Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTB-W

Minitab warsztaty

Minitab

Cele szkolenia

 • Utrwalenie i poszerzenie umiejętności obsługi programu Minitab 18 zakresie przygotowania danych do analiz statystycznych, przeprowadzenia procedur rachunkowych z wykorzystaniem dostępnych  procedur i funkcji, procesowej interpretacji otrzymanych wyników.
 • Doskonalenie praktycznych umiejętności pracy w środowisku Minitab 18.
 • Doskonalenie w zakresie interpretacji wyników przeprowadzanych analiz statystycznych.
 

Symbol szkolenia

MTB-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 90%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Operacje na danych – definiowanie typu danych, konwersja typu, definiowanie podzbiorów, łączenie, podział, definiowanie rang , kodowanie, transpozycja, sortowanie. Narzędzia Minitaba – Data (Change Data Type, Subset Worksheet, Split Worksheet, Merge Worksheets, Stack/Unstack Columns, Transpose Columns, Sort, Rank, Code).

2. Podstawowa statystyczna analiza danych – statystyki opisowe, identyfikacja wyników izolowanych, histogram, graficzny test zgodności z zadanym rozkładem teoretycznym. Narzędzia Minitaba – Stat (Basic Statistics – Display Descriptive Statistics, Graphical Summary, Normality Test), Graph (Histogram, Probability Plot, Box Plot).

3. Graficzna prezentacja danych – histogram, wykres punktowy, wykres kolumnowy, wykres pudełkowy, wykres torcikowy, karta przebiegu procesu, wykres Pareto, diagram przyczynowo-skutkowy. Narzędzia Minitaba – Graph (Histogram, Bar Chart, Pie Chart), Stat, Quality Tools (Run Chart, Pareto Chart, Causa and Effect Diagram).

4. Zdolność procesu, rozkład normalny/inny od normalnego, transformacja rozkładu (Box-Cox, Johnson), dobór rozkładu, dokładność oceny, metoda ISO, metoda Minitaba. Narzędzia Minitaba – Stat, Quality Tools (Capability Analysis, Capability SixPack, Individual Distribution Identyfication, Tolerance Limits).

5. Karty kontrolne – karty kontrolne Shewharta (dane mierzalne i atrybutowe, inne karty kontrolne (EWMA, MA). Narzędzia Minitaba – Stat, Control Charts (Variable Chart For Subgroups, Variable Charts For Individuals, Time-Weighted Charts).

6. Analiza systemów pomiarowych (MSA) – ocena powtarzalności i odtwarzalności (metody: R&R, ANOVA, rozszerzona ANOVA), ocena systemu pomiarowego ze względu na poprawność (błąd systematyczny, liniowość), MSA w przypadku atrybutów. Narzędzia Minitaba – Stat, Quality Tools, Gage Study (Gage R&R Study (Crossed, Nested, Expanded), Type 1 Gage Study, Gage Linearity and Bias Study), Stat Quality Tools (Attribute Agreement Analysis).

7. Testowanie hipotez statystycznych – testy związane z wartością I porównaniem wartości średnich, testy związane
z wariancją I porównaniem wariancji, testy dotyczące frakcji jednostek niezgodnych i liczby niezgodności. Narzędzia Minitaba – Stat, Basic Statistics (1-Sample Z, 1-Sample t, 2-Sample t, Paired t, 1-Proportion, 2-Proportion, 1-Variance, 2-Variances).

8. Wykorzystanie Asystenta (Assistant). Narzędzia Minitaba – Assistant (Measurements Systems Analysis (MSA), Graphical Analysis, Hypothesis Tests, Control Charts).

9. Wykorzystanie gotowych makrodefinicji.

Ćwiczenia:

Wszystkie ćwiczenia wykonywane są za pomocą programu Minitab 18:
 • Operacje na danych – transfer import/eksport, kopiowanie, selekcja itd.
 • Statystyczna analiza danych – statystyki (parametry) opisowe, prezentacja graficzna, identyfikacja wyników izolowanych, identyfikacja postaci rozkładu, ocena przedziału tolerancji naturalnej.
 • Ocena zdolności procesu rozkład normalny/rozkład inny od normalnego, konstrukcja kart kontrolnych.
 • Kwalifikacja systemy pomiarowego – metoda średniej i rozstępu (ARM), metoda ANONA (crossed/nested), ocena Cg, Cgk (Procedura I), zgodność ocen (kappa Cohen/Fleiss).


Zalecenia dla Uczestników:

• Znajomość podstaw statystycznej analizy danych.
• Podstawowa znajomość obsługi programu Minitab (niekoniecznie w wersji Minitab 18).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Lepiej wykorzystwać możliwości środowiska Minitab 18 w zakresie rachunkowym.
 • Bardziej szczegółowo interpretować wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie są nowe możliwości pracy i analizy statystycznej  w środowisku Minitab 18 w porównaniu z wcześniejszymi wersjami programu.
 • Jakie są możliwości rachunkowe Minitaba 18 w zakresie wykorzystania statystycznych narzedzi jakości (SPC,MSA, kontrola odbiorcza – plany, doskonalenie procesu, niezawodność).

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Pogłębione umiejętności przeprowadzenia statystycznej analizy danych w programie Minitab 18 i pełniejsza interpretacja wyników.

Adresaci

 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Liderzy, członkowie projektów doskonalących.
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ.
 • Pracownicy działów R&D.

Opinie użytkowników

"Fantastyczny trener z ogromną wiedzą."
"Fachowość prowadzącego."
"Bardzo duża wiedza prowadzącego."
"Fachowa wiedza dotycząca szkolenia. Duża ilość przykładów."
"Interesujące szkolenie. Bardzo dobry kontakt z uczestnikami powoduje iż nie jest ono monotonne."
"Bardzo atrakcyjna forma przekazania wiedzy, poparta łatwymi do zrozumienia przykładami. Przykłady ćwiczeń, które w łatwy sposób pokazały możliwości Minitab. Wytłumaczenie działania programu wraz z tłumaczeniem teorii oraz sposobu analizowania wyników."
"Prowadzący posiada ogromną wiedzę, pomocny. Kontakt z trenerem po szkoleniu - rewelacja."
"Bardzo dobre materiały i solidne przedstawienie tematów."
"Bardzo dobry kontakt z trenerem."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania