Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
MTB-W

Cele szkolenia

 • Utrwalenie i poszerzenie umiejętności obsługi programu Minitab 18 zakresie przygotowania danych do analiz statystycznych, przeprowadzenia procedur rachunkowych z wykorzystaniem dostępnych  procedur i funkcji, procesowej interpretacji otrzymanych wyników.
 • Doskonalenie praktycznych umiejętności pracy w środowisku Minitab 18.
 • Doskonalenie w zakresie interpretacji wyników przeprowadzanych analiz statystycznych.
 

Symbol szkolenia

MTB-W

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 90%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Operacje na danych – definiowanie typu danych, konwersja typu, definiowanie podzbiorów, łączenie, podział, definiowanie rang , kodowanie, transpozycja, sortowanie. Narzędzia Minitaba – Data (Change Data Type, Subset Worksheet, Split Worksheet, Merge Worksheets, Stack/Unstack Columns, Transpose Columns, Sort, Rank, Code).

2. Podstawowa statystyczna analiza danych – statystyki opisowe, identyfikacja wyników izolowanych, histogram, graficzny test zgodności z zadanym rozkładem teoretycznym. Narzędzia Minitaba – Stat (Basic Statistics – Display Descriptive Statistics, Graphical Summary, Normality Test), Graph (Histogram, Probability Plot, Box Plot).

3. Graficzna prezentacja danych – histogram, wykres punktowy, wykres kolumnowy, wykres pudełkowy, wykres torcikowy, karta przebiegu procesu, wykres Pareto, diagram przyczynowo-skutkowy. Narzędzia Minitaba – Graph (Histogram, Bar Chart, Pie Chart), Stat, Quality Tools (Run Chart, Pareto Chart, Causa and Effect Diagram).

4. Zdolność procesu, rozkład normalny/inny od normalnego, transformacja rozkładu (Box-Cox, Johnson), dobór rozkładu, dokładność oceny, metoda ISO, metoda Minitaba. Narzędzia Minitaba – Stat, Quality Tools (Capability Analysis, Capability SixPack, Individual Distribution Identyfication, Tolerance Limits).

5. Karty kontrolne – karty kontrolne Shewharta (dane mierzalne i atrybutowe, inne karty kontrolne (EWMA, MA). Narzędzia Minitaba – Stat, Control Charts (Variable Chart For Subgroups, Variable Charts For Individuals, Time-Weighted Charts).

6. Analiza systemów pomiarowych (MSA) – ocena powtarzalności i odtwarzalności (metody: R&R, ANOVA, rozszerzona ANOVA), ocena systemu pomiarowego ze względu na poprawność (błąd systematyczny, liniowość), MSA w przypadku atrybutów. Narzędzia Minitaba – Stat, Quality Tools, Gage Study (Gage R&R Study (Crossed, Nested, Expanded), Type 1 Gage Study, Gage Linearity and Bias Study), Stat Quality Tools (Attribute Agreement Analysis).

7. Testowanie hipotez statystycznych – testy związane z wartością I porównaniem wartości średnich, testy związane
z wariancją I porównaniem wariancji, testy dotyczące frakcji jednostek niezgodnych i liczby niezgodności. Narzędzia Minitaba – Stat, Basic Statistics (1-Sample Z, 1-Sample t, 2-Sample t, Paired t, 1-Proportion, 2-Proportion, 1-Variance, 2-Variances).

8. Wykorzystanie Asystenta (Assistant). Narzędzia Minitaba – Assistant (Measurements Systems Analysis (MSA), Graphical Analysis, Hypothesis Tests, Control Charts).

9. Wykorzystanie gotowych makrodefinicji.

Ćwiczenia:

Wszystkie ćwiczenia wykonywane są za pomocą programu Minitab 18:
 • Operacje na danych – transfer import/eksport, kopiowanie, selekcja itd.
 • Statystyczna analiza danych – statystyki (parametry) opisowe, prezentacja graficzna, identyfikacja wyników izolowanych, identyfikacja postaci rozkładu, ocena przedziału tolerancji naturalnej.
 • Ocena zdolności procesu rozkład normalny/rozkład inny od normalnego, konstrukcja kart kontrolnych.
 • Kwalifikacja systemy pomiarowego – metoda średniej i rozstępu (ARM), metoda ANONA (crossed/nested), ocena Cg, Cgk (Procedura I), zgodność ocen (kappa Cohen/Fleiss).


Zalecenia dla Uczestników:

• Znajomość podstaw statystycznej analizy danych.
• Podstawowa znajomość obsługi programu Minitab (niekoniecznie w wersji Minitab 18).

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Lepiej wykorzystwać możliwości środowiska Minitab 18 w zakresie rachunkowym.
 • Bardziej szczegółowo interpretować wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych.
Uczestnik dowie się:
 • Jakie są nowe możliwości pracy i analizy statystycznej  w środowisku Minitab 18 w porównaniu z wcześniejszymi wersjami programu.
 • Jakie są możliwości rachunkowe Minitaba 18 w zakresie wykorzystania statystycznych narzedzi jakości (SPC,MSA, kontrola odbiorcza – plany, doskonalenie procesu, niezawodność).

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Pogłębione umiejętności przeprowadzenia statystycznej analizy danych w programie Minitab 18 i pełniejsza interpretacja wyników.

Adresaci

 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości.
 • Liderzy, członkowie projektów doskonalących.
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ.
 • Pracownicy działów R&D.

Opinie użytkowników

"Fantastyczny trener z ogromną wiedzą."
"Fachowość prowadzącego."
"Bardzo duża wiedza prowadzącego."
"Fachowa wiedza dotycząca szkolenia. Duża ilość przykładów."
"Interesujące szkolenie. Bardzo dobry kontakt z uczestnikami powoduje iż nie jest ono monotonne."
"Bardzo atrakcyjna forma przekazania wiedzy, poparta łatwymi do zrozumienia przykładami. Przykłady ćwiczeń, które w łatwy sposób pokazały możliwości Minitab. Wytłumaczenie działania programu wraz z tłumaczeniem teorii oraz sposobu analizowania wyników."
"Prowadzący posiada ogromną wiedzę, pomocny. Kontakt z trenerem po szkoleniu - rewelacja."
"Bardzo dobre materiały i solidne przedstawienie tematów."
"Bardzo dobry kontakt z trenerem."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane produkty

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania