu oraz w procesie odzyskiwania plików / folderów).

Przy nazywaniu plików i folderów stosuj litery i cyfry. Unikaj znaków specjalnych.

 • Chroń swój komputer zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.
 • Nie pozostawiaj komputera bez nadzoru.
 • Chroń swoje hasła dostępowe.
 • Gdy oddalasz się od komputera zablokuj komputer za pomocą skrótu < >+<L> lub Zablokuj w menu Start lub <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

Sprzątanie

Sprzątaj regularnie w zakresie:

 • Czyszczenia monitora, tak aby był wolny od kurzu i innych zanieczyszczeń – stosuj do tego dedykowane środki czystości.
 • Czyszczenie klawiatury, tak aby była wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń – stosuj dedykowane środki czystości oraz sprężone powietrze do przedmuchania przestrzeni między klawiszami. Do czyszczenia nie używaj wody.
 • Jeśli zaobserwujesz niepokojące sytuacje (np. przetarte kable, zapach spalenizny, wibracje, zmieniony odgłos pracy komputera) – poinformuj o tym pracownika Działu IT.
 • Systematycznie przeprowadzaj archiwizację poczty oraz innej dokumentacji. Korzystaj z narzędzia porządkującego Oczyszczanie dysku lub innego dedykowanego oprogramowania.

Samodyscyplina

 • Zdefiniuj czas, w którym będzie systematycznie przeprowadzał powyższe 4 kroki
 • Weryfikuj poprawność działania systemu – włącz zakres 5S na komputerze do zakładowego programu 5S.
 • Wprowadzaj usprawnienia do 5S na Twoim komputerze.

 

POLECANE SZKOLENIA

Podobne w kategorii

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Marcin Herod
Marcin Herod
Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich
Bazując na naszym doświadczeniu, chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważne aspekty dotyczące digitalizacji Państwa produkcji i zarządzania jakością, a tym samym mamy nadzieję pomóc w sprawnym wdrażaniu nowych rozwiązań.
15.03.2022
Czytaj więcej